top
logo

ሕትመታት

ዜና ፎቶ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ
ዜና ፎቶ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ
ዜና ፎቶ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ
ዜና ፎቶ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ

ሰራሕተኛታት ኣብያተ ፅሕፈት ልምዓት እቶት ዞባ ሰሜን ምዕራብ መድረኽ ዘተን ልውውጥ ተሞኩሮን ኣካይዶም፡፡

ሰራሕተኛታት ከተማታትን ወረዳታትን ኣብያተ ፅሕፈት ልምዓት እቶት ዞባ ሰሜን ምዕራብ ኣብ ኣፈፃፅማ ሪፎርምታት ግብሪ ኣመልኪቶም መድረኽ ዘተን ልውውጥ ተሞክሮን ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ኣካይዶም።

 

 

ኣብቲ መድረኽ ዘተ ልውውጥ ተሞክሮ ዝተረኸባ ምኽትል ከተማ ልምዓት ወ/ሮ ለምለም ገ/መስቀል እቲ ዝተኻየደ መድረኽ ዘተ ኣብ ኩለን ኣብያተ ፅሕፈት ልምዓት እቶት ዞባ ሰሜን ምዕራብ ኣብ ህንፀት ልምዓታዊ ሰራዊት ግብሪ ተመጣጣኒ ዝኾነ ኣተሓሳስባን ኣፈፃፅማን ንክህሉ ዝዓለመ ኮይኑ ሪፎርምታት ምሕደራ ግብሪ ብምሉእ ቁመነኦም ተግባራዊ ንክኾኑ ምስ ነጋዳይ ብቐረባ ኣብ መድረኻት ብምዝታይን ሰናይ ምምሕዳር ብምንጋስን ቅሬታ ነጋዳይ ንኽፍታሕ ሓጋዚ ከም ዝኾነ ገሊፀን።

 

ኣብቲ መድረኽ ዘተ ካብ ዝተልዓሉ ሪፎርምታት ግብሪ ፅንዓት ቀዳማይ ዙር 2010 ዓ.ም ብምጥንቕላል ኣብ መድረኻት ምስ ነጋዶ ምይይጥ ብምግባር ፍትሓውን ተመጣጣንን ግብሪ ንምኽፋል ሓጋዚ ከም ዝኾነ ተሓቢሩ እዩ። ከምኡ ድማ ክእከብ ዝግበኦ ግብሪ ንኽእከብ ውዙፍ ግብሪ ብእዋኑ ምኽፋል፣ ቅብሊት ዝህብን ዝሓትትን ሕብረተሰብ ንምፍጣር ግንዛበ ምዕባይ፣ ሰለጤን ዘለዎ ግልጋሎት ንምሃብ ኣጠቓቕማ ቴክኖሎጂ ምስፋሕ፣ ኣፈፃፅማ ምኽፋል ግብሪ መጥቀሚ መሬትን ምስ መሸጣ ገዛ ዝተተሓሓዙ ኣሰራርሓታት ኣተኣኻኽባ እቶትን ክጠናኸሩ ዝግበኦም ተሞኩሮታት ኮይኖም ከም ዞባ ተመሳሳሊ ብዝኾነ ኣፈፃፅማ ክትግበሩ ከም ዘለዎም ኣብቲ መድረኽ ተሓቢሮም።

 

እቶም ተሳተፍቲ ካብቲ መድረኽ ዘተ ምስ ጥሕሰት ሕጊ ግብሪ ዝተተሓሓዙ ስራሕቲ፣ ኣፈፃፅማ ኣተኣኻኽባ እቶት፣ ኣፈፃፅማ ኦዲት፣ ስርዓት መረዳእታን መዓልታዊ ፅንዓትን ማእኸል ብምግባር ከም ዞባ ዘለው ጥንካረታት ከም ዘሎ ተወሲዱ ነቶም ዝቐረቡ ድኽመታትን ሓባራዊ መፍትሕታቶምን ብዝምልከት ተሞክሮ ከም ዝተመሓላለፈ ዓቃቢ ሕጊ ቤት ፅሕፈት ልምዓት እቶት ከተማ ሽረ ኣይተ ገብረ ደሳለይን ሓላፊት ቤት ፅሕፈት ልምዓት እቶት ወረዳ ታሕታይ ኣድያቦ ወ/ሮ ምዕራፍ ተክለሃይማኖትን ሓሳቦም ገሊፆም።

 

                                                   ሃይላይ ገ/ገርግስ

 

                                        ክኢላ ር/ህዝቢ በዓል መዚ ልምዓት እቶት

 

 

መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ልምዓታውያን ብርኪ ሀንለን ደቂ ኣነስትዮ ነጋዶ ሰልጠና ሂቡ!

