በዓል መዚ ልምዓት እቶት 2 ዙር ኣብ ኣጠቃቅማ SIGTAS ኣመልኪቱ ሞያዊ ስልጠና ሂቡ!!

 

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2012 ዓ/ም ኣብ ኣጠቓቕማ ዝተዋደደን ዝተወሃሃደን መንግስታዊ ምሕደራ ስርዓት ግብሪ (Standardized and Integrated Governmental Tax Administration System – SIGTAS) ኣመልኪቱ ንመሓዉር ኪኢላታት ሞያዊ ስልጠና ሂቡ።

 

ኣብቲ ስልጠና እንታይነት ሲግታሰ፣ ኣጠቃቅማን ከይዲ ኣሰራርሓን ሲግታስ እንታይ ከም ዝመስል ብጉጅለን ብኮምፒተርን ዝተደገፈ ናይ ተግባር ተኮር ዝኾነ ስልጠና ክወሃብ ኪኢሉ እዩ። ብፍላይ ምሕደራ ስርዓት ግብሪ ንምዝማንን ዝተፈላለዩ ተግባራት ምጭብርባርን ምስዋርን ሕሉፍ መረዳእታ ንከይህሉን ከምኡ እውን ስሉጥን ፅፉፍን ኣወሳስና ግብሪ ንምትግባርን ሓጋዚ ከም ዝኾነ መተሓባበሪ ኬዝ ቲም ትምህርትን ስልጠናን በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ኣይተ ኣፈወርቂ ተካ ገሊፆም። ብወገን ተሳተፍቲ ድማ እዚ ዝተዋደደን ዝተወሃሃደን መንግስታዊ ምሕደራ ስርዓት ግብሪ(SIGTAS) ብተግህባር ኣብ ስርሖም ዘመናዊ ምሕደራ ግብሪ ንክህሉ ከም ዝሕግዞም ሓሳቦም ሂቦም፡፡