top
logo

ሕትመታት

Written on 06/12/2017, 15:02 by admin
2017-12-06-15-02-45ክለባት ግብሪ ንልምዓት ኣብያተ ትምህርቲ ተጠናኪረን ክከዳ ከም ዘለወን ቢሮ ትምህርቲ ኣፍሊጡ፡፡ ቢሮ ት/ቲ ክልል ትግራይ ዳይሬክቶሬት ትግበራን ስርዓት ትምህርቲ ብዝተፀሓፈ ደብዳቤ መሰረት ኩለን ኣብያተ ትምህርቲ ትግራይ ክለብ ግብሪ ንልምዓት...
Written on 01/12/2017, 08:46 by admin
2017-12-01-08-46-59በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ኣብ ቅድመ ክፍሊት ግብርን ተወሳኺ እሴት ታክስን ኣመልኪቱ ንሓለፍትን ክኢላታት ፋይናንስን ኣብያተ ዕዮ ክልል ስልጠና ሂቡ። በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ኣብ ቅድመ ክፍሊት ግብርን ተወሳኺ እሴት...
Written on 01/12/2017, 08:05 by admin
2017-12-01-08-05-17በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ኣብ ስርዓት ፊደራሊዝም ኣመልኪቱ ንደቂ ኣነስትዮ ስልጠና ሂቡ፡፡   በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ኣብ ዝተፈላለያ ኣብያተ ዕዮ ክልልን ወረዳታትን ዝሰርሓ ደቂ ኣነስትዮ ተወከልቲ ስርዓተ...
Written on 10/11/2017, 08:11 by admin
2017-11-10-08-11-34በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ሞያዊ ዓቕሚ ክኢላታት ንምዕባይ ዝሕግዝ ስልጠና ከም ዝሃበ ኣፍሊጡ፡፡   በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ንመሓውር ሰራሕተኛታቱ ወረዳታትን ከተማታትን ብኣውራ ከይዲ ስራሕ ምክባር ሕጊ...
Written on 21/10/2017, 07:52 by admin
2017-10-21-07-52-55በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ዘመናዊ ህንፀት ስርዓት መረዳእታ ንምጥንኻር ንክኢላታት ሙያዊ ዓቕሚ መዕበይ ስልጠና ሂቡ። በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ንክኢላታት መሓውር ወረዳታትን ከተማታትን ኬዝቲም ማዕኸን መረዳእታን...

ክለባት ግብሪ ንልምዓት ኣብያተ ትምህርቲ ተጠናኪረን ክከዳ ከም ዘለወን ቢሮ ትምህርቲ ኣፍሊጡ፡፡

ቢሮ ት/ቲ ክልል ትግራይ ዳይሬክቶሬት ትግበራን ስርዓት ትምህርቲ ብዝተፀሓፈ ደብዳቤ መሰረት ኩለን ኣብያተ ትምህርቲ ትግራይ ክለብ ግብሪ ንልምዓት ኣብ ትሕቲ ስነ-ዜጋን ስነ- ምግባርን ኣጠናኪረን ንክሰርሓ ክምዘለወን ካብ ጥቅምቲ 22/2010 ዓ/ም ጀሚረን ንክንቀሳቐሳ ብደብዳቤ ኣፍለጡ፡፡


 

ኣብ በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ወናኒ ኣውራ ከይዲ ስራሕ ትምህርትን ስልጠናን ኣይተ በላይ ገ/ወልድ ከም ዝገለፅዎ በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ምስ ቤሮ ት/ቲ ብዝገበሮ ምርድዳእ ተማሃሮ ኣብ ዕብየት ፍቅሪ ሃገር ዓብይ እጃም ኣሎዎም፡፡ ተማሃሮ ንባዕሎም እናተሃነፁ ወለዶምን ከባቢኦም ረብሓ ግብሪ ኣናምሀሩ ልምዓት ሃጎሮም ዘዕብይሉ ክለብ ግብሪ ንልምዓት ተጠናኪሩ ክቕፅል ከም ዘሎዎ ድሕሪ ምግላፆም ኣይተ በላይ ገ/ወልድ ኣብ ስራሕ ንዘይፀነሓ ክለባት ድሕሪ እዚ ደብዳቤ ምስዳዱ ቤሮ ት/ቲ ሙሉእ ንሙሉእ ናብ ስራሕ ክኣቱ ከም ዘለዎም ኣተሓሳሲቦም፡፡

