top
logo

ሕትመታት

Written on 23/11/2018, 10:17 by admin
14-03-2011  በዓልመዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ መድረኽ ገምጋማዊ ስልጠናን ቀፀልቲ ኣንፈታት 2011 በጀት ዓመትን ኣካይዱ።   በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ውሳነታት ጉባኤ ህወሓት ብምትግባር እቶትና ነደንፍዕ ብዝብል...
Written on 16/01/2019, 06:39 by admin
2019-01-16-06-39-10በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ንመላእ ሰራሕተኛታትን ኣማራርሓን ኣብ ዙርያ ዝኾነ ዜጋ ሓበሬታ ናይ ምርካብን ናይ ምሃብን መሰልን ግቡእን ኣለዎ ዝብልን ካልኦትን መሰረት ዝገበሩ ኣብ ወርሒ ሕዳር 2011 ዓ/ም ሓፂር ስልጠና...
Written on 16/01/2019, 06:29 by admin
2019-01-16-06-29-44በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ንመላእ ሰራሕተኛታትን ኣማራርሓን ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ዘሎ ኩነታት ኤች ኣይቪ ኤድስን ሓደጋነቱን እንታይ ከምዝመስል ፣ ነዚ ሕማም እዚ ንምክልኻል ግደ ኣመራርሓ ፣ ሰራሕተኛታትን መላእ ሕ/ሰብን እንታይ ክኾን...
Written on 23/04/2018, 13:04 by admin
2018-04-23-13-04-54ሰራሕተኛታት ኣብያተ ፅሕፈት ልምዓት እቶት ዞባ ሰሜን ምዕራብ መድረኽ ዘተን ልውውጥ ተሞኩሮን ኣካይዶም፡፡ ሰራሕተኛታት ከተማታትን ወረዳታትን ኣብያተ ፅሕፈት ልምዓት እቶት ዞባ ሰሜን ምዕራብ ኣብ ኣፈፃፅማ ሪፎርምታት ግብሪ ኣመልኪቶም መድረኽ...
Written on 29/03/2018, 12:19 by admin
2018-03-29-12-19-12መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ልምዓታውያን ብርኪ ሀንለን ደቂ ኣነስትዮ ነጋዶ ሰልጠና ሂቡ! በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ኣብ ሪፎርምታት ግብሪ፣ ኣዋጅ ኣታዊ ግብርን ምምሕዳርን ቅብሊት ምቑራፅን ኣመልኪቱ ንልምዓታውያን ብርኪ...

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ምስ ቢሮ ንግድን ኢ/ርን ፌደራል ገቢዎች ጉምርክ ጨንፈር መቐለ ከም ’ውን ምስ ዝተፈላለዩ መዳርግቲ ኣካላትን ብምትሕብባር ‘ግቡአይ እንዳፈፀምኩ መሰለይ ይሓትት’ ብዝብል መሪሕ ቃል ቅንያት ግብሪ ንምኽባር ምድላዋቱ ከም ዝዛዘመን ኣብ ፍርቂ ጥሪ 2011 ዓ/ም ከም ዘሳልጥ ጋዜጣዊ መግለፂ ሂቡ።

 

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ንመላእ ሰራሕተኛታትን ኣማራርሓን ኣብ ዙርያ ዝኾነ ዜጋ ሓበሬታ ናይ ምርካብን ናይ ምሃብን መሰልን ግቡእን ኣለዎ ዝብልን ካልኦትን መሰረት ዝገበሩ ኣብ ወርሒ ሕዳር 2011 ዓ/ም ሓፂር ስልጠና ሂቡ።

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ንመላእ ሰራሕተኛታትን ኣማራርሓን ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ዘሎ ኩነታት ኤች ኣይቪ ኤድስን ሓደጋነቱን እንታይ ከምዝመስል ፣ ነዚ ሕማም እዚ ንምክልኻል ግደ ኣመራርሓ ፣ ሰራሕተኛታትን መላእ ሕ/ሰብን እንታይ ክኾን ከምዘለዎ ዝብሉን ካልኦትን መሰረት ዝገበሩ ኣብ ወርሒ ሕዳር 2011 ዓ/ም ሓፂር ስልጠና ሂቡ።

ሰራሕተኛታት ኣብያተ ፅሕፈት ልምዓት እቶት ዞባ ሰሜን ምዕራብ መድረኽ ዘተን ልውውጥ ተሞኩሮን ኣካይዶም፡፡

ሰራሕተኛታት ከተማታትን ወረዳታትን ኣብያተ ፅሕፈት ልምዓት እቶት ዞባ ሰሜን ምዕራብ ኣብ ኣፈፃፅማ ሪፎርምታት ግብሪ ኣመልኪቶም መድረኽ ዘተን ልውውጥ ተሞክሮን ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ኣካይዶም።