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ኣብ ሪፎርምታት ግብሪ፣ ኣዋጅ ኣታዊ ግብርን ምምሕዳርን ቅብሊት ምቑራፅን ኣመልኪቱ ንልምዓታውያን ብርኪ ሀንለን ነጋዶን ጥምረትን ደቂ ኣነስትዮ ከተማ መቐለ ስልጠና ሂቡ።

 

   ኣብቲ ስልጠና ዝተረኸባ ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ወ/ሮ ምሕረት በየነ ዕላማ እቲ ስልጠና ደቂ ኣነስትዮ ሪፎርምታት ግብሪ ብምትግባር ኣብ ስራሕቲ ንግዲ ተሳቲፈን ሃፍቲ ብምፍራይ ካብ ዝረኸቦኦ ኣታዊ ግብሪ ብምኽፋል ኣብ ልምዓት፣ ህንፀት ዲሞክራስን ሰላምን ንምስታፍ ግንዛበ ምዕባይ ́ እዩ። ብተወሳኺ እውን ካብ ቀንጠብጠብን ዘይሕጋዊ ስራሕቲ ንግድን ኣብ ምቅላስ ዝለዓለ ግደ ንክፃወታ ሓጋዚ ከም ዝኾነ ሓቢረን።

ቲ ስልጠና በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ልምዓታውያን ከፈልቲ ግብርን ጥምረትን ደቂ ኣነስትዮን ከተማ መቐለ ዝተወሃበ ስልጠና ኮይኑ ኣብ ህንፀት ሓይሊ ሰብ፣ ስርዓት መረዳእታ፣ ግንዛበ ምዕበይ ፣ ምርግጋፅ ልዕልነት ሕግን ምዕባይ እቶትን ዝኣመሰሉ ሪፎርምታት ግብሪ ቀሪቡ እዩ። ከምኡ እውን ኣብ ሓዱሽ መምርሒ ተወሳኺ እሴት ታክስን ቲኦትን ዝምልከት ኣብቲ ስልጠና ዝቐረበ ኮይኑ ልዕሊ 1,000,000 ምንቅስቓስ ንግዲ ዘለዎም ከፈልቲ ግብሪ ተወሳኺ እሴት ታክስ ክምዝገቡን ካብ 500,000 -1,000,000 ብር ምንቅስቃስ ንግዲ ዘለዎም ድማ ቲኦቲ ክሕዙ ኣለዎም። ብተወሳኺ ኣብ ቅብሊት ዘይምቑራፅ ዘሎ ዘይሕጋዊ ተግባር ዝተዋፈሩ ነጋዶ ዘቕረብዎ ሒሳብ መዝገብ ብዝግባእ ኦዲት ብምግባር ሕጋዊ ስጉምቲ ክውሰድ ከም ዘለዎ ኣብቲ ስልጠና ተሓቢሩ።


 

ኣብቲ ስልጠና ተሳተፍቲ ኣብ ተቐናሲ እርጋን ዘሎ ኣሰራርሓ ከመይ ́ከም ዝኾነ? ኣብ ሒሳብ መዝገብ ዘሎ ፀገም ክንፀር ከም ዘሎ፣ እቶም ብናይ ቀረፅ ዕዳጋ ዘዘርጉ ዘለው ነጋዶ ብሚድያ ክቃልዑ ኣለዎም፣ ተኸታታሊ ስልጠና ክወሃበና ኣለዎ ዝብሉን ካልኦትን ሕቶታትን ርኢቶታትን ካብ ተሳተፍቲ ቀሪቦም ካብ መሰልጠንቲ መልሲ ምስ ተወሃበ እቲ ስልጠና ተዛዚሙ።

 

                                                                ከ/ ስራሕ ር/ህዝቢ

 

ሰራሕተኛታት በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ዓሚቕ ገምጋም ዳግማይ ተሃድሶ ኣካይዶም

 

