top
logo

ሕትመታት

ዜና ፎቶ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2008 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ
ዜና ፎቶ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2008 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2008 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ
ዜና ፎቶ
በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ሪፎርምታት ግብርን ታክስን ንምትግባርን ንምዕዋትን ምስ ሓገዝትን መዳርግቲ ኣካላትን ኣብ ዘሳልጥዎ ቅንያት ግብሪ ሓበራዊ መድረኽ ምኽክር ዘተ
ክረምታዊ መደባት
ቅድመ ምድላው ክረምታዊ መደባት እቶትን ንግድን 2008/9 በጀት ዓመት ምኽንያት ብምግባር ምስ ሓገዝትን መዳርግቲ ኣካላትን መድረክ እተሳልጥ!

ማ/ሰብ ነጋዶ፣ ኣመራርሓን ሰራሕተኛታትን ቤት ልምዓት እቶት ክፍለ ከተማ ቀዳማይ ወያነ ክልተ ንሓደ ውፅኢት ኣብ ዝተፈላለዩሉ ፀዋታ ኩዕሶ እግሪ ምፍጣር ልምዓታዊ በዓል ሃብትን ልምዓታዊ ሰራዊትን ዘጠናኽር እዩ ተባሂሉ፡፡

 

    

እቲ ፃወታ ዕለት 21/10/2006 ዓ.ም ኣብ ዝተኻየደሉ ንስፖርተኛታት ዝግባእ ናይ ክብሪ ሰላምታ ሂቦም ዕዱም ጋሻ ብምዃን ነቲ ፃወታ ዝተኸታተሉ ኣባል ማእከላይ ኮምቴ ህወሓትን ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶትን ኣይተ ብርሃነ ፅጋብ ንስፖርተኛታት ኣብ ዝሕለፍዎ ሞራላዊ መልእኽቲ እዙይ ግብሪ ንልምዓት ብዝብል መሪሕ ቃል ዕላማ ሰኒቑ ናይዚ ዓመት ወፍሪ ግብሪ እቶት መጀመሪ ዕለት ሓምለ 1/2006 ዓ/ም ንምቕባል ናይ ሰሙን ዕድመ ኣብ ዝተረፎ ግዘ ምክያዱ ትርጉሙ ኣብ ንፁር ፖሊሲ ስትራቴጂና ዝተቐመጠ ብፅሒት በዓልመዚ ልምዓት እቶት ዝኾነ ምፍጣር ልምዓታዊ ሰራዊትን ልምዓታዊ በዓል ሃብቲን ዘጠናኽር እዩ ኢሎም፡፡

ኣብ ምምሕዳር ከተማ መቐለ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ልምዓት እቶት ኣይተ መኮነን ኣስፋው ብተወሳኺ ኣብ መዕፀዊ መደረኦም ኣብ ዘጠናኸርዎ መልእኽቲ ኣመራርሓን ሰራሕተኛታትን ቀዳማይ ወያነ 2 ሽቶ ማ/ሰብ ንግዲ ድማ 1 ሽቶ ኣብ ዘመዝገብሉ እዙይ ብጉ/መንእሰይን ስፖርትን ዝተዳለወ ናይ ምሕዝነት መጠናኸሪ ፀዋታ ኮዕሶ እግሪ ክረምታዊ መደብ ወፍሪ ምልዕዓል ከምዝሕግዞምን ብኣውርኡ ድማ ማ/ሰብ ነጋዶ ከተማ መቐለ ዘለዎም ተቐራራብነት ዘመሳኽር ምዃኑ እዩ፡፡ምስበሉ ንካልኦት ብመርኣያነት ዝጥቀስን መንፈስ ሰራሕተኛታትን ኣመራርሓን መንፈስ መገልገላይንት ነጋዶ ድማ ልምዓታዊ በዓል ሃብቲ ናይ ዝሰገሩሉ ኣብነታዊ እዩ ክብሉ ገሊፆም።  

ኣብ መወዳእታ ድማ ተዓወቲ ሰራሕተኛታትን ኣመራርሓን ቤት ፅሕፈት ልምዓት እቶት ቀዳማይ ወያነ ብዘመዝገብዎ ብልጫ ሽቶ 2ን1 ናይ ፅዋዕ ተሸለምቲ ኮይኖም እዮም። 

