top
logo

ሕትመታት

ዜና ፎቶ
ቅብሊት ዝህብን ዝሓትትን ሕ/ሰብ ብምፍጣር ልዕልነት ሕጊ ነረጋግፅ!!!
ዜና ፎቶ
ምንቅናቅ ቅንያት ግብሪ 2012
ዜና ፎቶ
ምንቅናቅ ቅንያት ግብሪ 2012
ዜና ፎቶ
ምንቅናቅ ቅንያት ግብሪ 2012
ዜና ፎቶ
ምንቅናቅ ቅንያት ግብሪ 2012

ሰራሕተኛታት በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ጥቅምቲ 7/ 2013 ዓም ኣብ ወረዳ እንደርታ ከባቢታት ጣብያ ለምለምን ጣብያ ዓራቶን ዓሲሉ ዝነበረ ከቢድ ዕስለ ኣንበጣ ኣብ ምምካት ፃዊዕት ህዝብን መንግስትን ኣኽቢሮም ብጉልበትን ሞራልን ህዝባዊ ግዴተኦም ኣበርኪቶም፡፡ ኩሉ ሰራሕተኛ ኣብቲ ከባቢ ብጉሓት ተረኺቡ ክሳብ 3፡00 ኣብ ዝነበሩ ሰዓታት እናጨፍጨፉ ዘረፈዱ ኮይኖ ድሕሪ ኣርባዕተ ሰዓት ኣብ ዝነበረ ፃኒሕት ድማ እቲ ኣብ ምንፋር ዝነበረ ሓያል ዕስለ ኣንበጣ ኣበ ዘራእቲ ንከይዓርፍ ኣብ ምክልኻልን ናብ ካሊእ ክበርር ኣብ ምግባርን ከም ዝተሳተፉ  እቶም ሰራሕተኛታት ገሊፆም፡፡

ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት ቀደማይ ርብዒ ዓመት 2013 በጀት ዓመት ኣመልኪተን ንሚድያታትን ርክባት ህዝብን መግለፂ ዝሃባ ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ወ/ሮ ኣሰፉ ሊላይ ኣብዚ ቀደማይ ርብዒ ዓመት 693,597,350 ብር ከም ዝተኣከበ ኣገንዚበን።

ኩለመዳያዊ ምዕባለ ትግራይ ንምጉልባት ኣብ ስርዓት ምሕደራ ግብሪ ልዕልነት ሕጊ ብምርግጋፅ ቅብሊት ዝህብን ዝሓትትን ማሕበረሰብ ንግዲ ንምፍጣር ኣመራርሓን ሰራሕተኛታትን በዓል መዚ፣ መዳርግቲ ኣካላት፣ ውዳበታት ሓፋሽ ማሕበራትን ኣብያተ ምኽርን ተዋዲዶም ብምስራሕ ኣብ 2013 በጀት ዓመት ንምእካብ ዝተትሓዘ 6.8 ቢልዮን ብር ንምዕዋት ኣበርቲዖም ክሰርሑ ይግባእ ክብላ ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ወ/ሮ ኣሰፉ ሊላይ ኣተሓሳሲበን።

                         በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ኣብ ምኽባር ሕግታት ግብሪ ኣመልኪቱ ንክኢላታትን መተሓባበርትን ምኽባር ሕጊ ገምጋማዊ ስልጠና ከም ዝሃበ ኣፍሊጡ፣

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ኣብ ምኽባር ሕግታት ግብርን ታክስን ኣመልኪቱ ንክኢላታትን መተሓባበርትን ምኽባር ሕጊ ኣብያተ ፅሕፈት ልምዓት እቶት ኣብ ከተማ ኣክሱም ገምጋማዊ ስልጠና ከም ዝሃበ ኣፍሊጡ፣

 

ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸቡ ወናኒ ኣውራ ከይዲ ስራሕ ምኽባር ሕግን ኢንተለጀንስን በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ኣይተ ተስፋይ ታደሰ እዚ ገምጋማዊ ስልጠና ኣብ ስርዓት ምሕደራ ግብሪ ልዕልነት ሕጊ ኣብ ምኽባር ወሰንቲ ዝኾኑ ኣብ ቅብሊት ዘይምቑራፅ፣ ዘይሕጋዊ ሕትመት ምጥቃም፣ ኣብ መሸጣን ክራይን ገዛ ዝረኣዩ ዘለው ዘይሕጋዊ ተግባራት ምስዋርን ምጭብርባርን ግብሪ ብምፍላይ ፍትሓዊ ግብሪ ንምእካብን ከምኡ እውን ሕጋዊ ዝኾነ መምሃሪ ስጉምትታት ንምውሳድ ዓቕሚ ዝፈጥር ከም ዝኾነ ገሊም።