 

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ኣብ ቅድመ ክፍሊት ግብርን ተወሳኺ እሴት ታክስን ኣመልኪቱ ንሓለፍትን ክኢላታት ፋይናንስን ኣብያተ ዕዮ ክልል ስልጠና ሂቡ።

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ኣብ ቅድመ ክፍሊት ግብርን ተወሳኺ እሴት ታክስን ኣመልኪቱ መንግስታዊ ኣብያተ ዕዮ ክልልን ትካላት ልምዓትን ኣብ ምእካብ ግብሪ ሓጋዚ ዝኾነ መረዳእታ ቅድመ ክፍሊት ግብርን ተወሳኺ እሴት ታክስንከመይ ኣታዊ ከም ዝግበር ንሓለፍትን ክኢላታት ፋይናንስንኣብያተ ዕዮ ክልልና ስልጠና ከም ዝሃበ ተሓቢሩ።

ኣብቲ ስልጠና ዝተረኸባ ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ወ/ሮ ምሕረት በየነ ቅድመ ክፍሊት ግብርን ተወሳኺ እሴት ታክስን ተግባራዊ ኣብ ምግባር ሓለፍትን ክኢላታት ፋይናንስን መንግስታውን ልምዓታውን ትካላት ኣብ ምእካብ ግብሪ ቁልፊ ግደ ዘለዎ መረዳእታ ኣብ እዋኑ ናብ ዝምልከቶ ኣታዊ ክገብሩ ከም ዘለዎምን መረዳእታ ንፍልፍል በጀትን ኣብ ምጥንኻር ቃልሲ ኣካብነት ክራይን ወሳኒ ከም ዝኾነ ገሊፀን።

መንግስታዊ ኣብያተ ዕዮ ፊደራል፣ ክልልን ንትርፊ ዘይተጣየሹ ትካላት ልምዓትን ኣብ ከይዲ ምንቅስቓሶም ዕድጊት ፍርያትን ግልጋሎትን እንትፍፅሙ ተቐናሲ ብምግባር መረዳእታ ቅድመ ክፍሊት ግብርን ተወሳኺ እሴት ታክስን ናብ በዓል መዚ ልምዓት እቶትን ጉምሩክን ኣታዊ ክገበሩ ብኣዋጅ ውክልና ዝተወሃቦም ትካላት እዮም፡፡ አዚ መረዳእታ ንምውሳን ኣታዊ መሰረት ዝገበረ ግብሪ፣ ምርግጋፅ ፍትሓውነት ግብርን ቃልሲ ኣካብነት ክራይን መሰረታዊ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ኩሉ ዝምልከቶ ሓላፍን ክኢላ ፋይናንስን ዓበይቲ ትካላት ፊደራልን ክልልልን መንግስትን ትካላት ልምዓትን ትኹረት ሂቦም ክሰርሕሉ ከም ዘለዎም በመሰልጠንቲ ኣካላት ኣብ መድረኽ ቀሪቡ፡፡

ብወገን ተሳተፍቲ እቲ ስልጠና ድማ ቅድመ ክፍሊት ግብርን ተወሳኺ እሴት ታክስን ከመይ ከም ዝእከብን ኣታዊ ከም ዝኸውንን ኣብ ክእለት ዝተደገፈ ስልጠና ብምዃኑ ኣመራርሓን ክኢላታት ፋይናንስን ትካላት ልምዓትን መንግስትን ጉዳይ ግብሪ ናይ ኩላትና ዋኒን እዩ ኢሎም ብኣተሓሳስባ ተገንዚቦም ኣብ ትካሎም ዘሎ መረዳእታ ናብ በዓል መዚ ልምዓት እቶት ብእዋኑ ኣታዊ ክገብሩ ከምዝግባእ ግንዛበ ከም ዝወሰዱ ምክትል ፕሬዝደንት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ክልል ትግራይ ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋን ዳይሬክተር ፋይናንስን ዕደጋን መለስ ኣካዳሚ ክልል ትግራይ ወ/ሮ ገነት ገ/መስቀልን ሓሳቦም ገሊፆም።

                                                                   ሃይላይ ገ/ገርግስ

                                               ክኢላ ር/ህዝቢ

                                በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ

 

