top
logo

ሕትመታት

ዜና ፎቶ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ
ዜና ፎቶ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ
ዜና ፎቶ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ
ዜና ፎቶ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ

ኣብ ክልልና ምኽፋል ግብሪ 2007 ዓ/ም ብውዕዉዕ መንፈስ ተጀሚሩ፡፡

ኣብ መላእ ወረዳታት ከተማታትን ክ/ከተማታትን ትግራይ ዘለዋ ኣብያተ ፅሕፈት ልምዓት እቶት ሓምለ 1/2007ዓ/ም ናይ መኽፈቲ ምኽፋል ግብሪ ስነ-ስርዓት እንተካይዳ ኣማራርሓ ክልል፣ኣማሓደርቲ ዞባታት፣ ከንቲባ ከተማታት፣ ኣማሓደርቲ ወረዳታት፣ መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ኣብ ዝተሳተፍሉ መድረኽ ናይ መኽፈቲ ስነ-ስርዓት ብዝደመቐ መልክዑ ኩለን ልምዓት እቶት ቤት ፅሕፈታት ትግራይ ከም ዘሳለጣ ንምፍላጥ ተኻኢሉ፡፡

  

እዚ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ካብ ዝሓለፈ ዓመት ብዝደመቐ ኩነታት ንምጅማር ቅድመ ምድላዋት ካብ ክልል ክሳብ ዞባታት፣ከተማታትን ወረዳታትን  ምስ መዳርግቲ ኣካላት ብሓባር ብምዃን ቅድመ ምድላው መድረኽ እናተገበረ  ከም ዝፀንሐ ዝሓበሩ  ኣይተ ኢሳያስ እስጢፋኖስ መተሓባበሪ ከይዲ ስራሕ ርክብ ህዝቢ በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ዝገለፁ እንትኮኑ ተዛዋዊረና ኣብ ዝተፈላለያ ክፍለ ከተማታት ከም ዝተዓዘብናዮ  እዚ ምጅማር  ምኽፋል ግብሪ ብስፖርታዊ  ምርኢት፣ ብክለባት ግብሪ ንልምዓት ብዝተፈላለዩ  ደርፍታት፣ ግጥምታትን ድራማን እናርኣያ ነቲ ናይ ሪቫን ምቑራፅ ስነ-ስርዓት ብልምዓት ጉጅለ ተወዲበን ክጅመር ገይረን እየን።ብክልል ደረጃ ጠቕላላ 145,546 ዝኣክል ነጋዳይ እንትህልው ካብዚኦም ኣብ ደረጃ ‘ሐ’ንገዛ መካረይትን  ካብ ሓምለ 1 ክሳብ ሓምለ 30/2007ዓ/ም ዘሎ እዋን ጠቕሊሎም 100% ንክኸፍሉ ትፅቢት ዝግበረሉ ኮይኑ ዛጊድ ናይ ሪቫን ምቑራፅ ስነ ስርዓት ብምክያድ ብዕሊ ግብሪ ምኽፋል 2007ዓ/ም ተጀሚሩ፡፡

ንዝተዋደደ ዜና

ታየ ገ/ኪዳን

ካብ ደ/ከ/ስ/ርክብ ህዝቢ በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ

 

 

 

ቅድመ ምድላው ክረምታዊ መደባት 2007/8 ዓ/ም እቶትን ንግድን ምስ መዳርግትን ሓገዝቱን ኣካላት ኣብ ዞባታት ማእኸልን ሰሜን ምዕራብን ዞባ ምዕራብን መድረኽ ኣሳሊጡ፡፡

 

ምክትል ኣማሓደርቲ እተን ዞባታት በቢ ዞብኦም ዝመርሕዎ መድረኽ ኣብ ሰሜን ምዕራብ ከተማ እንዳስላሰን ወረዳ ታሕታይ ኣድያቦ፣ኣብ ዞባ ማእኸል ከተማ ኣኽሱምን ኣሕፈሮምን፣ኣብ ዞባ ምዕራብ ቃፍታ ሑመራን ወረዳ ወልቃይትን ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2007ዓ/ም ብሉፅ ተሞክሮታት ዘለወን ወረዳታት ተባሂለን በቢ ዞብአን ብምቕራብ ዝነበረ ጉድለታት ብምእራም ዝነበረን ብሉፅ ተሞክሮታት ናብ ካልኦት ወረዳታት ክጋፋሕ ተገይሩ ሓበራዊ ትልምን ሓበራዊ ኣረዳድኣን ሒዞም ክወፁ ክኢሎም እዮም፡፡

