top
logo

ሕትመታት

ዜና ፎቶ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ
ዜና ፎቶ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ
ዜና ፎቶ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ
ዜና ፎቶ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ

ንኣባላት ክለባት ግብሪ ንልምዓት ግንዛበ መዕበይ ትምህርትን ስልጠናን ከም ዝተውሃበ ቤት ፅሕፈት ልምዓት እቶት ክፍለ ከተማ ሓወልቲ ኣፍሊጡ

 

ካብ ዓሰርተ ኣብያተ ትምህርቲ ክፍለ ከተማ ሓወልቲ ንዝተውፃእፅኡ ልዕሊ 150 መተሓባበርቲ መምህራንን ተምሃሮን ኣባላት ክለብ ግብሪ ንልምዓት ብዛዕባ ሪፎርምታት ግብርን ታክስን መሰረት ዝገበረ ዓቕሚ መዕበይ ትምህርትን ስልጠናን ከም ዝተውሃበ ኣብ ቤት ፅሕፈት ልምዓት እቶት ክፍለ ከተማ ሓወልቲ መተሓባበሪ ከይዲ ስራሕ ትምህርትን ስልጠናን ግልጋሎት ዓማዊልን ኣይተ ወ/ገብርኤል ገ/ዮሃንስ ኣፍሊጦም።

ኣብቲ ስልጠና ብዛዕባ መሰረታዊ ፅንሰ ሓሳብ ግብሪ፣ መትከላትን ኣድላይነትን ግብሪ፣ ሕጋዊ ማዕቐፍ ግብርን ታክስን ኣጠቓቕማ ቅብሊትን ካልኦት ተዛመድቲ ሓሳባትን መሰረት ብምግባር ስልጠና ዝተውሃበ ኮይኑ ካብ ከፈልቲ ዝርከብ እቶት ንመሳለጢ ኩለመዳያዊ ስራሕቲ ማሕበራውን ቁጠባውን ፖለቲካውን ስራሕቲ ዝውዕል  ምዃኑ ብምሕባር ንኣባላት ክለባት ግብሪ ንልምዓት ምስልጣን ማለት ብቀጥታን ብተዘዋዋርን ንሕድሕድ ሕ/ሰብ ምስልጣን  ምዃኑ ኣብቲ ስልጠና ተሓቢሩ እዩ። ግብሪ ፍልፍል ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ንክኸውን ካብ ክልል በዓል መዚ ልምዓት እቶት ጀሚሩ ክሳብ መሓውር ኣብያተ ፅሕፈት ልምዓት እቶት ብዝተዋደደ ስራሕቲ ንክለባት ግብሪ ንልምዓት፣ ከፈልቲ ግብሪ፣ ውዳበታት ሓፋሽ ማሕበራትን ነባራይ ሕብረተሰብን ትምህርትን ስልጠናን እናተውሃበ ከም ዝርከብ ኣይተ ወ/ገብርኤል ብተወሳኺ ኣገንዚቦም።

እተን ዝተጣየሻ ክለባት ግብሪ ንልምዓት ንማሕበረሰብ ቤት ትምህርቲ ብግጥሚ፣ ድራማን ሓፀርቲ ተዋስኦታትን ኣቢለን ብዛዕባ ሪፎርምታት ግብሪ ካብ ምምሃር ሓሊፈን ኣብ መድረኻት ከፈልቲ ግብሪ እውን እናተረኸባ ግንዛበ ኣብ ምዕባይ ብተግባር ሓገዝቲ እናኾና ከም ዝርከባ ብምሕባር እቲ ሐዚ ተጀሚሩ ዘሎ ስራሕቲ ደገፍን ክትትልን ብምክያድ ቀፃልነት ዘለዎ ግንዛበ መዕበይ ስልጠናታት ከም ዝወሃብ ኣብቲ ስልጠና ተገሊፁ እዩ።

