top
logo

ሕትመታት

ዜና ፎቶ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ
ዜና ፎቶ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ
ዜና ፎቶ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ
ዜና ፎቶ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ

ክረምታዊ መደባት እቶትን ንግድን ንምዕዋት ኣበርቲዑ ይሰርሕ ከም ዘሎ በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ኣፍሊጡ።

ቅድመ ምድላው ክረምታዊ መደባት እቶትን ንግድን 2011/12 በጀት ዓመት ምኽንያት ብምግባር ምስ ሓገዝትን መዳርግቲ ኣካላትን ሓቢርካ ብምስራሕ ብሰፊሕ ተሳትፎ ውዳበታትን ሓፋሽ ማሕበራት ኣቢልካ ክረምታዊ መደባት እቶትን ንግድን ንምዕዋት ዝዓለመ መድረኽ እዩ ክብሉ ብመዓርግ ምክትል ርእሰ ምምሕዳርን ሓላፊ ቢሮ ልምዓት ከተማን ንግድን ኢንዳስትርን ዶ/ር ኣብርሃም ተኸስተ ኣገንዚቦም።

ክረምታዊ መደባት እቶትን ንግድን ንምዕዋት ካብ ክልል ጀሚሩ ክሳብ ቀዋምን ግዝያውን ግልጋሎት ምውሃቢ ማእኸላት ብምጥንኻር ኣመራርሓ ውድብን መንግስትን፣ ከፈልቲ ግብርን ውዳበታት ሓፋሽ ማሕበራትን ኣብ ዘለውሉ ልዕሊ 110 ሽሕ ብርኪ ሐ ነጋዶን ልምዓት ደኣንትን፣ 52,665 መካረይቲ ገዛን ኣብ እዋኖም ግብሪ ክኸፍሉን ንግዲ ፍቓዶም ከሐድሱ ብምግባር ከፈልቲ ግብሪ ንልምዓት ዓዶም ዝውዕል ግብሪ ብዘይ ቕሬታ ንኽኸፍሉ በቢ ብርኩ ግንዛበ መዕበዪ ትምህርትን ስልጠናን ካብ ምሃብ ብተወሳኺ ኣብ ቀደማይን ካልኣይን ዙር መዓልታዊ መፅናዕቲ መሰረት ብምግባር ዝተወሰነ ግብሪ በቢ ብርኩ ሓበራዊ መድረኻት ተጠናኺሮም ክሳለጡ ይግባእ ክብሉ ዶ/ር ኣብርሃም ተኸስተ ገሊፆም።

እዚ ንመበል ሻምናይ ግዘ ዝትግበር ክረምታዊ መደብ እቶትን ንግድን እዋናውን ስሉጥን ግልጋሎት ብምሃብ ስርዓት ግብሪ ፍልፍል ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳር ንኽኸውን ዝሕግዝ መድረክ ኮይኑ ምኽፋል ፍትሓዊ ግብሪ ንዘላቂ ልምዓትናን ህልውናናን ብዝብል ቴማ ክሳለጥ እዩ። ብቀፃልነት ምስ ከፈልቲ ግብርን ነባራይ ሕብረተሰብን ዝካየዱ መድኻት ክሳብ 15 ሰነ 2011 በጀት ዓመት ክዛዘሙ ብምግባር ክሳብ መወዳእታ ሰነ 2011 በጀት ዓመት ምጅማር ምክፋል ግብሪ 2011/12 ንምብሳር ዝሕግዙ ዝተፈላለዩ ምሕዝነታዊ ውድድራት ስፖርት፣ ሙዚቃዊ ምርኢታትን ምንቕስቃስ ክለባት ግብሪ ንልምዓትን ብምክያድ ንሞዴላት ከፈልቲ ግብሪ በቢ ብርኩ ኣፍልጦ ክወሃቦም ከም ዝግበር ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ወ/ሮ ኣሰፉ ሊላይ ሓቢረን።

ኣብቲ ሓበራዊ መድረኽ ልምዓታውን ዲሞክራስያውን ኣተሓሳስባ ፈጢርካ ፍትሓውን ተመጣጣንን ግብሪ ምእካብ ወሳኒ ብምኻኑ በዓል መዚ ልምዓት እቶት ምስ መዳርግቲ ኣካላት ኣብ ሓደ ምኹል ቦታ ብምኻን ኣብዚ ክረምታዊ መደብ ሓበራዊ ግልጋሎት ክወሃብ ይግባእ ክብላ ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ወ/ሮ ኣሰፉ ሊላይ ኣተሓሳሲበን

                                                                  

                                     በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ

ስርዓት ምሕደራ ግብሪ ፍትሓውን ዘመናውን ክኸውን ከም ዘለዎ ተሓቢሩ!!

