top
logo

ሕትመታት

ዜና ፎቶ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ
ዜና ፎቶ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ
ዜና ፎቶ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ
ዜና ፎቶ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ

ኣብቲ መድረኽ ዕዱም ጋሻ ኮይኖም ቀሪቦም ተሞክሮ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ዘካፈሉ ተጋዳላይ ዘርኣይ ኣስገዶም ሎሚ እነኽብሮ ዘለና መበል 45 ዓመት 11 ለካቲት ልደት ህወሓት ፍሉይ ዝገብሮ ነቲ ከቢድ መስዋእትን መቑሰልትን ዝተኸፈሎ ብሕገ መንግስታወን ፊደራላውን ስርዓት እናተመረሐ ኣብ ሰላምን ዲሞክራስን ዝለዓለ ዓወት ዘምዝገበ ኢህወደግ ካብ ውሽጡ ብዝወፁ ፅግዕተኛ ጉጅለ ኣብ ዝፈረሰሉ እዋን ምኻኑ እዩ። ስለዚ ነዚ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይን ውድብ ህወሓትን ኣጋጢሙና ዘሎ ፀረ ልምዓትን ህዝብን ዝኾነ ሓደጋ ኩሉ መንእሰይ ሓድነቱ ኣጠናኺሩ፣ ናይ ዕላማ ፅንዓትን ህዝባዊ ኣተሓሳስባን ወኒኑ ክምክትን ከም ዘለዎ ተሞክሮ ኣመሓላሊፎም፡፡

ብተወሳኺ ኣብቲ መድረኽ ተረኺቦም መልአኽቲ ዘቕረቡ ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ዶክተር ኢንጅነር ሰሎሞን ኪዳነ እቲ መንእሰይ ወለዶ 11 ለካቲት እንተኽብር ንፋሽሽታውን ወታደራውን ስርዓት ደርጊ ካብ መሰረቱ ኣብ ምድምሳስ መስተንክራዊ ታሪኺ ዝሰርሑ ነባራት ጀጋኑ ተጋደልቲ ተሞክሮ ይሰንቕ ስለ ዘሎ ነዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ፀረ ህዝብን ልምዓትን ስርዓት ኣብ ምምካት ቀሊል ክኸውን ዓብዪ ዕዱል ከም ዝኾነ ገሊፆም።

ኣብቲ ፓነል ዘተ ዝተሳተፉ መናእሰይ ድማ ካብቲ ዝተመሓላለፈ ታሪካዊ መልአኽቲ ኣብ ተሞክሮ ህወሓት ዝነበረ ህዝባውነት፣ ውፍይነትን ናይ ዕላማ መስተንክራዊ ፅንዓትን ተሞክሮ ከም ዝረኽቡን ኩሉ መንእሰይ ትግራይ ድማ ሓድነቱ ኣጠናኺሩ ነዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ሓደጋ ክምክት ከም ዝኽእልን ብሕቶን መብርህን ኣቢሎም ሓሳቦም ገሊፆም።

                                                         

                                                       ሃይላይ ገ/ገርግስ

 

                                                        ክኢላ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን

                                                        በዓል መዚ ልምዓት እቶት

ህዝቢትግራይብመሪሕውድቡህዝባዊወያነሓርነትትግራይእናተመርሐኣንፃርፋሽሽታዊስርዓትዝገበሮቃልሲድሕሪብዓወትምዝዛሙኣብዝሓለፉዒስራንሸውዓተንዓመታትድማኣንፃርድኽነትንድሕረትንኣብዝተገበረቓልሲብርክትዝብሉዓወታትከም ዝተመዝገበ ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ወ/ሮ ኣሰፉ ሊላይ ኣገንዚበን።

ህዝቢ ትግራይ ከም ወትሩ ሰላሙ ብምሕላውን መንነቱ ብምኽባርን፣ ነቲ ህይወቱን ኣካሉን ገቢሩ ዘምፀኦ ልምዓታውን ዲሞክራስያውን ህዝባዊ መስመር ከይኹለፍ ኣብ ጎድኒ መንግስቱን ውድቡን ኮይኑ ቃልሱ አሐይሉ ብምንቅስቓስ ሽግ 11 ለካቲት ዓቲሩ ኣብታ ሽኻል ኮይኑ ዓወታት እናዓቀበን ብድሆታት እናመከተን ዘሎ ውድብ ህወሓት ከም ልማዱ ንቕድሚት ክስጉም ሰራሕተኛታት በዓል መዚ ልምዓት እቶት ኣብ ጎኒ ውድቦም ተሰሊፎም ግቡኦም ንኽዋፅኡ መልእኽተን ኣመሓላሊፈን።

ሰራሕተኛታት በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ መበል 45 ዓመት ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ 11 ለካቲት 2012 ዓ/ም እንተኽብሩ ኣብ ሕሉፍ ታሪኽ ዝተወነኑ ጥንካረታትን ሕድሪ ስውኣትን ብምዕቃብ ከም ወትሩ ኣብ መስመርና ብምፅናዕ ክስርሐሉ ከም ዝግባእ ወ/ሮ ኣሰፉ ሊላይ ገሊፀን።