ብተዛማዲ ኣብቲ ስልጠና ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2007 በጀት ዓመት ዕዙዝ ኣፈፃፅማ ዝነበረን ብብርኪ ክልል በዓል መዚ ልምዓት እቶት ዝተሸለማ ሞዴላት ክለባት ግብሪ ንልምዓት እታ ክፍለ ከተማ ናብተን ካልኦት ኣብያተ ትምህርቲ ክለባት ግብሪ ንልምዓት ተሞክሮአን ከመሓላልፋ ዝተገበረ ኮይኑ ኣብቲ ስልጠና እውን ምስ ግብርን ታክስን ተዛመድቲ ዝኾኑ ሓፀርቲ ተዋስኦታትን ግጥምታትን ቀሪቦም እዮም።

 

 

                                                            ብደጋፊ ከይዲ ስራሕ ርክብ ህዝቢ

ቤት ፅሕፈት ልምዓት እቶት ክፍለ ከተማ ዓዲ ሓቂ ኣብ መንጎ ክለባት ግብሪ ንልምዓት ውድድር ሕቶን መልስን ኣካይዶም።

ኣብ ቤት ፅሕፈት ልምዓት እቶት ክፍለ ከተማ ዓዲ ሓቂ ኣብ መንጎ 9 ናይ ግልን መንግስትን ኣብያተ ትምህርቲ ከባቢ 130 ተምሃሮን መምህራንን ዝተሳተፍሉ ውድድር ሕቶን መልስን ክለብ ግብሪ ንልምዓት ኣብ ግብርን ታክስን ኣመልኪቱ ብዕለት 03/07/08 ዓ/ም ብውዕዉዕ መንፈስ ተኻይዱ ። ኣብዚ ውድድር ኣብ መንጎ ተወዳደርቲ ተምሃሮ ዝነበረ ሓያል ንሕንሕ ኣብ ተኸታተልቲ ኣካላት ግንዛበ ዘዕብን ልቢ ዘንጠልጥልን ኮይኑ  ካብ 1-3 ደረጃ ንዝወፁ ውልቀ ተወዳደርትን ተምሃሮን ኣብያተ ትምህርትን ድማ ተሸለምቲ ኮይኖም እዮም።

ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ዘለዋ ክለባት ግብሪ ንልምዓት ዘካየድዎም ናይ ሕቶን መልስን ውድድራት፣ድራማን ስነ-ፅሑፋትን ከምኡ’ውን ከምዚ ዓይነት ብክፍለ ከተማ ደረጃ ዝካየድ ውድድር ሕቶን መልስን ተምሃሮ ኣብ ሪፎርምታት ግብርን ታክስን ግንዛበ ብምዕባይ ኣብ ማሕበረሰብ ንግዲ፣ ገዛ መካረይትን ካልኦት ኣካላት ሕብረተሰብን ኣወንታዊ ፅልዋ ብምፍጣር ኣብ ምኽፋል ግብሪ ሃገራዊ ግቡእ ምዃኑ ግንዛበ ፈጢሮም ኣብ ልምዓት ዝውዕል ግብሪ ብእዋኑ ንምኽፋል ከምዝሕግዝ ኣብቲ ውድድር ዝተረኽቡ ላዕለዋይ ኪኢላ ትምህርትን ስልጠናን በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ኣይተ ፅገሂወት ገ/ስላሴ ሓቢሮም።

ብተወሳኺ ድማ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ዘሎ ምንቅስቓስ ክለብ ግብሪ ንልምዓትን ከምዚ ዓይነት ብክፍለ ከተማ ደረጃ ዝካየዱ ውድድራት ሕቶን መልስን ኣብ ማሕበረሰብ ቤት ትምህርትን መላእ ከባቢ ሕብረተሰብን ኣብ እንታይነትን ኣድላይነትን ምኽፋል ግብርን ታክስን ግንዛበ ከምዘዕቢ ኣብቲ ውድድር ተረኺቦም ካብ ዝተሸለሙ ኣብያተ ትምህርቲ ሓደ ዝኾኑ ርእሰ መምህር 1 ብርኪ ካሌብ ኣካዳሚ መምህር ፀለላ ወ/ሚካኤል ምስ ገለፁ ንቐፃሊ’ውን ከምዚ ዓይነት ዝበሉ ተከታተልቲ ውድድራት ሕቶን መልስን ብክለባት ግብሪ ንልምዓት ንኽካየዱ ወሲኾም ሓቢሮም።

 

 