 

 ብምትሕብባር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይን ቢሮ ልምዓት ከተማን ንግድን ኢንዲስትርን ኣብ ዝተኻየደ መድረኸ ምኽክር ዋዕላ ስርዓት ምሕደራ ግብሪ ፍትሓውን ዘመናውን ክኸውን ከም ዘለዎ መዓርግ ምኽትል ርእሰ ምምሕዳርን ሓላፊ ቢሮ ልምዓት ከተማን ንግድን ኢንድስትርን ደ/ር ኣብርሃም ተኸስተ አገንዚቦም።

 

 

ትግራይ ማእኸል ንግድን ኢንቨስትመንትን ንኽትኸውን ኣብ ምሕደራ እቶትን ንግድን ዝርኣዩ ዘይሕጋዊ ተግባራት ብምዃናን ቁጠባዊ ዓቕሚ ትግራይ ንምዕባይ ሕጋዊ ስርዓት ንግዲ ተኸቲልካ ምስራሕ ውሳኒ ከም ዝኾነ ደ/ር ኣብርሃም ገሊፆም።

ብፍላይ ንተገልገልቲ ዓማዊል ቅብሊት ዘይህቡ ከፈልቲ ግብሪ ሕጋዊ ስርዓት ንግዲ ተኸቲሎም ንዓማዊል ቅብሊት ብምሃብ ምዕባልትን ብልፅግትን ትግራይ ንምፍጣር ነጋዶ ዜግነታዊ ሓላፍነት ተሰሚዑዎም ንኽሰርሑ ኣብቲ መድረኽ ተሓቢሩ’ዩ።

 

 

                                                                                                 በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ

 

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ገምጋማዊ ስልጠና ኣካይዱ!!

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ኣፈፃፅማ መደባት ቀዳማይ መንፈቕ ዓመት 2011 ዓ/ም ኣመልኪቱ ገምጋማዊ ስልጠና ኣካይዱ።

በዓል መዚ ል/እቶት ክ/ትግራይ ኣብ ህንፀት ዘመናዊ ስርዓት መረዳእታ ግብሪ ኣመልኪቱ ገምጋማዊ ስልጠና ሂቡ።

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ኣብ ህንፀት ዘመናዊ ስርዓት መረዳእታ ግብሪ ኣመልኪቱ ንመሓውር ኣብያተ ፅሕፈት ልምዓት እቶት ከተማታትን ወረዳታትን ገምጋማዊ ስልጠና ሂቡ።

ኣብቲ መድረኽ ገምጋማዊ ስልጠና ዝተረኸባ ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ወ/ሮ ኣሰፉ ሊላይ በዓል መዚ ልምዓት እቶት ቁጠባዊ ዓቕሚ ክልልናን ሃገርናን ዘፈልፈሎ ተመጣጣንን ፍትሓውን ግብሪ ንምእካብን ልኡኹ ንምዕዋትን ዝተፈላለዩ ሪፎርምታት ግብሪ ቀሪፁ ልምዓታውን ዲሞክራስያውን መስመር ውድብን መንግስትን ብዝሃነፆ ስርዓት ግብሪ እናተተግበረ ከም ዝርከብ ገሊፀን።

 

 

እቲ ዝተኻየደ ገምጋማዊ ስልጠና ኣብ ህንፀት ዘመናዊ ስርዓት መረዳእታ ግብሪ ይረኣዩ ንዘለው ክፍተታት ዘላቒ መፍትሕታት ብምሃብ ኣብ ፅፉፍ መረዳእታ ዝተመሰረተ ፍትሓዊ ግብሪ ንምእካብን ስራሕቲ በዓል መዚ ንምጥንኻርን ዝዓለመ ከም ዝኾነ ዳይሬክቶር ዳይሬክቶሬት ትምህርትን ስልጠናን በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ኣይተ በላይ ገ/ወልድ ሓቢሮም።