 

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ሞያዊ ዓቕሚ ክኢላታት ንምዕባይ ዝሕግዝ ስልጠና ከም ዝሃበ ኣፍሊጡ፡፡

 

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ንመሓውር ሰራሕተኛታቱ ወረዳታትን ከተማታትን ብኣውራ ከይዲ ስራሕ ምክባር ሕጊ እቶትን ኢንተለጀንስን ላዕለወት ኪኢላታት ንኩሉ መዳያዊ ዓቕምን ክእለትን ዝወነነ ልምዓታዊ ሰራዊት እቶት ንምፍጣር ንኪኢለታት ዓቀብቲ ሕጊ፣ ገበን መርመርቲ፣ ኣማራርሓ ስራሕቲ ስግኣት፣ ፍሉይ ኦዲተርን አንተለጀንስን ንተኸታታሊ 4 መዓልቲ ዝኣክል   ኣብ ከተማ ኣኽሱም ስልጠና ከምዝሃበ በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ገሊፁ።

ከም ቀንዲ ትሕዝቶ እቲ ስልጠና ዝተበሃሉ ብማንዋል ተደጊፎም ዝቐረቡ ነጥብታት ኣብ ኣዋጃት ምምሕዳር ግብርን ታክስን ዘለዎ ተመሳሳልነትን ኣፈላላይን ፣ ኣገዳስቲ መምርሕታት፤ ደንብታትን ብምቕራብ፤ ምስ ስራሕቲ ስግኣትን ፍሉይ ኦዲተርን ዝተተሓሐዘ ኣብ ሕጋውነት ግብርን ኣወሳስና ግብርን ብዝርዝር ብጉጅለን ናይ ሓባር መድረኽን ተዳሊዮም ብምቕራብ፤ ሕዚ ብጭቡጥ ኣብ ስርሖም ዘጋጥሞም ፀገማትን መፍትሕታትን ብመልክዕ ሕቶን መልስን ብተወሳኺ ቀሪቦም ብዕምቆት ክሪእዎን ክግንዘብዎን ናብ ሓደ ምርድዳእን ተመጣጣኒ ዓቕሚ ክፈጥረሎም ዓሊሙ ዝተዳለወ መድረኽ ምንባሩ ወናኒ ኣውራ ከይዲ ስራሕ ምክባር ሕግን ኢንተለጀንስን ኣይተ ተስፋይ ታደሰ ገሊፆም።

ተሳተፍቲ እቲ ሞያዊ ስልጠና ብወገኖም ዓብይ ዓቕሚ ከምዝፈጠረሎምን ዝተወሃቦም መደብ እንትፍፅሙ ምስ መዳርግቲ ኣካላትን ከፈልቲ ግብሪን ኣናተረዳዳእኻን ግንዛበ እናስፋሕኻን ምሰ ቅበሊት ዘይ ምቑራፅ ዝረአዩ ፀገማት ንምፍታሕ ከም ዝሰርሑ ተዛሪቦም።

ኣብ መወዳእታ ኣብቲ ስልጠና ተረኺበን መጠቓለሊ መልእኽቲ ዘመሓላለፋ ዋና ዳሬክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ወ/ሮ ምሕረት በየነ ንስልጠንቲ “ዘመኑ ብሩህ ተስፋ ዘለዎ ብምዃኑ ኣብ ግብሪ ፅቡቕ ግልጋሎት ብምሃብን ሰናይ ምምሕዳር ብምንጋስን ዝተመሃርናሎም ዕጥቅታትና ብምስጣም ክልልና ኣብ ሕርሻን ጥዕናን ዝረኸበቶም ዓወታት ኣብ ሕጋውነት ግብሪ ምርግጋፅ ክንደግሞ በርቲዕና ንስራሕ” ብምባል ንሰልጠንቲ መልእኽተን ድሕሪ ምትሕልላፍ ኣብ ዘይሕጋዊ ተግባራት ንዝተዋፈሩ ነጋዶ መምሃራይ ዝኾነ ስጉምቲ ክወስዱ ከም ዘለዎም እውን ወሲኸን ኣገንዚበን።

 

 

                           ዳይሬክቶሬት ርክብ ህዝቢ

 

                    በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ

 

 

 

 

 

 