                                                       //ስራሕርክብህዝቢበዓልመዚልምዓትእቶት

ኣብ ኣወሳስና ግብርን ታክስን መሰረት ዝገበረ ስልጠና ተዋሂቡ

 

 በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ 1 ትልሚ ዕብየትን ስግግርን 5 ዓመት ብውዑይ ኩነታት ዛዚሙ ኣብኡ ዝነበሩ ጥንኩራትን ድኹማትን ጎንታት ገምጊሙ 2 ትልሚ ዕብየትን ስግግርን ብምድላው ዝነበርዎ ናይ ኣፈፃፅማ ጥንኩር ጎንታት ብምጉልባት መደባት ትልሚ 2008 ዓ/ም ብምውፃእ ኣብ ሰፊሕ ምርብራብ ከምዝርከቡ ተወካሊ ኣውራ ከይዲ ስራሕ ትምህርትን ስልጠናን ግልጋሎት ዓማዊልን መተሓባበሪ ኬዝቲም ትምህርትን ስልጠናን ኣይተ ኣፈወርቂ ተካ ኣገንዚቦም።

 

በዚ መሰረት እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ቃልሲ ፍትሓዊ ዝኾነ ግብሪ ምውሳንን ምእካብ ተጠናኺሩ ንክኸይድ እቶም ዝራኣዩ ዘለዉ ፀገማት ብስልጠና መልክዕ ክፍትሑ ስለዘለዎም ኣብ ኣወሳስናን ኣተኣኻኽባን ግብርን ታክስን ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ዝተሰርሑ ስራሕትን ዘጋጥሙ ፀገማትን ብምፍላይ መድረኻት እናፈጠርካን ነቲ ሕብርተሰብ እናሳተፍካን ኣብ ምርድዳእ መሰረት ዝገበረ ስራሕቲ እናተሰርሑ መፂኦም እዮም። እቶም ዝተጀመሩ ፅቡቓት ስራሕቲ ኣጠናኺርካ ንምቕፃል ኣብ ኣሰራርሓ ንዝተርኣዩ ክፍተታት ንምፅባብን ናብ ሓደ ዓይነት ኣተሓሳስባን ናብ ዝተመጣጠነ ክእለትን ፍልጠትን ንምምፃእ ብምሕሳብ ን529 ኪኢላታት ኣተኣኻኽባ እቶትን ክትትልን፣ ትምህርትን ስልጠናን ኣመራርሓ ስራሕቲ ስግኣትን ንዝተውፃእፅኡ ሰራሕተኛታት ካብ ለካቲት 20-24/2008 ዓ/ም ተግባር መሰረት ዝገበረ ስልጠና ብውዑይ ዝኾነ ተሳትፎን ምይይጥን እናተሰነየ ከምዝተውሃበ መተሓባበሪ እቲ ስልጠና ኣይተ ኣፈወርቂ ታካ ሓቢሮም።

 

እቲ ስልጠና ዘድሃበሎም ዛዕባታት ኣብ ኣሰራርሓ ምሕደራ ግብርን ታክስን፣ኣብ ኣፈፃፅማ ምርመራ ሒሳብ መዝገብን ካልኦትን ካብ ከተማ ናብ ከተማ ካብ ወረዳ ናብ ወረዳ ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት ኣፋላላይ ምህላዉ ካብ ብዑደት ዝተረጋገፀ ክፍተት መሰረት ዝገበረ ነዚ ነዚ ኣፈላላይ እዚ ንምፅባብ ዝዓለመ እቲ ስልጠና ክወሃብ ግድን ከምዝኾነ ኣይተ ኣፈወርቂ ተካ ወሲኾም ሓቦሮም።

 