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ኩሎም ሒሳብ መዛግብቲ ብሙሉእ ኦዲት ክምርመሩን ብመ”ናዕቲ መዓልታዊ መሸጣ ክድገፍ፣ ኣብ ስራሕቲ ኮንስትራክሽን ውሱናት ዓበይቲ ነጋዶን ዝረኣዩ ዘለው ዘይሕጋዊ ተግባራት ስወራ ግብሪ ፍሉይ ክትትል ክግበር ከም ዘለዎ ተሓቢሩ፡፡ ኣብዚ በጀት ዓመት ብር 6.717 ቢሊዮን ግብሪ ንምእካብ ተተሊሙ ክሳብ ፍርቂ ዓመት ብር 3.02 ቢሊዮን ዝተኣከበ ኮይኑ ካብ ዓመታዊ ትልሚ 44.99% ካብ ትልሚ ፍርቂ ዓመት ድማ 85% ከም ዝተፈፀመ ኣብቲ መድረኽ ቀሪቡ፡፡

ብወገን ተሳተፍቲ ድማ ካብዚ ገምጋማዊ ስልጠና ኣብ ምኽባር ልዕልነት ሕጊ ጠንኪሮም ብምስራሕ ኣብ ቁጠባዊ ዓርሰ ምርኮሳ ትግራይ በርቲዖም ከም ዝሰርሑ ቃል ኣትዮም።

 

 

                                                                 

 

                                        ከይዲ ስራሕ ርክብ ህዝቢ

                          በዓል መዚ ልምዓት እቶት

ትሸዓንተ ኣባላት ዝሓዘ ንኡስ ኮማንድ ፖስት ብብርኪ ክልል ብምጥያሽ ኣብ ተግባር ምዕራፍ ክረምታዊ መደባት እቶትን ንግድን ኣብ ሓደ ቦታ ኮይኖም ለበዳ ሕማም ኮቪድ 19 እናተኸላኸሉ ስሉጥን ፅፉፍን ግልጋሎት ተዋሂቡ እዩ። ክረምታዊ መደባት በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ጎናጎኒ ምክልኻል ለበዳ ኮረና ቫይረስ ደረጃ ሐ ከፈልቲ ግብሪ 92 ሚኢታዊ ዝተወሰነሎም ግብሪ ኣብ እዋኖም ዝኸፈሉ እንትኾኑ መካረይቲ ድማ 67 ሚኢታዊ ብምኽፋል ኣብ ክረምታዊ መደባት እቶትን ንግድን 2012/13 በጀት ዓመት 396,805,516 ብር ኣታዊ ከም ዝተረኸበ ወ/ሮ ኣሰፉ ሊላይ ኣገንዚበን

ሐዚ እውን ኣብ ቅብሊት ምቑራፅ ብተደጋጋሚ ዋላካ ግንዛበ ናይ ምዕባይ ስራሕቲ እንተተወገኑ ኣብ ከፈልቲ ግብርን ተገልጋላይ ሕብረተሰብን ቅብሊት  ምሕታትን ምቁራፅን ከም ባህልን ልምድን ጌርካ ኣብ ምውሳድ ዝተርፍ ብምዃኑ ኣብ ስርዓት ምሕደራ ግብሪ ልዕልነት ሕጊ ንምርግጋፅ ብቐፃሊ ተጠናኺሩ ከም ዝስርሐሉ ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ወ/ሮ ኣሰፉ ሊላይ ኣተሓሳሲበን።

                              በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት ቀዳማይ መንፈቅ ዓመት 2012 ኣመልኪቱ ምስ መሓውር ሰራሕተኛታትን ኣመራርሓን ገምጋም ኣካይዱ፣

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት ቀዳማይ መንፈቅ ዓመት 2012 ኣመልኪቱ ምስ መሓው ኣመራርሓን መተሓባበርትን ኣብያተ ፅሕፈት ልምዓት እቶት ኣብ ከተማ ማይጨው ገምጋም ኣካይዱ።

ኣብዚ መድረኽ ቀዳማይ መንፈቅ ዓመት ሪፎርምታት ግብሪ ንምዕዋት ካብ ክልል ጀሚሩ ክሳብ መሓውር ወረዳታት፣ ከተማታት ፣ኬዝቲማትን ውልቀ ክኢላታትን ማሕንቆታት ዘነፀረ ትልሚ 2012 በጀት ዓመት ብምውፃእ መደባት በዓል መዚ ልምዓት እቶት ንምዕዋት ተጠናኺሩ ከም ዝተሰርሐሉ ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ወ/ሮ ኣሰፉ ሊላይ ኣገንዚበን።

ወረዳታትን ከተማታትን ኣብያተ ፅሕፈት ልምዓት እቶት ካብቲ ዘውፅኦ ትልሚ ብፍሉይ ትልሚ ሰናይ ምምሕዳር፣ መኮነን ስነ-ምግባርን ስርዓተ ፆታን ዓርሱ ክኢሉ ክወፅእን ካብ ምግባር ሓሊፉ ተግባር መሰረት ዝገበረ ህንፀት ብምጥንኻር ኣብ ኣዋጃት፣ደንብታት መምርሕታትን ግብሪ ምይይጣት ብምክያድ ሰራሕተኛታት በዓል መዚ ናብ ተመሳሳሊ ዓቕምን ክእለትን ክመፁን በዚ ኣቢሎም ስሉጥ ግልጋሎት ክህቡ ከም ዝኽእሉ ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ወ/ሮ ኣሰፉ ሊላይ ገሊፀን።

