top
logo

ሕትመታት

ዜና ፎቶ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ
ዜና ፎቶ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ
ዜና ፎቶ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ
ዜና ፎቶ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ

ኣብ ምኽባር ልዕልነት ሕጊ ስርዓት ምሕደራ ግብርን ንግድን ምክልኻል ኮንትሮባንድን ዘተኮረ መድረኽ ምንቕናቕ ህዝብን ኣመራርሓን ቅንያት ግብሪ ትግራይ ተኻይዱ!!

ኣብ ምኽባር ልዕልነት ሕጊ ስርዓት ግብርን ንግድን ምክልኻል ኮንትሮባንድን ዘተኮረ ብምትሕብባር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ፣ ቢሮ ንግድን ኢንዳስትርን ከተማ ልምዓትን ፣ ኮሙሽን ግምሩክ ጨንፈር መቐለን ፊደራል ሚኒስተር እቶት ጨንፈር መቐለን መድረኽ ምንቕናቕ ህዝብን ኣመራርሓን ቅንያት ግብሪ 2012 ዓ/ም ተኻይዱ፡፡

ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸቡ ኣባል ፈፃሚት ስራሕ ህወሓትን ብደረጃ ማዕርግ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይን ሓላፊ ቢሮ ንግድን ኢንዱስትርን ከተማ ልምዓትን ዶ/ር ኣብረሃም ተኸስተ እቲ መድረኽ ኣካል ምንቕናቕ ቅንያት ግብርን ምክልኻል ዘይሕጋዊ ንግድን ኮንትሮባንድን ኮይኑ ኣብ ስርዓት ምሕደራ ግብርን ንግድን ልዕልነት ሕጊ ብምርግጋፅ ሰላምን ሃላዋትን ህዝቢ ትግራይ ውሑስ ዝገብርን ኣካል መኸተ እቲ ኣጋጢሙ ዘሎ እዋናዊ ሓደጋን ስለዝኾነ ኣብ ህንፀት ምዕብልቲ ትግራይ ኩሉ ዝምልከቶ ኣካል ተሓጋጊዙ ክሰርሕ ከም ዘለዎ ሓቢሮም። 

ብተወሳኺ ድማ ሰራዊት ልምዓትን መኸትን ብምጥንኻር ኣብ ስርዓት ግብርን ንግድን ልዕልነት ሕጊ ነረጋግፅ ብዝብል መሪሕ ቃል ምንቕናቕ ግብሪ 2012 በጀት ዓመትን ምክልኻል ዘይሕጋዊ ንግድን ኮንትሮባንድን ዓሊሙ ዝካየድ ዘሎ መድረኽ ኮይኑ ድልዱል መሰረት ዘለዎ ፖለቲካውን ቁጠባውን ዓቕሚ ብምፍጣር ሓድነትና ዘጠናኽር ከም ዝኾን ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ወ/ሮ ኣሰፉ ሊላይ ገሊፀን። 

ምስዚ ብተዛማዲ ክልልና ተምሳሌት ዕብየትን ዲሞክራስን ንክትኸውን ሓበራዊ ኣተሓሳስባ ሒዝና ምዕብልቲ ትግራይ ኣብ ምህናፅ ጉዳይ ግብሪ እቲ ዝዓበየ ጉዳይ ስለ ዝኾነን ግቡእና እናፈፀምና መሰልና እናሓተትና ክንትግብሮ ከም ዝግባእ ፕረዚዳን ቤት ምኽሪ ንግድን ዘፈር ማሕበራትን ክልል ትግራይ ኣይተ ኣሰፋ ገ/ስላሴ ኣብሪሆም።

ብወገን ተሳተፍቲ እውን ኣብ ምድጋፍ ሰላምን ልምዓትን ትግራይ ኣብ ቅብሊት ምሃብን ምሕታትን ፣ ምቅላዕ ዘይሕጋዊ ቅብሊት ፣ ኣብ ምክልኻል ዘይሕጋዊ ንግድን ኮንትሮባንድን ፣ ኣብ ቅንዕና ሒሳብ ክኢላታት ፣ ኣብ ምምሕያሽ ኣወሃህባ ግልጋሎትን ምዝማን ስርዓት ግብርን ንግድን ኩሉ ከፋሊ ግብርን ዝምልከቶ ኣካልን ግቡኡ ክዋፃእ ከም ዘለዎ ርኢቶ ሂቦም።

                                                

     

     ደጋፊ ከይዲ ስራሕ ርክብ ህዝቢ

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ

 

 

 

  • ንደረጃ ‘ለ’ ኸፈልቲ ግብሪ ናይ ግብሪ መኽፈሊ እዋን ካብ ሓምለ 01/2008 ክሳብ ጳጉሜን 05/2008 ምዃኑ፣
  • ንደረጃ ‘ሀ’ ኸፈልቲ ግብሪ ናይ መኽፈሊ እዋን ድማ ካብ ሓምለ 01/2008 ክሳብ ጥቅምቲ 30/2009 ምዃኑ እንዳዘኻኸርና ግብሪ ብእዋኑ ብምኽፋል ሃገራዊ ግቡእና ንዋፃእ፡፡

January 2020
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

በዝሒ ጎብነይቲ

092772
ሎምዓንቲሎምዓንቲ93
ትማሊትማሊ104
ኣብዚ  ሰሙንኣብዚ ሰሙን21
ኣብዚ ወርሒኣብዚ ወርሒ2893
ጠቕላላ ክሳብ ሐዚጠቕላላ ክሳብ ሐዚ92772

We have 33 guests and no members online


bottom
top

bottom

© 2014 Tigray Revenue Development Authority .All Rights Reserved