ኣብ መወዳእታ ኣብ ዞባታት ሰሜን ምዕራብን ማእኸላይን እቶም ተሳተፍቲ ናይ ቅዋም መግለፂ ዝሓዙ ነጥብታት ብምውፃእ ምምሕዳር ስርዓት ግብሪ ክልልና ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንምብፃሕ ኣበርቲዖም ንክሰርሑ ቃል ኣትዮም፡፡

 

 

ንዝተዋደደ ዜና ታየ ገ/ኪዳን

 

ካብ በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ

 

ደጋፊ ከይዲ ስራሕ ርክብ ህዝቢ

 

 

 

ማ/ሰብ ነጋዶ፣ ኣመራርሓን ሰራሕተኛታትን ቤት ልምዓት እቶት ክፍለ ከተማ ቀዳማይ ወያነ ክልተ ንሓደ ውፅኢት ኣብ ዝተፈላለዩሉ ፀዋታ ኩዕሶ እግሪ ምፍጣር ልምዓታዊ በዓል ሃብትን ልምዓታዊ ሰራዊትን ዘጠናኽር እዩ ተባሂሉ፡፡

 

    

እቲ ፃወታ ዕለት 21/10/2006 ዓ.ም ኣብ ዝተኻየደሉ ንስፖርተኛታት ዝግባእ ናይ ክብሪ ሰላምታ ሂቦም ዕዱም ጋሻ ብምዃን ነቲ ፃወታ ዝተኸታተሉ ኣባል ማእከላይ ኮምቴ ህወሓትን ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶትን ኣይተ ብርሃነ ፅጋብ ንስፖርተኛታት ኣብ ዝሕለፍዎ ሞራላዊ መልእኽቲ እዙይ ግብሪ ንልምዓት ብዝብል መሪሕ ቃል ዕላማ ሰኒቑ ናይዚ ዓመት ወፍሪ ግብሪ እቶት መጀመሪ ዕለት ሓምለ 1/2006 ዓ/ም ንምቕባል ናይ ሰሙን ዕድመ ኣብ ዝተረፎ ግዘ ምክያዱ ትርጉሙ ኣብ ንፁር ፖሊሲ ስትራቴጂና ዝተቐመጠ ብፅሒት በዓልመዚ ልምዓት እቶት ዝኾነ ምፍጣር ልምዓታዊ ሰራዊትን ልምዓታዊ በዓል ሃብቲን ዘጠናኽር እዩ ኢሎም፡፡

ኣብ ምምሕዳር ከተማ መቐለ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ልምዓት እቶት ኣይተ መኮነን ኣስፋው ብተወሳኺ ኣብ መዕፀዊ መደረኦም ኣብ ዘጠናኸርዎ መልእኽቲ ኣመራርሓን ሰራሕተኛታትን ቀዳማይ ወያነ 2 ሽቶ ማ/ሰብ ንግዲ ድማ 1 ሽቶ ኣብ ዘመዝገብሉ እዙይ ብጉ/መንእሰይን ስፖርትን ዝተዳለወ ናይ ምሕዝነት መጠናኸሪ ፀዋታ ኮዕሶ እግሪ ክረምታዊ መደብ ወፍሪ ምልዕዓል ከምዝሕግዞምን ብኣውርኡ ድማ ማ/ሰብ ነጋዶ ከተማ መቐለ ዘለዎም ተቐራራብነት ዘመሳኽር ምዃኑ እዩ፡፡ምስበሉ ንካልኦት ብመርኣያነት ዝጥቀስን መንፈስ ሰራሕተኛታትን ኣመራርሓን መንፈስ መገልገላይንት ነጋዶ ድማ ልምዓታዊ በዓል ሃብቲ ናይ ዝሰገሩሉ ኣብነታዊ እዩ ክብሉ ገሊፆም።  

ኣብ መወዳእታ ድማ ተዓወቲ ሰራሕተኛታትን ኣመራርሓን ቤት ፅሕፈት ልምዓት እቶት ቀዳማይ ወያነ ብዘመዝገብዎ ብልጫ ሽቶ 2ን1 ናይ ፅዋዕ ተሸለምቲ ኮይኖም እዮም። 

 

ንሓደሽቲ ዝተቆፀርቲ ሰራሕተኛታት በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ኣብ ከተማ ዓብዪ ዓዲ መባእታዊ ስልጠና ተዋሂቡ

          