በቢደረጅኡ ዘሎ ላዕለዋይ፣ ማእኸላይን ታሕተዋይን ኣመራርሓ እቲ ቤት ዕዮ ነቲ ብማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ዝተዳለወ ዳግማይ ብዕምቆት ምህዳስ ዝብል ሰነድ መበገሲ ብምግባር ሕድሕድ ሰራሕተኛ ዓርሰ ነቐፌታን ገምጋምን ዝገበረሉ ናይ ሓደ ሰሙን መድረኽ ተሃድሶ ኣካይዱ፡፡

እዚ መድረኽ ተሃድሶ ነቲ ናይ ህዝቢ ትግራይን ውድብን መግለፂ ዝኾነ ሃናፃይ ቃልሲ ኣብ ምቕፃል ሓጋዚ ዝኾነ ሰነድ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ብመንፅር ፀረ-ዲሞክራሲ፣ ሓሰት ፀብፃብን ኣወሃህባ ግልጋሎትን ከም ቤት ዕዮ ንሕድሕድ ኣካል ከመይ ይገልፀና ብዝብል መትከል ዓርሰ ነቐፌታ ቀሪቡ እዩ፡፡ ብተወሳኺ እቲ ገምጋም ናብ ነጋዳይ ማሕበረ-ሰብ ወሪዱ መድረኻት ብምክያድ ብዝበለፀ ብምዕማቕ ዝነበሩና ድኽመታት ኣብ ምእራም ወሳኒ ግደ ከም ዘለዎ ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ወ/ሮ ምሕረት በየነ ሓቢረን፡፡

ገምጋም ዳግማይ ተሃድሶ ኩሉ ሰራሕተኛ ኣብ ፀረ-ዲሞክራሲ፣ ናይ ስልጣን ኣረኣእያ፣ ጉድለት ሰናይ ምምሕዳር ምስ ኣወሃህባ ግልጋሎት ዝነበሩ ፀገማት፣ ኣብ ህዝባውነት ኣረኣእያ ምሽርሻር ከም ዝነበረ፣ ግዕዝይናን ብልሹው ኣሰራርሓን ምስ መምርሕታት ኣብ ምትግባርባር ክፍተታት ከም ዝንበሩ፣ ሓሰት ፀብፃብ ኣብ ምፍላይ ሞዴል ከፈልቲ ግብርን ዕግበት ተገልጋላይን ካልኦት ዛዕባታትን መሰረት ብምግባር ንዓርሱ ብምርኣይ ዓርሰ ነቐፌታ ዘቐረበ ኮይኑ ሕድሕድ ሰራሕተኛ ብዝቐረበሉ ገምጋም መሰረት ናይ መስተኻኸሊ ርኢቶን እርማትን ተዋሂቦም እዮም፡፡

ኣብቲ ገምጋም ካብ ዝተሳተፉ መንኣሰይ መብራህቱ ልጁን መሉጌታ ተካን እዚ ዳግማይ ብዕምቆት ምህዳስ ዝብል መድረኽ ዝነበሩና ፀገማት ብምሉእነት ብዝበሃል መልክዑ ብምግምጋም ዝተነፀሩ ኮይኖም ካብዚ ብተግባር ናብ ሕብረተ-ሰብ ወሪዱ ናይ ሓፂር፣ ማእኸላይን ነዊሕን መፍትሕታት ዘነፀረ ክኸውን ከም ዘለዎ ብምሕባር ንተግባራውነቱ ከም ዝሰርሑ ሓሳቦም ገሊፆም፡፡

 

 

                                                                          ሃይለይ ገ/ገርግስ

                                                          ክኢላ ርክብ ህዝቢ

                                                    በዓል መዚ ልምዓት እቶት

ቤት ፅሕፈት ልምዓት እቶት ዞባ መቐለ ምስ ብርኪ ሀን ለን ነጋዶ መድረኽ ዘተ ኣካይዱ

ቤት ፅሕፈት ልምዓት እቶት ከተማ መቐለ ኣብ ምቁራፅ ቅብሊት ንሕጋዊ ምኽፋል ግብርን ኣመልኪቱ ምስ ብርኪ ሀንለን ነጋዶ መድረኽ ዘተ ኣካይዱ።