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ኣብ ስርዓት ፊደራሊዝም ኣመልኪቱ ንደቂ ኣነስትዮ ስልጠና ሂቡ፡፡

 

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ኣብ ዝተፈላለያ ኣብያተ ዕዮ ክልልን ወረዳታትን ዝሰርሓ ደቂ ኣነስትዮ ተወከልቲ ስርዓተ ፆታን ጉዳይ ደቂ ኣነስትዮን ንዝኾና ደቂ ኣነስትዮ ኣብ ስርዓት ፊደራሊዝም ሃገርና ዘለወን ተሳትፎን ተጠቃንምነትን ኣመልኪቱ ኣብ ከተማ ውቕሮ ስልጠና ከም ዝሃበ ተሓቢሩ፡፡

 

ኣብቲ ሰለጠና ዝተረኸባ ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ወ/ሮ ምሕረት በየነ እዚ ኣብ ስርዓት ፊደራሊዝም ሃገርና ኣመልኪቱ ንደቂ ኣነስትዮ ዝወሃብ ዘሎ ስልጠና ደቂ ኣነስትዮ ፍርቂ ኣካል ናይቲ ሕብረተሰብ ብምኻነን ነቲ ሕገ-መንግስቲ ዝተወሃበን መሰልን ተጠቃምነተን ኣብ ምቕፃል ብውዳበ ክቃለሳ ኣለወን፡፡ ከምኡ እውን ደቂ ኣነስትዩ ኣብ ኣብያተ ዕዮ እርቂ ኣካል ናይቲ ሰራሕተኛ ስለ ዝኾናን ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ምስልጣን ማለት ምስልጣን ኩሉ ማሕበረሰብ ብምዃኑን ከም መስርሕ ብትልሚ እናተመርሐ ተግባራዊ እናኾነ ከም ዘሎ ገሊፀን፡፡

ብተወሳኺ ደቂ ኣነስትዮ ውዳበአን ብምጥንኻር ኣብዚ ስርዓት ፊደራሊዝም ዘለወን ተሳትፎ ግንዛበ ብምዕባይ ግቡኤን ክዋፃኣ ትፅቢት ይግበር፡፡ ከም በዓል መዚ ልምዓት እቶት ድማ ደቂ ኣነስትዮ ምስ ደቂ ተባዕትዮ ማዕረ ተሳትፎ ዘለወን ኮይኑ ኣብ ቃልሲ ኣካብነት ክራይን ቅብሊት ምቑራፅን ምሕታትን ብቢውዳበአን ዝዓዘዘ ግደ ከበርክታ ከም ዝግባእ ክኢላ ስርዓተ ፆታ በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ወ/ሮ ኣለም ኣሰፋ ሓቢረን፡፡

መስፍናዊ ስርዓት ዝወለዶ ድርብ ወፅዓ ደቂ ኣነስትዮ ኣብ ልዕሊአን ንሓያሎ ዘመናት ተፃዒኑ ዝፀነሐ ኮይኑ ነዚ ንምውጋድ ድማ ደቂ ኣነስትዮ ትገራይ ምስ ካልኦት መሓዙት ብምኻን ከቢድን ተኣምራውን ብረታዊ ቃልሲ ኣካይደን ዓወት ብምዕታር ኣብ ምትካል ስርዓት ፊደራሊዝምን ሕገ-መንግስትን ሃገርና ምስቲ ወዲባዕታይ ማዕረ ተሳትፎ ኣበርኪተን እየን፡፡ ሕዚ እውን ኣብ ምቕፃል እዚ ስርዓት ብውልቀን ብውዳበን ጠንካራ ቃልሲ ኣብ ምክያድን ኣብ ህንፀት ተረካቢ ወለዶ ዝኾነ ማሕበረሰብን ዘላቒ ዝኾነ ተሳትፎ ክህልወን ከም ዘለዎ ኣብቲ መድረኽ ብኣሰልጠንቲ ተሓቢሩ፡፡

