top
logo

ሕትመታት

ዜና ፎቶ
ቅብሊት ዝህብን ዝሓትትን ሕ/ሰብ ብምፍጣር ልዕልነት ሕጊ ነረጋግፅ!!!
ዜና ፎቶ
ምንቅናቅ ቅንያት ግብሪ 2012
ዜና ፎቶ
ምንቅናቅ ቅንያት ግብሪ 2012
ዜና ፎቶ
ምንቅናቅ ቅንያት ግብሪ 2012
ዜና ፎቶ
ምንቅናቅ ቅንያት ግብሪ 2012

ሰራሕተኛታት በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ዓለምለኸ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ብፓነል ዘተ ኣኽቢረን

ምኽባር መሰልን ደሕንነትን ደቂ ኣንስትዮ መሰረት ሰላምናን ህላወናን እዩ ብዝብል መሪሕ ቃል ዓለምለኸ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ (ማርች 8) ብምኽንያት መበል 44 ዓመት ሰራሕተኛታት ደቂ ኣንስትዮ በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ብፓነል ዘተ ኣኽቢረን።

ብደረጃ ዓለም ንመበል 109 ግዜ ብደረጃ ሃገርናን ክልልናን ድማ ንመበል 44 ግዜ ዓለም ለኸ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ማርች 8 እንትነኽብር ኣብ ፅባሕ ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ 11 ለካቲት መበል 45 ዓመት ብዝደመቐ ኩነታት ኣብ ዘኽበርናሉ ግዜ ብምዃኑ ድማ ፍሉይ ዘብሎ በዓል እዩ ክብላ ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ወ/ሮ ኣሰፉ ሊላይ ኣገንዚበን።

ኣብዚ እዋን ፅግዕተኛ ሓይሊ ናብ ስልጣን ካብ ዝድይብ ንነዘ ዲሞክራሲያዊ መስመርናን ፌደራላዊ ስርዓትናን ሕገ መንግስትናን ንምዝራግን ኣብ ዝፈታተነልና ዘሎ እዋን ኮይንና እነብዕለሉ እዋን እዩ። ስለዚ ከም ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ እተን ሂወተንን ኣካለንን ጎዲለን ዘምፀኦኦ ዓወትን ማዕርነትን ንድሕሪት ንከይኹለፍ ውዳበና ኣስጢምና መስመርና ኣፅኒዕና ንመኸተ ሕራነ ፈጢርና እንሰርሐሉ ወቕቲ ምዃኑ ገሊፀን።

ብሄራዊ ወፅዓን ዕብላልን ንምውጋድ ደቂ ኣንስትዮ ሃገርናን ክልልናን ኣብ ጎኒ ውድብ ህወሓት ተሰሊፈን ብምቕላስ ሐዚ ኣብ ኩሉ ዓይነት ስራሕ ማዕረ ተጠቀምትን ተረባሕትን ካብ ምዃን ሓሊፈን ማሕበራውን ቁጠባውን መነባብሮአን ንምዕባይ ብውልቀ ይኹን ብውዳበ ኣበርቲዐን እናሰርሓ ከም ዝርከባ ወ/ሮ ኣሰፉ ሊላይ ብተወሳኺ ገሊፀን።

ብተዛማዲ ዓለምለኸ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ንኩሉ ዓይነት ማዕርነትና እምነ ኩርናዕ ብምዃና ብተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ እነመዝግቦም ዘለና ዓወታት ቐፃልነት ንኽህልዎም ብውዳበና ዝያዳ ተጠናኺርና ክንሰርሕ ይግባእ ክብላ ኣብ በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ክኢላ ስርዓተ ፆታ ወ/ሮ ኣለም ኣሰፋ ኣተሓሳሲበን።

ኣብቲ ፓነል ዘተ ካብ ነባራት ተጋደልቲ ደቂ ኣንስትዮ ታሪኽ ውድብ ህወሓት ንመናእሰይ ተሞክሮአን ኣቕሪበን እየን። ሰራሕተኛታት መናእሰይ ኣንስትዮ በዓል መዚ ልምዓት እቶት እውን ከም ቀደመን ኣብ ጎኒ ውድብ ህወሓትን መንግስትን ተሰሊፈን ቑጠባዊ ዓቕሚ ትግራይ ንምዕባይ ኣበርቲዐን ከምዝሰርሓ ቃል ኣትየን።

 

 

 ደጋፊ ከይዲ ስራሕ ርክብ ህዝቢ

 

                                        በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ

 

 

  • ንደረጃ ‘ለ’ ኸፈልቲ ግብሪ ናይ ግብሪ መኽፈሊ እዋን ካብ ሓምለ 01/2008 ክሳብ ጳጉሜን 05/2008 ምዃኑ፣
  • ንደረጃ ‘ሀ’ ኸፈልቲ ግብሪ ናይ መኽፈሊ እዋን ድማ ካብ ሓምለ 01/2008 ክሳብ ጥቅምቲ 30/2009 ምዃኑ እንዳዘኻኸርና ግብሪ ብእዋኑ ብምኽፋል ሃገራዊ ግቡእና ንዋፃእ፡፡

August 2020
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

በዝሒ ጎብነይቲ

120628
ሎምዓንቲሎምዓንቲ59
ትማሊትማሊ103
ኣብዚ  ሰሙንኣብዚ ሰሙን405
ኣብዚ ወርሒኣብዚ ወርሒ1368
ጠቕላላ ክሳብ ሐዚጠቕላላ ክሳብ ሐዚ120628

We have 33 guests and no members online


bottom
top

bottom

© 2014 Tigray Revenue Development Authority .All Rights Reserved