ኣብቲ መድረኽ ዘተ ዝተረኸባ ሓላፊት ቤት ፅሕፈት ልምዓት እቶት ዞባ መቐለ ወ/ሮ ብርኽቲ ዘሪሁን እዚ መድረኽ ዘተ ብርኪ ሀንለን ነጋዶ ዕላምኡ ጥዕና ዘለዎ ስርዓት ንግዲ ብምፍጣር ሪፎርምታት ግብሪ ብምትግባር ኣታዊ ከተማና ንምዕባይን እዩ። ብተወሳኪ እውን ከም ከተማ ፅንዓት መሰረት ዝገበረ ከፈልቲ ግብሪ ዝሓሹ፣ መጠንቐቅታ ዝተወሃቦምን ሕጋዊ ቅፅዓት ዝተወሰደሎምን ብርኪ ሀንለን ነጋዶ ክፍለዩ ተገይሩ እዩ።

እዚ መድረኽ ዘተ ምስ ብርኪ ሀንለን ነጋዶ ከተማ መቐለ ኣብ ምቑራፅ ቅብሊትን ሕጋዊ ምኽፋል ግብርን ማእኸል ገይሩ ዝተኻየደ ኮይኑ ፅንዓት ማእኸል ብምግባር ኣብ ቅብሊት ዘይምቑራፅን ዘይሕጋዊ ተግባራትን እናተፈፀሙ እዮም። እቶም ቀንዲ ዘይሕጋዊ ተግባራት ካብ ዝኾኑ ቅብሊት ዘይምቑራፅን ወፃእተት ብምቁላል ዘይተኸፋሊ ሒሳብ መዛግብቲ ምቕራብን እዮም። መፍትሒ እዞም ዘይሕጋዊ ተግባራት ተኸታታሊ ግንዛበ ምፍጣርን ካብዚ ብዝሓለፈ ድማ ልዕልነት ሕጊ ንምኽባር ንሓንቲ ቅብሊት 50 ሽሕ ብር ሕጋዊ ቅፅዓት ከም ከተማ 27 ነጋዶ ተቐፃዖም እዮም። ከምኡ’ውን ዘይተኸፋሊ ሒሳብ መዝገብ ንዘቕርቡ እውን ምሉእ ኦዲት ብምግባር ክኽፈል ዝግበኦ ግብሪ ክእከብ ፃዕሪ እናተገበረ እዩ።

ተሳተፍቲ ኣብቲ መድረኽ ካብ ዘልዐልዎም ከምዚ ዓይነት ተኸታተልቲ መድረኻት ክግበሩ? ኣብ ትካላት ንግዲ ሰራሕተኛ ከጥፍእ ከሎ በዓል ዋና ንምንታይ ይሕተት? መንግስቲ ዝተበላሸው መመዝገቢ መሳርሒ ብእዋኑ ንምንታይ ብእዋኑ ዘይፅግኖም? ቅብሊት ዝሓትት ሕብርተሰብ ኣብ ምፍጣር እንታይ ትመስሉ? ዝብሉ ሕቶታት ተላዒሎም ካብ መድረኽ ብክኢላታትን መራሕትን መብርህን ርኢቶን ምስ ተወሃበ እቲ መድረኽ ተዛዚሙ።

 

ኣብ በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ብደጋፊ ከይዲ

ስራሕ ርክብ ህዝቢ እናተሳናደአት ኣብ ወርሒ ሓደ ግዜ

እትዳለው ብሮሸር ሕታም ቁፅሪ 24, ታሕሳስ 2010 ዓ/ም

ክሰፍሑ ዝግበኦም ተሞክሮታት በዓል መዚ

 

ከም በዓል መዚ ዝበለፀ ኣፈፃፅማ ነይርዎን ተባሂሉ ኣብ ዝተኣመነለን ወረዳታትን ከተማታትን ሓይልታት ልምዓት መደባት እቶትን ንግድን ንምፍፃም ዘገበርዎ ዝርዝር ምንቅስቓስ ብተግባር ተዳህሲሱ እዩ። ስለዚ ካብዞም ምንቅስቓሳት ብዋናነት ክሰፍሑ ዝግበኦም ተሞክሮታትን ምስጢር ናይዘን ፅቡቕ ምንቅስቓስ ዝነበረን ወረዳታትን ከተማታትን ብሓፂሩ ከምዝስዕብ ቐሪቡ ኣሎ።

ናይ ኣመራርሓ ድልውነትን ቁርፀኝነትን

 