ኣብቲ ስልጠና ካብ ዝተሳተፋ ወ/ሮ ፍቅርተ መርከብ ኣብ ምቕፃል ስርዓት ፊደራሊዝም ከም ደቂ ኣነስትዮ ኣብ ዘተመደበኦ ስራሕ ስሉጥ ግልጋሎት ብምሃብን ንዘጋጥሙ ፀገማት ብዝግባእ ብምግንዛብ መፍትሒ ክወሃብ ብምግባር ብውዳበአንን ብሞየእንን ዝግበአን ቃልሲ ክገብራ ከም ዝግባእ ተዛሪበን፡፡ኣብ መወዳእታ ኣብ ስርዓት ፊደራሊዝምን ሕገመንግስትን ዝምልከቱ በዓል ዓሰርተ ነጥቢ ቅዋም መግለፂ ምስ ቀረበ እቲ መድረኽ ተዛዚሙ፡፡    

                                                              ሃይላይ ገ/ገርግስ

                                                              ክኢላ ር/ህዝቢ

                                               በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ

 

 

 

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ዘመናዊ ህንፀት ስርዓት መረዳእታ ንምጥንኻር ንክኢላታት ሙያዊ ዓቕሚ መዕበይ ስልጠና ሂቡ።

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ንክኢላታት መሓውር ወረዳታትን ከተማታትን ኬዝቲም ማዕኸን መረዳእታን ኩለመዳያዊ ኣጠቃቕማ ዘመናዊ ህንፀት ስርዓት መረዳእታ፣ ኣብ ሓደሽቲ ኣዋጃት ኣታዊ ምምሕዳር ግብርን መሰረት ዝገበረ ስልጠና ተዋሂቡ።

 

ንሰልጠንቲ ኣብ ኣወሃህባ ግልጋሎት ዓማዊል፣ ኣተኣኻክባ፣ ኣወዳድባን ኣጠቓቕማን ስርዓት መረዳእታ ብኣሰር ኣፃብዕቲ ዝተደገፈ መለለይ ቑፅሪ ከፈልቲ ግብሪ ብኸመይ ከም ዝወሃብን ኣብ መዓልታዊ መፅናዕቲ ነጋዶን ገዛ መካረይትን መረዳእታ ኣብ ምእካብን ከም ቀንዲ ፀገማትን መፍትሒኦምን መሰረት ዝገበረ ብማንዋል ዝተደገፈን ኣብቲ ሰልጠና ክቐርብ ከምዘተገበረ መተሓባበሪት ኬዝቲም ማዕኸን መረዳእታ በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ወ/ሮ ኣልጋይነሽ ኣሰፋ ገሊፀን።

 

ምስ እዚ ተተሓሒዙ ልዕልነት ሕጊ ንምርግጋፅ ሕጋውነት ብምስፋን ኣካብነት ክራይ ዘዳኽም ኣሰራርሓ ዘመናዊ ሓዱሽ ቴክኖሎጅ ዝተኣታተወ ስርዓት መረዳእታ ምውሳንን ምእካብን ግብሪ (TITCOS) ብምትእትታው ንተገልጋልቲ ቁልጡፍን ግዜ ቆጣብን ኣብ ሙሉእ ትግራይ ሓደ ዓይነት ውሳነ መጠን ግብሪ ብምትእትታው ዘስርሕ ዓቕሚ ከምዝፈጠረሎም ተሳተፍቲ ሰልጠንቲ ኣይተሃይላይ ሃይሉ ፣ወ/ሮ ሂወት ታደለ   ፣ ኣይተሽሻይ ተኪኤተዛሪቦም።

 

ኣብ መወዳእታ ገምጋም ኣፈፃፅማ 2009 በጀት ዓመት ብምርኣይ ትልሚ 2010 በጀት ዓመት ተመያይጦም ከፅድቁ ተገይሩ።

 

                                                                                                 ደጋፊ ከይዲ ስራሕ ርክብ ህዝቢ

 

                                                                                     በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ

 

 

Subcategories

 

  • ንደረጃ ‘ለ’ ኸፈልቲ ግብሪ ናይ ግብሪ መኽፈሊ እዋን ካብ ሓምለ 01/2008 ክሳብ ጳጉሜን 05/2008 ምዃኑ፣
  • ንደረጃ ‘ሀ’ ኸፈልቲ ግብሪ ናይ መኽፈሊ እዋን ድማ ካብ ሓምለ 01/2008 ክሳብ ጥቅምቲ 30/2009 ምዃኑ እንዳዘኻኸርና ግብሪ ብእዋኑ ብምኽፋል ሃገራዊ ግቡእና ንዋፃእ፡፡


bottom
top

bottom

© 2014 Tigray Revenue Development Authority .All Rights Reserved