ልምዓታውን ዲሞክራስያውን መንግስቲ ስርዓትን ምምሕዳርን ግብርን ታክስን ግልፅነት፣ተሓታትነትን  ብዘለዎ መንገዲ ንምትግባር ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ብርክት ዝበሉ አዋጃት፣ ደንብታትን መምርሕታትን ግብሪ ኣብ ስራሕ ክውዕሉ ገይሩ እዩ፡፡ እቶም ፖሊስታትን ስትራተጅታትን ኣብ ተግባር ውዒሎም እቲ ዝድለ ውፅኢት ከምፅኡ ዝኽእሉ በቢብርኩ ንዝርከቡ ኣከብትን ከፈልትን ግብሪ፣ንሓገዝትን መዳርግቲ ኣካላትን ግንዛበ መዕበዪ ትምህርትን ስልጠናን እናተውሃበ እንትኸውን እዚ መባእታዊ ስልጠና እውን ኣካል እቲ ግንዛበ መዕበዪ ኮይኑ ንምስላጥ ዕለታዊ ስራሕትኹም ዝያዳ ዝሕግዝ እዩ ክብሉ ኣብ በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ወናኒ ኣውራ ከይዲ ስራሕ ትምህርትን ስልጠናን ግልጋሎት ዓማዊልን ኣይተ በላይ ገብረወልድ ኣገንዚቦም።

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ’ውን እቶም ፖሊስን ስትራተጅን ግብሪ ኣብቲ ፈፃሚ አካልን ከፋሊ ግብርን ሕብረተሰብን ኩለንትናዊ አፍልጦን ተረባሕነትን ንኽህልዎም ዝተፈላለዩ ግንዛበ መዕበይ ስልጠናታትን መድረኻትን ብምድላው ሰፋሕቲ ስራሕቲ እናወገኑ መፂኦም እዮም ክብሉ ብተወሳኺ ኣገንዚቦም።

 

     

ፅንሰ ሓሳብን ረብሓን ኣድላይነትን ስርዓት ምምሕዳር ግብርን ታክስን፣ ሕጋዊ ማዕቐፍ ግብሪ፣ ስርዓት መመሓየሽን ምምሕዳርን ግብሪ፣ መሰረታዊ ባህርያትን መትከላትን ግብሪ፣ ህንፀት ዘመናዊ ስርዓት መረዳእታ /ኣተሓሕዛ ሒሳብ መዝገብን መዓልታዊ መሸጣን ግዝኢትን/፣ደንቢ ስነ ምግባር ሰራሕተኛታት በዓል መዝን ኣመልኪቱ ግንዛበ መዕበዪ ትምህርትን ስልጠናን ዝተውሃበ እንትኸውን ብፍላይ ድማ ዘመናውን ፅፉፍን ስርዓት መረዳእታ ብምትእትታው ንልምዓታውያን ከፈልቲ ግብሪ ብምብርትታዕ፣ ንዘይሕጋውያን ነጋዶ ድማ ናብ ሕጋዊ ስርዓት ምምሕዳር ግብርን ታክስን ክኣትዉ እናተገበረ ምኻኑ ኣይተ በላይ ገብረወልድ ገሊፆም።

 

ብደጋፊ ከይዲ ስራሕ ርክብ ህዝቢ

 

 

 

 

 

 

Subcategories

 

  • ንደረጃ ‘ለ’ ኸፈልቲ ግብሪ ናይ ግብሪ መኽፈሊ እዋን ካብ ሓምለ 01/2008 ክሳብ ጳጉሜን 05/2008 ምዃኑ፣
  • ንደረጃ ‘ሀ’ ኸፈልቲ ግብሪ ናይ መኽፈሊ እዋን ድማ ካብ ሓምለ 01/2008 ክሳብ ጥቅምቲ 30/2009 ምዃኑ እንዳዘኻኸርና ግብሪ ብእዋኑ ብምኽፋል ሃገራዊ ግቡእና ንዋፃእ፡፡

November 2017
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

በዝሒ ጎብነይቲ

043839
ሎምዓንቲሎምዓንቲ45
ትማሊትማሊ50
ኣብዚ  ሰሙንኣብዚ ሰሙን247
ኣብዚ ወርሒኣብዚ ወርሒ1198
ጠቕላላ ክሳብ ሐዚጠቕላላ ክሳብ ሐዚ43839

We have 51 guests and no members online


bottom
top

bottom

© 2014 Tigray Revenue Development Authority .All Rights Reserved