 

ሰራሕኛታት በዓል መዚ ልምዓት እቶት ተሸሊሞም 

ተሸለምቲ እዚ ዓመት ዝኾኑ ሰራሕኛታት በዓል መዚ ልምዓት እቶት ሽልማቶም ዝፈጠረሎም ምልዕዓል ኣብ ድርኩዅት ዘሎ ምፍጣር ልምዓታዊ ሰራዊት ናብ ሙሉእ ቁመና ዘለዎ ልምዓታዊ ሰራዊት ዘስግር ትርጉም ኣለዎ ክብሉ ኣብሪሆም፡፡


መንግስትና ኣብቲ ዝድለ ጫፍ ልምዓት ንምብፃሕ ቁልፊ መደቡ ልምዓታዊ ሰራዊት ምህናፅ ምዃኑ ኣብ ዘነፀረሉ ከይዲ ኮይኑ ብመሪሕነቶም ብኣፈፃፅማ ስረሖም ብሉፃት ንዝኾኑ ሰራሕተኛታት ኣብ ምሽላም ብርኪ በፂሑ እዩ፡፡ናይ ሎም ዘበን ብኣፈፃፅማ ስራሕን ልእኹቶኦም ብምዕዋት ፀብለልታ ንዘርኣያ ቢሮታት፤ትካላት፣ ዞባታትን ወረዳታትን ኣብ ውሽጠን ዝርከቡ ሰራሕተኛታት ሓዊሱ 22 ሰነ 2006 መዓልቲ ሰማእታት ተሓሳቢ ዝገበረ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶ ዘለዎም ሽልማት ብገንዘብ፣ ዋንጫን ሰርተፊከኬትን ብቢሮ ሲቪል ሰርቪስ ተበርኪቱ እዩ፡፡ ተሸለምቲ ካብ ዝነበራ ቢሮታት በዓል መዚ ልምዓት እቶት ብኣስተዋፅኡ ግብሪ ንልምዓት ብምእካብ ናይ ግድኡ ብዝተፃወቶ ተራ ተሸሊሙ እዩ፡፡ተሸለምቲ ሰራሕተኛታት በዓል መዚ ልምዓት እቶት ሽልማቶም ዝፈጠረሎም ምልዕዓል ኣመልኪቶም ካብ ዝሃብዎ ሪኢቶዎ ኣብ ድርኩዅት ናይ ዘሎ ምፍጣር ልምዓታዊ ሰራዊት ናብ ሙሉእ ቁመና ዘስግር እዩ ክብሉ ኣብሪሆም።

 


ኣብ በዓል መዚ ልምዓት እቶት ኬዝቲም ማዕኸን መረዳእታ ዝኾና ወ/ሮ ኣልጋነሽ ኣሰፋ

Read more: ሰራሕኛታት በዓል መዚ ልምዓት እቶት ተሸሊሞም

Subcategories

 

  • ንደረጃ ‘ለ’ ኸፈልቲ ግብሪ ናይ ግብሪ መኽፈሊ እዋን ካብ ሓምለ 01/2008 ክሳብ ጳጉሜን 05/2008 ምዃኑ፣
  • ንደረጃ ‘ሀ’ ኸፈልቲ ግብሪ ናይ መኽፈሊ እዋን ድማ ካብ ሓምለ 01/2008 ክሳብ ጥቅምቲ 30/2009 ምዃኑ እንዳዘኻኸርና ግብሪ ብእዋኑ ብምኽፋል ሃገራዊ ግቡእና ንዋፃእ፡፡

September 2017
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

በዝሒ ጎብነይቲ

040963
ሎምዓንቲሎምዓንቲ10
ትማሊትማሊ26
ኣብዚ  ሰሙንኣብዚ ሰሙን52
ኣብዚ ወርሒኣብዚ ወርሒ876
ጠቕላላ ክሳብ ሐዚጠቕላላ ክሳብ ሐዚ40963

We have 19 guests and no members online


bottom
top

bottom

© 2014 Tigray Revenue Development Authority .All Rights Reserved