ከም በዓል መዚ ኣብ 2012 በጀት ዓመት ኣብ ቁልፍን ዓበይትን ዝተትሓዙ መደባት ንምዕዋት ኣተሓሳስባን ተግባራትን ኣካባነት ክራይ ብምድኻም ኣወሃህባ ግልጋሎት ብምዝማን ዝእከብ ግብሪ ሃለዋትን ድሕንነትን ትግራይ ንምርግጋፅ ይሳርሕ ኣሎ። እቶት ግብሪ ንመተለሚ ቁጠባዊ፣ ማሕበራዊ፣ ፖለቲካውን ሰራሕቲ ክልልና ንኸውዕል ካብ ክልል ጀሚሩ ክሳብ መሓውር ወረዳታትን ከተማታትን ኣብያተ ፅሕፈት ስርዓት መረዳእታ ኣብ ምጥንካር ዕውታት ሰራሕቲ ከም ዝተወገኑ ኣብተ መድረኽ ቀሪቡ እዩ። ኣብ ቀዳማይ መንፈቅ ዓመት 2012 በጀት ዓመት ኣብ ክረምታዊ መደባት ተታሒዙ ካብ ዝነበረ ብር 400 ሚልዮን ትልሚ እቲ ብር 394,330,897 ወይ 98.6% ተኣኪቡ እዩ፡፡ ብሓፈሻ ካብ ዝተተሓዘ ክልላዊ እቶት ትልሚ ብር 6.717 ቢሊዮን ክሳብ ፍርቂ ዓመት ብር 2.938 ቢሊዮን ዝተኣከበ ኮይኑ ኣፈፃፅምኡ ድማ ካብ ዓመታዊ ትልሚ 43.75% እንትኸውን ካብ ቀዳማይ መንፈቅ ዓመት ትልሚ ድማ 83.95% ተፈፂሙ እዩ፡፡ ብተወሳኺ ኣብዚ መንፈቕ ዓመት ንከፈልቲ ግብሪ ደገፍን ክትትልን ዝተገበረ ኮይኑ ን152,277 ነጋዶን ገዛ መካረይትን መዓልታዊ መፅናዕቲ ዝተኻየደሎም እንትኸውን ን22,175 ከፈልቲ ግብሪ እውን ብኣሰር ኣፃብዕቲ ዝተሓገዘ መለለይ ቁፅሪ ከፈልቲ ግብሪ ተዋሂቡዎም እዩ።

ኣብ መወዳእታ እቲ ገምጋም እቶም ተሳተፍቲ ኣብ ኣወሃህባ ግልጋሎት ሓልሓሊፎም ዝርእዩ ክፍተታት ብፍላይ ኣብ መዓልታዊ መፅናዕቲ ፍትሓውነት ምጉዳልን ብእዋኑ ክእክብ ዝግባእ ግብሪ ክእከብ ኣብ ምግባርን ዝርኣዩ ክፍተታት ኣብ ዝሓፀረ እዋን ክፍትሑ ከም ዘለዎም ብምርድዳእን ንቐፃሊ ጠመተ ዘድሊዮም መደባት ብምንፃርን ቑጠባዊ ዓርሰ ምርኮሳ ትግራይ ንምዕባይ ኣበርቲዖም ከም ዝሰርሑ ቃል ኣትዮም።

                                                                                                                  ከይዲ ስራሕ ር/ህዝቢ

                                                                                                                  በዓል መዚ ልምዓት እቶት

Subcategories

 

  • ንደረጃ ‘ለ’ ኸፈልቲ ግብሪ ናይ ግብሪ መኽፈሊ እዋን ካብ ሓምለ 01/2008 ክሳብ ጳጉሜን 05/2008 ምዃኑ፣
  • ንደረጃ ‘ሀ’ ኸፈልቲ ግብሪ ናይ መኽፈሊ እዋን ድማ ካብ ሓምለ 01/2008 ክሳብ ጥቅምቲ 30/2009 ምዃኑ እንዳዘኻኸርና ግብሪ ብእዋኑ ብምኽፋል ሃገራዊ ግቡእና ንዋፃእ፡፡

October 2020
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

በዝሒ ጎብነይቲ

128705
ሎምዓንቲሎምዓንቲ58
ትማሊትማሊ148
ኣብዚ  ሰሙንኣብዚ ሰሙን103
ኣብዚ ወርሒኣብዚ ወርሒ1803
ጠቕላላ ክሳብ ሐዚጠቕላላ ክሳብ ሐዚ128705

We have 21 guests and no members online


bottom
top

bottom

© 2014 Tigray Revenue Development Authority .All Rights Reserved