ኣብቲ በዓል ጉዕዞ 45 ዓመት ውድብ ህወሓት ዘዘንትዉ ፅሑፋት ብነባራት ተጋደልቲ ህወሓት ዝቐረበ እንትኸውን ሰራሕተኛታት በዓል መዚ ልምዓት እቶት እውን ከም ቀደሞም ፍፁም ንድሕሪት ኣይንምለስን፣ ኩሉ ተግባራትና ንሃለዋትን ድሕንነትን ህዝብና፣ ውግንና ንህዝብናን መስመርናን ብምባል ኣብ ጎኒ ውድብ ህወሓት ተሰሊፎም ቑጠባዊ ዓቕሚ ትግራይ ንምዕባይ ኣበርቲዖም ከምዝሰርሑ ቃል ኣትዮም።

 

                                                  በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ

 

ሰራሕተናታትን ኣመራርሓን ባዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ብምኽንያት ምኽባር መበል 45 ዓመት ልደት ህወሓት 11 ለካቲት ኣብ ዝተፈላለዩ ታሪካዊ መዋፈርታት ህወሓት ዑደት ኣካይዶም ::

እቶም ዑደት ዘካየዱ ኣካላት ኣብ መጀመሪ ቃልሲ ህወሓት ዝኮነት ታሪካዊ ቦታ ደደቢት  .ግድብ ዛሬማ.  መይደይ ፋብሪካ ሱካር ወልቃይትን ካልኦት መዋፈርታት ውድብ ቦታታትን ብኣካልተረኪኺቦም ሃዊፆም ትምርትን ተሞክሮን ብምቅሳም ሕድሪ ከምዝተቀበሉ ሓሳቦም ገሊፆም እዮም ::

ኣብቲ መድረኽ ተረኺቦም ተሞክሮ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ዘቕረቡ ኣቦመንበር ቁፅፅር ኮሙሽን ህወሓት ተጋዳላይ ተኽለብርሃን ኣርኣያ 11 ለካቲት ፋሽሽታዊ ስርዓት ደርጊ ንምድምሳስ  ከቢድ መስዋእቲ ዝተኸፈሎ ነዊሕን መሪርን ብረታዊ ቃልሲ ህወሓት ተደራረብቲ ዓወታት ብምምዝጋብ ታሪካዊ ስርሒት ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ዝኽበረላ ዕለት እያ። ሕዚ እውን ጉዕዞ ህዝቢ ትግራይ ዝሐሸ ምዕባለ ንክህልዎ ኣብ ሕሉፍ እዋናት ዝነበረ ታሪኻዊ ጅግንነትን ጥንካረን መስተንክራዊ ናይ ዕላማ ፅንዓትን ብምውራስን ነዚ ዕቑር ዓቕሚ፣ ፍልጠትን ተሞክሮን ብምቕሳምን ነቲ ሕዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ሓደጋ እውን ካብ ሓቃዊ ተሞክሮታትናን ዓቕምታትናን ክንሰግሮ ከም እንኽእል

ገሊፆም።

 

ኣብቲ መድረኽ ተረኺበን መኽፈቲ መልአኽቲ ዘቕረባ ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ወ/ሮ ኣሰፉ ሊላይ 11 ለካቲት ኣብ ሃገርናን ክልልናን ዝነበረ ዘሰካሕክሕ ድኽነትን ድንቁርናን ዝተሸከመ ግፍዓዊ፣ ፋሽሽታውን ወታደራውን ስርዓት ካብ መሰረቱ ንምድምሳስ ከቢድ ብረታዊ ቃልሲ ዝተጀመረላ ወርቃዊት ዕለት ምኻና ገሊፀን። ውፅኢት እዚ መሪርን ነዊሕን ብረታዊ ቃልሲ ድማ ብዙሓት ቀያሕትን ፀለምትን መናእሰይ ደቂ ህዝቢ  ኣካላዊ መቑሰልትን መስዋእትን ብምኽፋል ኣብ ምፍርራስ ዝነበረት ሃገር ድሒና ብሕገ መንግስታውን ፊደራላውን ስርዓት እትምራሕ ዓዲ ብምህናፅ ኣብ ልምዓትን ዲሞክራስን ሰፋሕቲ ዓወታት ተመዝጊቦም እዮም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ሕገ-መንግስታዊ ስርዓት ሃገርና ካብ ውሽጢ ኢህወዴግ ዝወፀ ፅግዕተኛ ጉጅለ ስልጣን ሒዙ በቢመዓልቱ የፈራርሶ ስለዘሎ ህወሓትን ህዝቢ ትግራይን ሃገርን ስርዓትን ንምድሓን “መስመርና ኣፅኒዕና ንመኸተ” ብዝብል መሪሕቃል ኣብ ምምካት ስለ ዝርከብ ኩሉ ትግራዋይ ሓድነቱ ኣጠናኺሩ ክምክት ከም ዘለዎ ሓቢረን።

