top
logo

ሕትመታት

 

እዚ ኬዝ ቲም ኣብ ትሕቲ ኣውራ ከይዲ ስራሕ ምኽባር ሕጊ እቶን እንተለጀንስን ካብ 2004 ዓ.ም ጀሚሩ ዝተጣየሸ እንትኸውን ኪኢላታት ገበን ምርመራን ዓቀብቲ ሕግን ዝሓዘ እዩ።

ስልጣን ሓላፍነትን

ብመሰረት በዓል መዚ ንምጥያሽ ዝወፀ ኣዋጅ 210/2003 ዓንቀፅ 10 ከምኡ እውን ስልጣን ክፍፍል ዘርኢ መሰረታዊ ከይዲ ስራሕ ኣውራ ከይዲ ስራሕ ምኽባር ሕጊ እቶትን ኢንተለጀንስን እቲ ኬዘ ቲም እዞም ዝስዕቡ ስልጣንን ሓላፍነትን ኣለዎ፦

  • ግብሪ ተንከፍ ሕግታት ኣርቒቑ ንዝምልከቶ ኣካል የቅርብ
  • ኣብ ሕግታት ግብርን ካልኦት እቶት ተንከፍ ሕግታትን ብግብሪ ከፋሊ ይኹን ካሊእ ወገን ዝልዓሉ ሕቶታት ናይ ሕጊ መብርህን ምኽርን ብቅልጣፈን ፅፈትን ይህብ
  • ግብሪ ዕድኡ ክኸፍል ናይ ዘይክኣለ  ግብሪ ከፋሊ ሃፍቲ ተታሒዙ መኽፈሊ ግብሪ ዕዳ ንክኸውን ይገብር
  • በዚ በዓል መዚ ዝእከቡ ግብርን ካልኦት እቶት መንግስትን እዚ ክልል  ዝገዝኡ ሕግታት ጥሕሰት ገበን ንዝፍፅሙ ከፈልቲ ግብሪ ይምርምር፣ ይኸስስን ይከራኸርን
  • ንበዓል መዚ ወኪሉ ናይ ፍትሃብሄር ጉዳያት ኣብ ግብሪ ይግባኣኒ ሰማዒ ጉባኤ ይኹን ኣብ ዝኾነ ደረጃ ቤት ፍርዲ ይከራኸር

 

  • ንደረጃ ‘ለ’ ኸፈልቲ ግብሪ ናይ ግብሪ መኽፈሊ እዋን ካብ ሓምለ 01/2008 ክሳብ ጳጉሜን 05/2008 ምዃኑ፣
  • ንደረጃ ‘ሀ’ ኸፈልቲ ግብሪ ናይ መኽፈሊ እዋን ድማ ካብ ሓምለ 01/2008 ክሳብ ጥቅምቲ 30/2009 ምዃኑ እንዳዘኻኸርና ግብሪ ብእዋኑ ብምኽፋል ሃገራዊ ግቡእና ንዋፃእ፡፡

April 2020
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

We have 44 guests and no members online


bottom
top

bottom

© 2014 Tigray Revenue Development Authority .All Rights Reserved