ክሳብ ሐዚ ዝበለፀ ኣፈፃፅማ ዝነበረን ወረዳታትን ከተማታትን ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ብዘሎ ኣመራርሓ ዝተፈጠረ ድልውነትን ቁርፀኝነትን ንዓወተን ናይ ኣምበሳ ብፅሒት ዝወስድ እዩ። ብፍላይ ድማ ናይ ቀበሌን ቀጠናን ኣመራርሓ ካብዚ ሓሊፉ ድማ ናይ ልምዓት ጉጅለ ኣመራርሓ ኣብቲ ዋኒን ግልፂ ዝኾነ ኣረዳድኣ ሒዞም ሰብ ዋናታትን መሪሕ ናይቲ ምንቅስቓስ ኮይኖም ምስቲ ናይ ወረዳ ኣመራርሓ ሓደ ዓይነት ቋንቋ ክዛረቡ ብምግባሮም እዩ። እዚ ብፍላይ ኣብ ራያ ዓዘቦን ቆላ ተምቤንን ገዚፉ ዝርአ ተሞክሮ እዩ። ካሊእ ብወገን ኣመራርሓ ዝተፈፀመ ፅቡቕ ስራሕን ነቲ ዝበለፀ ኣፈፃፅማ መበገሲ ምኽንያት ክኸውን ዝኸኣለን ኣብ ዙርያ ግብሪ ምኽፋልን ንግዲ ፍቓድ ምሕዳስን ዝተፈጠሩ ናይ ውሽጥን ደገን ብሉፃት ተሞክሮታት ናብ ከምዚ ዝበለ ተሞክሮ ዘይብሎም ከባቢታት ወሲድካ ተግባራዊ ምግባር እቲ ኣመራርሓ ዝፈፀሞ ካልኣይ ተወሳኺ ብሉፅ ዓወት እዩ። ኣብነት ኣብ ቆላ ተምቤን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ሓደ መዓልቲ ዝወደአት ጣብያ ስለ ዝነበረቶም ናይዛ ጣብያ ተሞክሮ ወሲዶም ሎሚ ዓመት ከም ወረዳ ኣብ ሓደ ፀሓይ ከም መረፃ ወዲኦም እዮም። ከተማ ኣላማጣ እውን ካብ ራያ ዓዘቦ ተሞክሮ ወሲዶም ናይ ቐበሌ ወይ ጣብያ ቀጠናን ኣመራርሓ መሪሕ ኮይኑ ከመይ ይነጥፍ ዝብል ተሞክሮ ወሲዶም ተግባራዊ ገይሮም ናብ ዓወት ኣብፂሑዎም እዩ። ኣብ ከተማ ዓዲግራት እውን ነቲ ሓዱሽ ቴክኖሎጂ ክቕበል ዝኽእል ኣወዳድባ፣ ንዋታውን ቁሳውን ሓይሊ ቅድመ ምድላው ገይርካ ምፅናሕ ንኩነታት መሰረት ዝገበረ ናይ ኣመራርሓ ጥበብ እዩ።

 

„… ግብሪ ምኽፋል ከም መረፃ ኣብ ሓደ መዓልቲ ወዲእና ″   ቤት ፅሕፈት ልምዓት እቶት ወረዳ ቆላ ተምቤን

 

ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ዘሎ ኣመራርሓ ዝተፋላለዩ ናይ ኣመራርሓ ጥበባት ተጠቒሙ ኣብቲ ዝፍፀም ልኡኽ ሙሉእ ድልውነት ገይሩ፣ ግልፂ ኣረዳድኣን ግንዛበን ዓጢቑ፣ ልእኹ ንምፍፃም ቁርፀኝነት ሰኒቑ ልኡኹ ካብ ምዕዋት ንደሓር ከምዘይብል ካብዚ ምርዳእ ይከኣል እዩ። ስለ ዝኾነ ካልኦት ከምዚ ዝበለ ኣፈፃፅማ ዘይብለን ወረዳታትት ከተማታትን እዚ ተሞክሮ ምጥቃም ኣገዳሲ እዩ።

 

ኣብ ሰብ ሞያታት ዝተርኣየ ናይ ኣተሓሳስባ ለውጢ    

 

