top
logo

ሕትመታት

ዜና ፎቶ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ
ዜና ፎቶ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ
ዜና ፎቶ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ
ዜና ፎቶ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ኣብ ቅድመ ክፍሊት ግብርን ተወሳኺ እሴት ታክስን ኣመልኪቱ ንሓለፍትን ክኢላታት ፋይናንስን ኣብያተ ዕዮ ክልል ስልጠና ሂቡ።

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ኣብ ቅድመ ክፍሊት ግብርን ተወሳኺ እሴት ታክስን ኣመልኪቱ መንግስታዊ ኣብያተ ዕዮ ክልልን ትካላት ልምዓትን ኣብ ምእካብ ግብሪ ሓጋዚ ዝኾነ መረዳእታ ቅድመ ክፍሊት ግብርን ተወሳኺ እሴት ታክስንከመይ ኣታዊ ከም ዝግበር ንሓለፍትን ክኢላታት ፋይናንስንኣብያተ ዕዮ ክልልና ስልጠና ከም ዝሃበ ተሓቢሩ።

ኣብቲ ስልጠና ዝተረኸባ ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ወ/ሮ ምሕረት በየነ ቅድመ ክፍሊት ግብርን ተወሳኺ እሴት ታክስን ተግባራዊ ኣብ ምግባር ሓለፍትን ክኢላታት ፋይናንስን መንግስታውን ልምዓታውን ትካላት ኣብ ምእካብ ግብሪ ቁልፊ ግደ ዘለዎ መረዳእታ ኣብ እዋኑ ናብ ዝምልከቶ ኣታዊ ክገብሩ ከም ዘለዎምን መረዳእታ ንፍልፍል በጀትን ኣብ ምጥንኻር ቃልሲ ኣካብነት ክራይን ወሳኒ ከም ዝኾነ ገሊፀን።

መንግስታዊ ኣብያተ ዕዮ ፊደራል፣ ክልልን ንትርፊ ዘይተጣየሹ ትካላት ልምዓትን ኣብ ከይዲ ምንቅስቓሶም ዕድጊት ፍርያትን ግልጋሎትን እንትፍፅሙ ተቐናሲ ብምግባር መረዳእታ ቅድመ ክፍሊት ግብርን ተወሳኺ እሴት ታክስን ናብ በዓል መዚ ልምዓት እቶትን ጉምሩክን ኣታዊ ክገበሩ ብኣዋጅ ውክልና ዝተወሃቦም ትካላት እዮም፡፡ አዚ መረዳእታ ንምውሳን ኣታዊ መሰረት ዝገበረ ግብሪ፣ ምርግጋፅ ፍትሓውነት ግብርን ቃልሲ ኣካብነት ክራይን መሰረታዊ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ኩሉ ዝምልከቶ ሓላፍን ክኢላ ፋይናንስን ዓበይቲ ትካላት ፊደራልን ክልልልን መንግስትን ትካላት ልምዓትን ትኹረት ሂቦም ክሰርሕሉ ከም ዘለዎም በመሰልጠንቲ ኣካላት ኣብ መድረኽ ቀሪቡ፡፡

ብወገን ተሳተፍቲ እቲ ስልጠና ድማ ቅድመ ክፍሊት ግብርን ተወሳኺ እሴት ታክስን ከመይ ከም ዝእከብን ኣታዊ ከም ዝኸውንን ኣብ ክእለት ዝተደገፈ ስልጠና ብምዃኑ ኣመራርሓን ክኢላታት ፋይናንስን ትካላት ልምዓትን መንግስትን ጉዳይ ግብሪ ናይ ኩላትና ዋኒን እዩ ኢሎም ብኣተሓሳስባ ተገንዚቦም ኣብ ትካሎም ዘሎ መረዳእታ ናብ በዓል መዚ ልምዓት እቶት ብእዋኑ ኣታዊ ክገብሩ ከምዝግባእ ግንዛበ ከም ዝወሰዱ ምክትል ፕሬዝደንት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ክልል ትግራይ ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋን ዳይሬክተር ፋይናንስን ዕደጋን መለስ ኣካዳሚ ክልል ትግራይ ወ/ሮ ገነት ገ/መስቀልን ሓሳቦም ገሊፆም።

                                                                   ሃይላይ ገ/ገርግስ

                                               ክኢላ ር/ህዝቢ

                                በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ

 

 

 

  • ንደረጃ ‘ለ’ ኸፈልቲ ግብሪ ናይ ግብሪ መኽፈሊ እዋን ካብ ሓምለ 01/2008 ክሳብ ጳጉሜን 05/2008 ምዃኑ፣
  • ንደረጃ ‘ሀ’ ኸፈልቲ ግብሪ ናይ መኽፈሊ እዋን ድማ ካብ ሓምለ 01/2008 ክሳብ ጥቅምቲ 30/2009 ምዃኑ እንዳዘኻኸርና ግብሪ ብእዋኑ ብምኽፋል ሃገራዊ ግቡእና ንዋፃእ፡፡

September 2019
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

በዝሒ ጎብነይቲ

079540
ሎምዓንቲሎምዓንቲ15
ትማሊትማሊ65
ኣብዚ  ሰሙንኣብዚ ሰሙን242
ኣብዚ ወርሒኣብዚ ወርሒ1354
ጠቕላላ ክሳብ ሐዚጠቕላላ ክሳብ ሐዚ79540

We have 51 guests and no members online


bottom
top

bottom

© 2014 Tigray Revenue Development Authority .All Rights Reserved