top
logo

ሕትመታት

ዜና ፎቶ
ቅብሊት ዝህብን ዝሓትትን ሕ/ሰብ ብምፍጣር ልዕልነት ሕጊ ነረጋግፅ!!!
ዜና ፎቶ
ምንቅናቅ ቅንያት ግብሪ 2012
ዜና ፎቶ
ምንቅናቅ ቅንያት ግብሪ 2012
ዜና ፎቶ
ምንቅናቅ ቅንያት ግብሪ 2012
ዜና ፎቶ
ምንቅናቅ ቅንያት ግብሪ 2012

ህዝቢትግራይብመሪሕውድቡህዝባዊወያነሓርነትትግራይእናተመርሐኣንፃርፋሽሽታዊስርዓትዝገበሮቃልሲድሕሪብዓወትምዝዛሙኣብዝሓለፉዒስራንሸውዓተንዓመታትድማኣንፃርድኽነትንድሕረትንኣብዝተገበረቓልሲብርክትዝብሉዓወታትከም ዝተመዝገበ ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ወ/ሮ ኣሰፉ ሊላይ ኣገንዚበን።

ህዝቢ ትግራይ ከም ወትሩ ሰላሙ ብምሕላውን መንነቱ ብምኽባርን፣ ነቲ ህይወቱን ኣካሉን ገቢሩ ዘምፀኦ ልምዓታውን ዲሞክራስያውን ህዝባዊ መስመር ከይኹለፍ ኣብ ጎድኒ መንግስቱን ውድቡን ኮይኑ ቃልሱ አሐይሉ ብምንቅስቓስ ሽግ 11 ለካቲት ዓቲሩ ኣብታ ሽኻል ኮይኑ ዓወታት እናዓቀበን ብድሆታት እናመከተን ዘሎ ውድብ ህወሓት ከም ልማዱ ንቕድሚት ክስጉም ሰራሕተኛታት በዓል መዚ ልምዓት እቶት ኣብ ጎኒ ውድቦም ተሰሊፎም ግቡኦም ንኽዋፅኡ መልእኽተን ኣመሓላሊፈን።

ሰራሕተኛታት በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ መበል 45 ዓመት ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ 11 ለካቲት 2012 ዓ/ም እንተኽብሩ ኣብ ሕሉፍ ታሪኽ ዝተወነኑ ጥንካረታትን ሕድሪ ስውኣትን ብምዕቃብ ከም ወትሩ ኣብ መስመርና ብምፅናዕ ክስርሐሉ ከም ዝግባእ ወ/ሮ ኣሰፉ ሊላይ ገሊፀን።

ኣብቲ በዓል ጉዕዞ 45 ዓመት ውድብ ህወሓት ዘዘንትዉ ፅሑፋት ብነባራት ተጋደልቲ ህወሓት ዝቐረበ እንትኸውን ሰራሕተኛታት በዓል መዚ ልምዓት እቶት እውን ከም ቀደሞም ፍፁም ንድሕሪት ኣይንምለስን፣ ኩሉ ተግባራትና ንሃለዋትን ድሕንነትን ህዝብና፣ ውግንና ንህዝብናን መስመርናን ብምባል ኣብ ጎኒ ውድብ ህወሓት ተሰሊፎም ቑጠባዊ ዓቕሚ ትግራይ ንምዕባይ ኣበርቲዖም ከምዝሰርሑ ቃል ኣትዮም።

 

                                                  በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ

 

 

  • ንደረጃ ‘ለ’ ኸፈልቲ ግብሪ ናይ ግብሪ መኽፈሊ እዋን ካብ ሓምለ 01/2008 ክሳብ ጳጉሜን 05/2008 ምዃኑ፣
  • ንደረጃ ‘ሀ’ ኸፈልቲ ግብሪ ናይ መኽፈሊ እዋን ድማ ካብ ሓምለ 01/2008 ክሳብ ጥቅምቲ 30/2009 ምዃኑ እንዳዘኻኸርና ግብሪ ብእዋኑ ብምኽፋል ሃገራዊ ግቡእና ንዋፃእ፡፡

August 2020
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

በዝሒ ጎብነይቲ

120633
ሎምዓንቲሎምዓንቲ64
ትማሊትማሊ103
ኣብዚ  ሰሙንኣብዚ ሰሙን410
ኣብዚ ወርሒኣብዚ ወርሒ1373
ጠቕላላ ክሳብ ሐዚጠቕላላ ክሳብ ሐዚ120633

We have 27 guests and no members online


bottom
top

bottom

© 2014 Tigray Revenue Development Authority .All Rights Reserved