 

 

ኣብቲ መድረኽ ዘተ ልውውጥ ተሞክሮ ዝተረኸባ ምኽትል ከተማ ልምዓት ወ/ሮ ለምለም ገ/መስቀል እቲ ዝተኻየደ መድረኽ ዘተ ኣብ ኩለን ኣብያተ ፅሕፈት ልምዓት እቶት ዞባ ሰሜን ምዕራብ ኣብ ህንፀት ልምዓታዊ ሰራዊት ግብሪ ተመጣጣኒ ዝኾነ ኣተሓሳስባን ኣፈፃፅማን ንክህሉ ዝዓለመ ኮይኑ ሪፎርምታት ምሕደራ ግብሪ ብምሉእ ቁመነኦም ተግባራዊ ንክኾኑ ምስ ነጋዳይ ብቐረባ ኣብ መድረኻት ብምዝታይን ሰናይ ምምሕዳር ብምንጋስን ቅሬታ ነጋዳይ ንኽፍታሕ ሓጋዚ ከም ዝኾነ ገሊፀን።

 

ኣብቲ መድረኽ ዘተ ካብ ዝተልዓሉ ሪፎርምታት ግብሪ ፅንዓት ቀዳማይ ዙር 2010 ዓ.ም ብምጥንቕላል ኣብ መድረኻት ምስ ነጋዶ ምይይጥ ብምግባር ፍትሓውን ተመጣጣንን ግብሪ ንምኽፋል ሓጋዚ ከም ዝኾነ ተሓቢሩ እዩ። ከምኡ ድማ ክእከብ ዝግበኦ ግብሪ ንኽእከብ ውዙፍ ግብሪ ብእዋኑ ምኽፋል፣ ቅብሊት ዝህብን ዝሓትትን ሕብረተሰብ ንምፍጣር ግንዛበ ምዕባይ፣ ሰለጤን ዘለዎ ግልጋሎት ንምሃብ ኣጠቓቕማ ቴክኖሎጂ ምስፋሕ፣ ኣፈፃፅማ ምኽፋል ግብሪ መጥቀሚ መሬትን ምስ መሸጣ ገዛ ዝተተሓሓዙ ኣሰራርሓታት ኣተኣኻኽባ እቶትን ክጠናኸሩ ዝግበኦም ተሞኩሮታት ኮይኖም ከም ዞባ ተመሳሳሊ ብዝኾነ ኣፈፃፅማ ክትግበሩ ከም ዘለዎም ኣብቲ መድረኽ ተሓቢሮም።

 

እቶም ተሳተፍቲ ካብቲ መድረኽ ዘተ ምስ ጥሕሰት ሕጊ ግብሪ ዝተተሓሓዙ ስራሕቲ፣ ኣፈፃፅማ ኣተኣኻኽባ እቶት፣ ኣፈፃፅማ ኦዲት፣ ስርዓት መረዳእታን መዓልታዊ ፅንዓትን ማእኸል ብምግባር ከም ዞባ ዘለው ጥንካረታት ከም ዘሎ ተወሲዱ ነቶም ዝቐረቡ ድኽመታትን ሓባራዊ መፍትሕታቶምን ብዝምልከት ተሞክሮ ከም ዝተመሓላለፈ ዓቃቢ ሕጊ ቤት ፅሕፈት ልምዓት እቶት ከተማ ሽረ ኣይተ ገብረ ደሳለይን ሓላፊት ቤት ፅሕፈት ልምዓት እቶት ወረዳ ታሕታይ ኣድያቦ ወ/ሮ ምዕራፍ ተክለሃይማኖትን ሓሳቦም ገሊፆም።

 

                                                   ሃይላይ ገ/ገርግስ

 

                                        ክኢላ ር/ህዝቢ በዓል መዚ ልምዓት እቶት

 

 

Subcategories

 

  • ንደረጃ ‘ለ’ ኸፈልቲ ግብሪ ናይ ግብሪ መኽፈሊ እዋን ካብ ሓምለ 01/2008 ክሳብ ጳጉሜን 05/2008 ምዃኑ፣
  • ንደረጃ ‘ሀ’ ኸፈልቲ ግብሪ ናይ መኽፈሊ እዋን ድማ ካብ ሓምለ 01/2008 ክሳብ ጥቅምቲ 30/2009 ምዃኑ እንዳዘኻኸርና ግብሪ ብእዋኑ ብምኽፋል ሃገራዊ ግቡእና ንዋፃእ፡፡


bottom
top

bottom

© 2014 Tigray Revenue Development Authority .All Rights Reserved