ህንፀት ዘመናዊ ስርዓት መረዳእታ ተኣማንን ፅፉፍን መረዳእታ ሒዝካ ፍትሓውን ተመጣጣንን ግብሪ ንምእካብ ዝሕግዝ ሓደ ሪፎርም ግብሪ እዩ። ኣብ ፅፉፍ መረዳእታ ዝተመሰረተ ምኽፋል ግብሪ ፅፉፍን ቅልጡፍን ግልጋሎት ብምሃብ ኣብ ምንጋስ ሰናይ ምምሕዳርን ምቕናስ ቅሬታን ቁልፊ ግደ ዝፃወት እዩ። ዝተጠናኸረ ስርዓት መረዳእታ ንክህሉ ድማ ብኣሰር ኣፃብዕቲ ዝተደገፈ መለለይ ቁፅሪ ከፋላይነት ግብሪ፣ ተወሳኺ እሴት ታክስ፣ መሳርሒ መመዝገቢ መሸጣ፣ ፅንዓት መዓልታዊ መሸጣ፣ ሒሳብ መዝገብ፣ መረዳእታ ዕድጊትን መሸጣን፣ ቲኦቲን ሲግታስን ምስ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ብምውዳድ ፅፉፍን ስልጡን ግልጋሎት ንምሃብ ሓገዝቲ ዝኾኑ ሪፎርምታት እዮም። ብፍላይ ካብ ዝተፈላለዩ ትካላት ዝርከብ መረዳእታ ዕድጊትን መሸጣን ናብ ማህደር ምእሳር ጥራሕ ዘይኮነስ ናብ ጥቕሚ ክውዕል ኣለዎ። ከምኡ’ውን ግምት መዓልታዊ መሸጣ ኣብ ዓመት ክልተ ግዜ ኣሳታፊ ዝኾነ መፅናዕቲ ብምክያድ ምስ ከፈልቲ ግብርን መዳርግቲ ኣካላትን ኣብ መድረኽ ምርድዳእ ክገብርሉ ከም ዝግበእ ኣብቲ መድረኽ ቀሪቡ።

 

ብወገን ተሳታፍቲ እቲ ገምጋማዊ ስልጠና ድማ መተሓባበሪ ኣይተ ሃይለ ገብሩን ኣይተ ሃ/ማርያም ተ/ማኖትን ካብዚ ገምጋማዊ ስልጠና ዘመናዊ ህንፀት ስርዓት መረዳእታ ንክጠናኸር ኩሉ ከፋሊ ግብሪ መለለይ ከፋላይነት ቁፅሪ ኣውፂኡ ምስ ቴክኖሎጂ ክናበብ ክግበር ከም ዘለዎን ካሊእ ድማ መረዳእታ ዕድጊትን መሸጣን ዝምልከት እውን ናብ ግብሪ ውሳነ ክውዕልን ፅፉፍ ምምሕዳር መረዳእታ ክህሉን ዝብሉ ተሞክሮታት ከም ዝቐሰሙን እቲ ዝረኸብዎ ተሞኩሮ ድማ ፅፉፍን ቅልጡፍን ግልጋሎት ንምሃብን ፍትሓዊ ግብሪ ንምእካብን ከም ዝሕግዞምን ሓሳቦም ገሊፆም።  

 

                                                                             ዳይሬክቶሬት ጉዳያት ኮሙኒኬሽን

                                                                                በዓል መዚ ልምዓት እቶት

ሪፎርምታት ግብሪ መሰረት ገይሩ ግንዛበ መዕበይ መድረኽ ተኻይዱ!!

 

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ኣብ ሪፎርምታት ግብሪ መሰረት ገይሩ ንሰብ ሞያ ሚድያታትን ኪኢላ ፕረስ ወረዳታትን ከተማታትን ክልልና ሓፈሻዊ መዕበይ ግንዛበ መድረኽ ኣካይዱ!!

Subcategories

 

  • ንደረጃ ‘ለ’ ኸፈልቲ ግብሪ ናይ ግብሪ መኽፈሊ እዋን ካብ ሓምለ 01/2008 ክሳብ ጳጉሜን 05/2008 ምዃኑ፣
  • ንደረጃ ‘ሀ’ ኸፈልቲ ግብሪ ናይ መኽፈሊ እዋን ድማ ካብ ሓምለ 01/2008 ክሳብ ጥቅምቲ 30/2009 ምዃኑ እንዳዘኻኸርና ግብሪ ብእዋኑ ብምኽፋል ሃገራዊ ግቡእና ንዋፃእ፡፡

August 2019
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

በዝሒ ጎብነይቲ

077354
ሎምዓንቲሎምዓንቲ46
ትማሊትማሊ94
ኣብዚ  ሰሙንኣብዚ ሰሙን92
ኣብዚ ወርሒኣብዚ ወርሒ1539
ጠቕላላ ክሳብ ሐዚጠቕላላ ክሳብ ሐዚ77354

We have 76 guests and no members online


bottom
top

bottom

© 2014 Tigray Revenue Development Authority .All Rights Reserved