ኣብ መወዳእታ ሰልጠንቲ ነቲ ካብ ስልጠና ዝረኸብዎ ዓቕሚ ተጠቒሞም መደባቶም ከምዘዐወቱ ስራሕቲ ክትትልን ቁፅፅርን ብምጥንኻር ብመምርሒ ሜላ ኣፈላልያ ኦዲት በቢ ብርኩ ብምፍላይ ልምዓታውያን ከፈልቲ ግብሪ እናበረታታዕና ክራይ ኣከብትን በለፀኛታትን ድማ ብምእራምን ብሕጊ ክሕተቱን ናይ ምግባር ስራሕቲ ብተወፋይነትን ተኣማንነትን ዓቕምና ፀንቂቕና ብምስራሕ ዝተወዘፈ ሒ/መዛግብቲ ኣብዚ በጀት ዓመት ክነፅፍፍ ቃል ንኣቱ፣ስርዓት ምሕደራ ግብርን ታክስን ባዕልና ብዝግባእ ብምርድዳእን ንመዳርግቲ ኣካላትን ከፈልቲ ግብርን ጠቕላላ ክፋል ሕብርተሰብን ግንዛበ ክፈጥር ብምግባር ምዕሩይ ምሕደራ ግብሪ ንምርግጋፅ ኣበርቲዖም ከምዝሰርሑን ካልኦትን ዝሓዘ በዓል 7 ነጥቢ መግለፂ ቅዋም ብምውፃእን ብዓወት ተዛዚሙ።  

 

 

 

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ መበል 40 ዓመት በዓል ዓለም ለኸ ደ/ኣንስትዮ(ማርች 8) ምኽንያት ብምግባር ዘተ ፓነል ኣካይዱ።

ሰራሕተኛታት በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ኣብ ሃገርና ንመበል 40 ዓመት ይኽበር ዘሎ በዓል ዓለም ለኸ ደቂ ኣንስትዮ(ማርች 8) “ሰናይ ምምሕዳር ብምንጋስ ማዕረ ተሰታፋይነትን ተጠቃምነትን ደቂ ኣንስትዮ ነረጋግፅ” ብዝብል መሪሕ ቃል ብድምቀት ከምዘኽበሩ ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ወ/ሮ ምሕረት በየነ ኣፍሊጠን።

 

 

እቲ በዓል ርችት ብምውላዕ ዝተኸፈተ ኮይኑ፣ደቂ ኣንስትዮ ክልልናን ሃገርናን ኣብ ሕሉፍ ወታደራዊ ስርዓት ይበፅሐን ዝነበረ ድርብ ወፅዓታት ንምውጋድ ዋዕሮታት ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ናብ ቃልሲ ምስተፀምበራ ድሕሪ ሓደ ዓመት ልደት ህወሓት ብ1968 ዓ/ም ፈላሚ በዓል ዓለም ለኸ ደቂ ኣንስትዮ(ማርች 8) ከም ዘኽበራን ብምሕባር፤እዚ በዓል ኣብ ዝኽበረሉ ዘሎ እዋን ድማ ደቂ ኣንስትዮ ሃገርና ብዓፈንቲ ስርዓታት ይበፅሐን ንዝነበረ ድርብ ወፅዓን ዕብለላን ኣወጊደን መሰል ተጠቃምነትን ማዕርነትን ንምርግጋፅ ኣብ ዝተፈላለዩ  ናይ ሂወት መስዋእቲ ዝሓቱ ዓውደ ውግኣት ተዋጊአንን ኣዋጊአንን እየን። ድሕሪ ዓወት ህወሓት/ኢህዴግ ድማ ሕገ መንግስታዊ መሰል፣ማዕርነትን ተጠቃምነትን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኢኮነሚያዊ፣ፖለቲካውን ማሕበራውን እናተረጋገፀ ዝርከብ ኮይኑ ነዚ ሕዚ ተረኺቡ ዘሎ ሰላም፣ዲሞክራሲ፣ልምዓትን ህዳሰን ክልልናን ሃገርናን ኣብ ምቕፃል ድማ ደቂ ኣንስትዮ ከም ልማደን ኣብ እቲ ተወሊዑ ዘሎ ናይ ሰናይ ምምሕዳር ቃልሲ ብፅንዓት ክቃለሳ ከም ዝግባእ ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ወ/ሮ ምሕረት በየነ ብተወሳኺ ሓቢረን።

 