 ኣብ ዓውድታት ማኒፋክቸሪንግን ካልኦትን ዘርፍታት ኢንዳስትሪ ዝተዋፈሩ ነጋዶ ኣብ ዝተዋፈርሉ ዓውደ ስራሕ ዘጋጥሞም ዝነበረ ናይ ክእለት፣ ፍልጠት፣ ኣተሓሳስባ ጉድለት ክምልኡ ተባሂሎም መንግስቲ ዘቐመጦም ክኢላታት ኢንዳስትርያል ኤክስተንሽን ሰራሕተኛታት ልምዓት እቶት ብእዋኑን ብኣግባቡን ምኽፋል ግብሪ ሓደ ናይ ኣተሓሳስባ ሰራሕ ወይ ሓደ ነጋዳይ ልምዓታዊ ኢንዳስትርያሊስት ንምዃንን ዘይምዃንን ካብ ዘድልዩ ነገራት ሓደ ምዃኑ ዘንጊዖም ብዛዕባ ግብሪ ምኽፋልን ንግዲ ፍቓድ ምሕዳስን ዋኒን ናህና ዋኒን ኣይኮነን ዝብሉ ኣተሓሳስባታት ኣብ ዝተፋላለዩ ከተማታትን ወረዳታትን ከምዘሎ ካብ ራያ ዓዞቦን ከተማ ኣላማጣን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብዞም ሰብ ሞያታት እዚኦም ዝነበረ ናይ ኣተሓሳስባ ፀገም ምርዳእ ይከኣል እዩ።        

 

እዞም ሰብ ሞያታት ዝነበሮም ናይ ኣተሓሳስባ ፀገም ኣብ ዝተፋላለየ ቅድመ ምድላው መድረኽ ኣራጊፎም ከምቲ ካሊእ ንግድን እቶትን በዓል ሞያ ከምኡ እውን ከምቲ ኣመራርሓ ሓደ ዓይነት ቋንቋ ምዝራብ ጀሚሮም እዮም። ስለዚ ምድላው ምዕራፍ መራገፊ ፀገምን መፅረጊ መሐንከሊ ባእታታት ተግባራዊ ምንቅስቓስ እዩ ዝበሃል ኣበሃህላ ትኽክል ምዃኑ ካብዚ ተግባር እዚ ወሲድና ከምዚ ዝበለ ፀገም ዘለና በዚ መንገዲ እዚ ምስጓም ከድሊ እዩ።

 

ኣብ ሕ/ሰብ ዝተፈጠረ ምንቕናቕ

 

 

 

ንሓደ ዋኒን ወይ ልኡኽ ኣመራርሓ ዘድሊ ህዝቢ ክሳብ ዝውንኖ እዩ። ህዝቢ እንተወኒንዎ ኣመራርሓ እውን ብዙሕ ዘድሊ ኢልካ ዝውሰድ ኣይኮነን። ምኽንያቱ ባዕሉ እቲ ህዝቢ ከቕፅሎ ስለ ዝኽእል እዩ። ስለዚ እዚ ናይ ግብሪ ምኽፋልን ንግዲ ፍቓድ ምሕዳስን ናይ ህዝቢ ንምግባር ኣብተን ዝረኣናየን ወረዳታትን ከተማታትን ጥራሕ ዘይኮነስ ዳርጋ ኣብ ኩለን ወረዳታት ፅቡቕ ምንቅስቓስ እናተተግበረ ከምዝፀነሐ ካብ በቢግዘኡ ዝግበር ዝነበረ ገምጋምን ሱፐርቪዥንን ምግንዛብ ይከኣል እዩ።

 

ኣብዘን ዳህሳስ ዘካየድናለን ወረዳታትን ከተማታትን ዝተፋላለዩ ናይ ሕ/ሰብ ክፋላት ማለት ነጋዳይ ማሕበረሰብ፣ መራሕቲ ሃይማኖት፣ ሓፋሽ ማሕበራት፣ ናይ ከባቢ ነበርቲ ወዘተ ካብ ግምት መዓልታዊ መፅናዕቲ ኣታዊ ሪኢቶ ካብ ምሃብ ሓሊፎም ምጅማር ምኽፋል ግብሪ እውን ከም ዓብይ ህዝባውን ሃይማኖታውን በዓል ክደምቕን ተሳትፎ ኣዕሪፎም እዮም። ብፍላይ ኣብ ቆላ ተምቤን፣ ራያ ዓዘቦ፣ ከተማ አላማጣ ኣመራርሓ ቤት ምኽሪ ንግድን ዘፈር ማሕበራትን ናይ ንግዲ ዘርፍ መራሕትን ነጋዳይ ክዓቁርን በዚ ኣቢሉ ድማ ኣብ ተግባር ምንቅስቓስ ብጊዜኡ ክከፍል ኣብ ምግባር ዝነበሮም ምንቅስቓስ ዝዓዘዘ እዩ ነይሩ።