 ኣብቲ ፓነል ዘተ ዝተሳተፉ መናእሰይ ድማ ካብቲ ዝተመሓላለፈ መልአኽቲ ታሪካዊ ኣመፃፅአ ህዝቢ ትግራይ ብፍላይ ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ህወሓት ዝነበረ ህዝባውነት፣ ውፍይነትን ናይ ዕላማ ፅንዓትን ተሞክሮ ከም ዝረኽቡን ኩሉ መንእሰይ ትግራይ ድማ ሓድነቱ ኣጠናኺሩ ነዚ ኣንፀላሊው ዘሎ ሓደጋ ክምክት ከም ዝግባእን ቃሎም ሂቦም።

                                                                     

                                                                    በዓል መዚ ልምዓት እቶት

ቅብሊት ዝህብን ዝሓትትን ነጋዳይን ሸማታይ ማሕበረሰብን ንምፍጣር ኣበርቲዑ ይሰርሕ ከም ዘሎ ቤት ፅሕፈት ልምዓት እቶት ክፍለ ከተማ ዓይደር ኣፍሊጡ!!

ኣብ ስርዓት ምሕደራ ግብሪ ልዕልነት ሕጊ ንምርግጋፅ ኣመራርሓን መዳርግቲ ኣካላትን ክፍለ ከተማ ዓይደር ተዋዲዶም ቅብሊት ዝህብን ዝሓትትን ነጋዳይን ሸማታይ ማሕበረሰብን ንምፍጣር ክሰርሑ ይግባእ ክብሉ ምኽትል ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ኣይተ ወ/ገብርኤል ኣፅብሃ ኣገንዚቦም።

 

መደባት ልምዓት እቶት ብተሳትፎ ሓገዝትን መዳርግቲ ኣካላትን ንምዕዋት ንሰብ ሃፍቲ ምቹው ኩነታት ብምፍጣር ፍትሓውን ተመጣጣን ግብሪ ንምእካብ ምስ በቢብርኩ ዝርከቡ ኣመራርሓን መዳርግቲ ኣካላት ተዋዲዱ ይስርሕ ከም ዘሎ ኣይተ ወ/ገብርኤል ኣፅብሃ ገሊፆም።

ንተገልገልቲ ዓማዊል ቅብሊት ዘይህቡ 12 ነጋዶ ነንሕድሕዶም 50 ሽሕ ብር ብምቅፃዕ ኣብቲ መድረኽ ዝተቓልዑ ኮይኖም መደባት ልምዓት እቶት ብቀፃልነት ንምዕዋት ከም ኣመራርሓን መዳርግትን ብኣተሓሳስባ ድሉዋት ኮይኖም ቅብሊት ዝህብን ዝሓትትን ነጋዳይን ሕብረተሰብን ብምፍጣር ኣብ ስርዓት ምሕደራ ግብሪ ግንዛበ ናይ ምዕባይ ስራሕቲ ብምቕዳም እናፈለጡ ሕጊ ኣብ ዘየኽብሩ ከፈልቲ ግብሪ እቲ ሕጊ ዝፈቕዶ ስጉምቲ ክውሰደሎም ከም ዝግበር ሓላፊት ቤት ፅሕፈት ልምዓት እቶት ክፍለ ከተማ ዓይደር ወ/ሮ ኣልማዝ ወ/ገብርኤል ሓቢረን።

ተሳተፍቲ እቲ መድረኽ ወ/ሮ ኣለም ገ/ስላሴን ሃለቃ ኣብርሃ ኣሰፋን ብወገኖም ግብሪ ዘጭበርብርን ዝስውርን ነጋዳይ ንድሕንነትና ሓደጋ ክኾኑ ካብ ዝኽእሉ ኣካላት ፈሊና ኣይንሪኦምን ክብሉ ገሊፆም።

 

 

ደጋፊ ከይዲ ስራሕ ርክብ ህዝቢ

                                                               በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ

 

Subcategories

 

  • ንደረጃ ‘ለ’ ኸፈልቲ ግብሪ ናይ ግብሪ መኽፈሊ እዋን ካብ ሓምለ 01/2008 ክሳብ ጳጉሜን 05/2008 ምዃኑ፣
  • ንደረጃ ‘ሀ’ ኸፈልቲ ግብሪ ናይ መኽፈሊ እዋን ድማ ካብ ሓምለ 01/2008 ክሳብ ጥቅምቲ 30/2009 ምዃኑ እንዳዘኻኸርና ግብሪ ብእዋኑ ብምኽፋል ሃገራዊ ግቡእና ንዋፃእ፡፡

February 2020
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829

በዝሒ ጎብነይቲ

097479
ሎምዓንቲሎምዓንቲ87
ትማሊትማሊ152
ኣብዚ  ሰሙንኣብዚ ሰሙን667
ኣብዚ ወርሒኣብዚ ወርሒ3642
ጠቕላላ ክሳብ ሐዚጠቕላላ ክሳብ ሐዚ97479

We have 39 guests and no members online


bottom
top

bottom

© 2014 Tigray Revenue Development Authority .All Rights Reserved