ደቂ ኣንስትዮ ሃገርና ኣብ ዘውዳውን ወታደራውን ስርዓታት ይበፅሐን ዝነበረ በደልን ወፅዓን ንምድምሳስ ዋዕሮታት ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ኣብ ዙርያ ውድብ ህወሓት ዓሲለን ኣብ ውግእ፣ትምህርቲ፣ሕክምና፣መቐሎ መሬትን ካልኦትን ኩለ መዳይ ቃልሲ ብፅንዓት ይውግና ከምዝነበራ ተጋዳሊት ሂወት ነጋሽ ነቲ ዝነበረ ሕሉፍ ታሪክ ኣዘኻኺረን።

 

ብተወሳኺ ቃልሲ ጀጋኑ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ብምዝካር ነዚ ሕዚ ደቂ ኣንስትዮ ሃገርና ረኺብናዮ ዘለና ሕገ መንግስታዊ መሰልን ማዕርነትን ብምዕታር ኣብ መስመር ዲሞክራሲ፣ልምዓትን ሰላምን ተሰሊፍና ህዳሴ ክልልናን ሃገርናን ክነረጋግፅ ይግባእ ክብላ ኣብ በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክኢላ ስርዓተ ፆታ ዝኾና ወ/ሪት ኣለም ኣሰፋ ብምሕባር ነቲ ፓነል/ዘተ/ ተወሰኽቲ ሓሳባትን ሪኢቶታትን ብምሃብን ቃል ብምእታውን ተዛዚሙ።

 

ደጋፊ ከይዲ ስራሕ ርክብ ህዝቢ

በዓል መዚ ልምዓት እቶት

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ መበል 41 ዓመት ልደት ህወሓት በዓል 11 ለካቲት ምኽንያት ብምግባር ፓነል ብምክያድ ብድምቀት ኣብዒሉ።

ሰራሕተኛታት በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይን ካልኦት ዕዱማት ኣጋይሽን ኣብ ዝተረኸብሉ መበል 41 ዓመት በዓል ልደት ህወሓት 11 ለካቲት ብድምቀት ብፓነል ኣኽቢሮም ውዒሎም። ስለዚ “ሓቀኛ ታሪክ 11 ለካቲት ነበረያ ነበረ ንከይኸውን ናይ ኩሉ እዋን ይኹን” ብዝብል መሪሕ ቃል መሰረት ብምግባር ሓቀኛ ታሪኽ ”ኣስከሬን ኣልቦ መስተንክራዊ መስዋእቲ ምዕቡል ህበይን ኣቦይ ገ/ማርያምን” ብምዕራፋት ተዋቒሩ መስተንክራዊ ፅንዓት ስውኣት ክልተ ገ/ማርያማት ካብ ባሕሪ ብጭልፋ ብዝብል ኣብቲ ፓነል ብተጋዳላይ ተስፋሚካኤል ሃይሉ(ቐሺ) መተሓባበሪ ኬዝቲም ዓቀብቲ ሕግን ምርመራ ገበንን ብዝርዝር ቀሩቡ እዩ።

ኣብቲ ዘተ/ፓናል/ ክልተ ገ/ማርያማት ኣብ 1974 ዓ/ም ቀይሕ ኮኸብ ብዝብል መፀውዒ ዝፍለጥ 6 ወራር ግፍዓዊ ጭፍጨፋ ስርዓት ደርጊ ንመላእ ኤርትራ ደምሲስካ ህወሓት ንምድኻም ዝነበረ መበገሲ ዕላማ ስርዓት ደርጊ ብፅኑዕ ቃልሲ ተጋደልቲ ህወሓትን ክልተ ገ/ማርያማትን ድሌትን ባህግን ዑሱብ ሰራዊት ደርጊ ተቐምሲሉ/ተደምሲሱ ክተርፍ ክኢሉ ‘ዩ።

በዚ ምኽንያት ድማ ስርዓት ደርጊ ኣብ 6 ወራር ንዝበፅሖ ከቢድ ናይ ስዕረት ካባ ሕነ ንምፍዳይ ’ቅጣው’ ብዝብል ስም ዝፍለጥ ክፍለ ጦር ብኣንፈት ምዕራብ ትግራይ ኣትዩ ሓራ መሬት ትግራይ ንምሓዝን መዋፈርታት ህወሓት ንምድምሳስን ብ1975 ዓ/ም 7 ወራር ኣካይዱ ነይሩ።

