top
logo

ሕትመታት

ዜና ፎቶ
ቅብሊት ዝህብን ዝሓትትን ሕ/ሰብ ብምፍጣር ልዕልነት ሕጊ ነረጋግፅ!!!
ዜና ፎቶ
ምንቅናቅ ቅንያት ግብሪ 2012
ዜና ፎቶ
ምንቅናቅ ቅንያት ግብሪ 2012
ዜና ፎቶ
ምንቅናቅ ቅንያት ግብሪ 2012
ዜና ፎቶ
ምንቅናቅ ቅንያት ግብሪ 2012

ቅብሊት ዝህብን ዝሓትትን ነጋዳይን ሸማታይ ማሕበረሰብን ንምፍጣር ኣበርቲዑ ይሰርሕ ከም ዘሎ ቤት ፅሕፈት ልምዓት እቶት ክፍለ ከተማ ዓይደር ኣፍሊጡ!!

ኣብ ስርዓት ምሕደራ ግብሪ ልዕልነት ሕጊ ንምርግጋፅ ኣመራርሓን መዳርግቲ ኣካላትን ክፍለ ከተማ ዓይደር ተዋዲዶም ቅብሊት ዝህብን ዝሓትትን ነጋዳይን ሸማታይ ማሕበረሰብን ንምፍጣር ክሰርሑ ይግባእ ክብሉ ምኽትል ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ኣይተ ወ/ገብርኤል ኣፅብሃ ኣገንዚቦም።

 

መደባት ልምዓት እቶት ብተሳትፎ ሓገዝትን መዳርግቲ ኣካላትን ንምዕዋት ንሰብ ሃፍቲ ምቹው ኩነታት ብምፍጣር ፍትሓውን ተመጣጣን ግብሪ ንምእካብ ምስ በቢብርኩ ዝርከቡ ኣመራርሓን መዳርግቲ ኣካላት ተዋዲዱ ይስርሕ ከም ዘሎ ኣይተ ወ/ገብርኤል ኣፅብሃ ገሊፆም።

ንተገልገልቲ ዓማዊል ቅብሊት ዘይህቡ 12 ነጋዶ ነንሕድሕዶም 50 ሽሕ ብር ብምቅፃዕ ኣብቲ መድረኽ ዝተቓልዑ ኮይኖም መደባት ልምዓት እቶት ብቀፃልነት ንምዕዋት ከም ኣመራርሓን መዳርግትን ብኣተሓሳስባ ድሉዋት ኮይኖም ቅብሊት ዝህብን ዝሓትትን ነጋዳይን ሕብረተሰብን ብምፍጣር ኣብ ስርዓት ምሕደራ ግብሪ ግንዛበ ናይ ምዕባይ ስራሕቲ ብምቕዳም እናፈለጡ ሕጊ ኣብ ዘየኽብሩ ከፈልቲ ግብሪ እቲ ሕጊ ዝፈቕዶ ስጉምቲ ክውሰደሎም ከም ዝግበር ሓላፊት ቤት ፅሕፈት ልምዓት እቶት ክፍለ ከተማ ዓይደር ወ/ሮ ኣልማዝ ወ/ገብርኤል ሓቢረን።

ተሳተፍቲ እቲ መድረኽ ወ/ሮ ኣለም ገ/ስላሴን ሃለቃ ኣብርሃ ኣሰፋን ብወገኖም ግብሪ ዘጭበርብርን ዝስውርን ነጋዳይ ንድሕንነትና ሓደጋ ክኾኑ ካብ ዝኽእሉ ኣካላት ፈሊና ኣይንሪኦምን ክብሉ ገሊፆም።

 

 

ደጋፊ ከይዲ ስራሕ ርክብ ህዝቢ

                                                               በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ

 

 

  • ንደረጃ ‘ለ’ ኸፈልቲ ግብሪ ናይ ግብሪ መኽፈሊ እዋን ካብ ሓምለ 01/2008 ክሳብ ጳጉሜን 05/2008 ምዃኑ፣
  • ንደረጃ ‘ሀ’ ኸፈልቲ ግብሪ ናይ መኽፈሊ እዋን ድማ ካብ ሓምለ 01/2008 ክሳብ ጥቅምቲ 30/2009 ምዃኑ እንዳዘኻኸርና ግብሪ ብእዋኑ ብምኽፋል ሃገራዊ ግቡእና ንዋፃእ፡፡

June 2020
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

በዝሒ ጎብነይቲ

113535
ሎምዓንቲሎምዓንቲ23
ትማሊትማሊ131
ኣብዚ  ሰሙንኣብዚ ሰሙን422
ኣብዚ ወርሒኣብዚ ወርሒ510
ጠቕላላ ክሳብ ሐዚጠቕላላ ክሳብ ሐዚ113535

We have 35 guests and no members online


bottom
top

bottom

© 2014 Tigray Revenue Development Authority .All Rights Reserved