 

ኣብ ከተማ ኣላማጣ እውን ናይ መካረይቲ ብደቂ ኣንስትዮ ልምዓት ጉጅለ ንምፅናዕ ሕ/ሰብ ጭቡጥ ሓበሬታታት ኣብ ምሃብ ዝገበሮ ምንቅስቓስ ኣብ ክራይ ኣታዊ ምሕባእ ዝፍጠር ዘሎ ፀገም ንምፍታሕ ዓብይ ተሞክሮ ክኸውን ዝኽእል እዩ። ኣብ ቆላ ተምቤን መራሕቲ ሃይማኖት ግብሪ ምኽፋልን ንግዲ ፍቓድ ምሕዳስን ኣብ ሓደ ፀሓይ ንምውዳእ ዝገበርዎ እወንታዊ ፅልዋ እውን ክውስድ ዝግበኦ ብሉፅ ናይ ህዝቢ ምንቅስቓስ እዩ። ኣብ ዙርያ ግብሪ ምኽፋልን ንግዲ ፍቓድ ምሕዳስን ውዑይ ናይ ህዝቢ ምንቅስቓስ ዝፈጠራ ወረዳታትን ከተማታትን ካብ ሓደ ሰሙን ወይ ክልተ ሰሙን ምውዳእ ሓሊፈን ኣብ ሓደ መዓልቲ እውን ምውዳእ ከም ዝከኣል ብተግባር ኣርእየናና እየን። ስለዝኾነ ልዕሊ ኩሉ እዚ ተሞክሮ ወሲድካ ምስፋሕ ኣገዳሲ እዩ።

ብድምሩ ናይተን ዝበለፀ ኣፈፃፅማ ኣለወን ተባሂለን ዳህሳስ ዘካየድናለን ወረዳታትን ከተማታትን ዋና ሚስጢሩ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ማለት ካብ ዞባ/ወረዳ ክሳብ ቐበሌ/ጣብያን ቐጠናን ብዋናነት ድማ ኣብቲ ቐበሌን/ጣብያ ቐጠናን ዝተፈጠረ ናይ ኣመራርሓ ድልውነት፣ ሓበራዊ ኣረዳድኣን ቁርፀኝነትን ምዃኑን በዚ ኣቢሉ ድማ ብናይ ኣመራርሓ መሪሕነት ዝሐሸ ናይ ህዝቢ ምንቅስቓስ ክውልዑ ብምኽኣሎምን ኢልካ ዝውሰድ እዩ። ኣብ ቆላ ተምቤን ሓደ ግምባር ቐደም ሓይሊ ናይዚ ዋና ሚስጢር ዓወት እንታይ እዩ ኢልና ኣብ ዝሓተትናዮም እዋን ዝሃብዎ ምላሽ “ዝነበረን ግን ድማ እናተረሰዐ ዝመፅእ ዘሎን ሜላ ውድብና ስለ ዝተጠቀምና ኢና” ዝብል ምላሽ ስለ ዝሃቡና ንሕና እውን ብርግፅ እቲ ሚስጠር ዓወት ንሱ እዩ ዝብል ከም መደምደምታ ወሲድናዮ ኣለና።

 

 

 

 

Subcategories

 

  • ንደረጃ ‘ለ’ ኸፈልቲ ግብሪ ናይ ግብሪ መኽፈሊ እዋን ካብ ሓምለ 01/2008 ክሳብ ጳጉሜን 05/2008 ምዃኑ፣
  • ንደረጃ ‘ሀ’ ኸፈልቲ ግብሪ ናይ መኽፈሊ እዋን ድማ ካብ ሓምለ 01/2008 ክሳብ ጥቅምቲ 30/2009 ምዃኑ እንዳዘኻኸርና ግብሪ ብእዋኑ ብምኽፋል ሃገራዊ ግቡእና ንዋፃእ፡፡

November 2018
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

በዝሒ ጎብነይቲ

060712
ሎምዓንቲሎምዓንቲ3
ትማሊትማሊ36
ኣብዚ  ሰሙንኣብዚ ሰሙን25
ኣብዚ ወርሒኣብዚ ወርሒ841
ጠቕላላ ክሳብ ሐዚጠቕላላ ክሳብ ሐዚ60712

We have 28 guests and no members online


bottom
top

bottom

© 2014 Tigray Revenue Development Authority .All Rights Reserved