ኣብ’ዚ ወራር እውን ዓወት ዝልማዶም ክልተ ገ/ማርያማትን ምሰ ካልኦት ንስርታት ሰራዊት ህወሓት ኣብ በርጌድ 43 ተሰሊፎም ነቲ ዝተሃንደደ ቢኤም 40 ኣፉ፣ናይ ናፓላት ተበራዒ ዓረርን ድሩዓት ታንኪታትን ዝተዓጀበ ዑሱብ ሰራዊት ደርጊ ካብ ቃፍታ ሑመራ እንተይ ሓለፈ ከም ዘለዎ ክሕምሸሽን ክድምስስን ገይሮም። እቶም ክልተ ገ/ማርያማት ድማ ምእንተ እቲ ህዝቢ፣እቲ ውድብ እቲ ፅሩይ መስመርን ክቡር ሂወቶም ከም ዝገበሩ ብነባር ተጋዳላይ ተስፋሚካኤል ሃይሉ ሕራነን ወነን ዘስንቕ ሓቀኛ ታሪኽ ተዘንቲዉ እዩ።

ነዚ መስተንክራዊ ሓቀኛ ታሪኽ መሰረት ብምግባር ድማ እቶም ኣብ እቲ ዘተ/ፓነል/ ዝተሳተፉ ሰራሕተኛታት በዓል መዚ ልምዓት እቶትን ካልኦት ዕዱማት ኣጋይሽን ሕቶታት ምስ ሓተቱ ነቶም ዝቐርቡ ሕቶታት ሕቶን መልስን ሓፈሻዊ መብርሂን ርኢቶታትን ተዋሂቦም እዮም። ብፍላይ ድማ እቲ መንእሰይ ወለዶ ነዚ መስተንክራዊ ታሪኽ ኣያታቱ ኣሰር ብምኽታል ኣብ ምጥፋእ ድኽነት ኣብ ዙርያ ውድብ ህወሓት ዓሲሉ ልምዓት፣ሰላምን ዲሞክራስን ህዳሴ ክልልናን ሃገርናን ኣብ ምርግጋፅ ነቲ ታሪኽ ክደግሞ ከም ዝኽእል ነባር ተጋዳላይ ተ/ሚካኤል ሃይሉ ወሲኹ ሓቢሩ።

ከምኡ ድማ ነቲ ”ፍትሒ ኣብ ዳዕሮ ተሪፋ” ኢሉ ዝዛረብ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ብፍትሓውነት፣ብቅንዕና፣ብተኣማንነትን ብዘይምንም ኣድልዎን ግልጋሎት ብምሃብ ሙሉእ ሰናይ ምምሕዳር ብምንጋስ ሕዚ እውን ከም ልማድና መመሊስና ተደራረብቲ ዓወታት ክነመዝግብ ከም ዝግባእ ብምሕባርን ዳግም ብስም ሰማእታትና ቃል ብምእታውን እቲ ዘተ/ፓነል/ ተዛዚሙ።

Subcategories

 

  • ንደረጃ ‘ለ’ ኸፈልቲ ግብሪ ናይ ግብሪ መኽፈሊ እዋን ካብ ሓምለ 01/2008 ክሳብ ጳጉሜን 05/2008 ምዃኑ፣
  • ንደረጃ ‘ሀ’ ኸፈልቲ ግብሪ ናይ መኽፈሊ እዋን ድማ ካብ ሓምለ 01/2008 ክሳብ ጥቅምቲ 30/2009 ምዃኑ እንዳዘኻኸርና ግብሪ ብእዋኑ ብምኽፋል ሃገራዊ ግቡእና ንዋፃእ፡፡

November 2017
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

በዝሒ ጎብነይቲ

043839
ሎምዓንቲሎምዓንቲ45
ትማሊትማሊ50
ኣብዚ  ሰሙንኣብዚ ሰሙን247
ኣብዚ ወርሒኣብዚ ወርሒ1198
ጠቕላላ ክሳብ ሐዚጠቕላላ ክሳብ ሐዚ43839

We have 49 guests and no members online


bottom
top

bottom

© 2014 Tigray Revenue Development Authority .All Rights Reserved