top
logo

ሕትመታት

ዜና ፎቶ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ
ዜና ፎቶ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ
ዜና ፎቶ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ
ዜና ፎቶ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ንመላእ ሰራሕተኛታትን ኣማራርሓን ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ዘሎ ኩነታት ኤች ኣይቪ ኤድስን ሓደጋነቱን እንታይ ከምዝመስል ፣ ነዚ ሕማም እዚ ንምክልኻል ግደ ኣመራርሓ ፣ ሰራሕተኛታትን መላእ ሕ/ሰብን እንታይ ክኾን ከምዘለዎ ዝብሉን ካልኦትን መሰረት ዝገበሩ ኣብ ወርሒ ሕዳር 2011 ዓ/ም ሓፂር ስልጠና ሂቡ።

 

  • ንደረጃ ‘ለ’ ኸፈልቲ ግብሪ ናይ ግብሪ መኽፈሊ እዋን ካብ ሓምለ 01/2008 ክሳብ ጳጉሜን 05/2008 ምዃኑ፣
  • ንደረጃ ‘ሀ’ ኸፈልቲ ግብሪ ናይ መኽፈሊ እዋን ድማ ካብ ሓምለ 01/2008 ክሳብ ጥቅምቲ 30/2009 ምዃኑ እንዳዘኻኸርና ግብሪ ብእዋኑ ብምኽፋል ሃገራዊ ግቡእና ንዋፃእ፡፡

September 2019
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

በዝሒ ጎብነይቲ

079539
ሎምዓንቲሎምዓንቲ14
ትማሊትማሊ65
ኣብዚ  ሰሙንኣብዚ ሰሙን241
ኣብዚ ወርሒኣብዚ ወርሒ1353
ጠቕላላ ክሳብ ሐዚጠቕላላ ክሳብ ሐዚ79539

We have 37 guests and no members online


bottom
top

bottom

© 2014 Tigray Revenue Development Authority .All Rights Reserved