top
logo

ሕትመታት

ዜና ፎቶ
ቅብሊት ዝህብን ዝሓትትን ሕ/ሰብ ብምፍጣር ልዕልነት ሕጊ ነረጋግፅ!!!
ዜና ፎቶ
ምንቅናቅ ቅንያት ግብሪ 2012
ዜና ፎቶ
ምንቅናቅ ቅንያት ግብሪ 2012
ዜና ፎቶ
ምንቅናቅ ቅንያት ግብሪ 2012
ዜና ፎቶ
ምንቅናቅ ቅንያት ግብሪ 2012

ቤት ፅሕፈት ልምዓት እቶት ክፍለ ከተማ ቀደማይ ወያነ ቅብሊት ዝህብን ዝሓትትን ማሕበረሰብ ንግድን ሕብረተሰብን ንምፍጣር መድረኽ ምንቅናቕ ኣካይዱ

ሐዚ ኣብዛ ሃገር ተፈጢሩ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ከም ክልል ቁጠባውን ፋይናንሳውን ዓቕሚ ትግራይ ንምጉልባት ሕጋውን ፍትሓውን ስርዓት ንግዲ ብምኽታል ቅብሊት ዝህብን ዝሓትትን ማሕበረሰብ ንግድን ሕብረተሰብን ምፍጣር ወሳኒ ምዃኑ ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ወ/ሮ ኣሰፉ ሊላይ ኣገንዚበን።

 

ኣብ ስርዓት ምምሕዳር ግብርን ታክስን ኩለመደያዊ ለውጥን ምዕባለን ክርከብ ዝኽእል ማሕበረሰብ ንግድን መላእ ሕ/ሰብን ኣሳቲፍካ ብምስራሕን ንልምዓታውያን ሰብ ሃፍቲ ምችው ኩነታት ብምፍጣር፣ ብቐረባ ግልጋሎት ብምሃብን ብምድጋፍን እቲ ልምዓታዊ ቁጠባ ዘፈልፍሎ ኣታዊ ግብሪ ብምእካብ ኣተሓሳስባን ተግባራትን ኣካብነት ክራይ ንምድኻምን ምስ ኩሉ ናይቲ ልምዓት ተጠቓሚ ዝኾነ ህዝብን ከፈልቲ ግብርን ተዋዲዱ ይስራሕ ምህላዉ እተን ዋና ዳይሬክተር ገሊፀን።

ምስ ከፈልቲ ግብሪ ደረጃ ሀንለን ኣብ ኣጠቓቕማ መሳርሒ መመዝገቢ መሸጣን ቅብሊት ኣብ ምሃብ ዝርኣዩ ክፍተታት፣ ምትእትታውን ምጥቃምን ሒሳብ መዝገብን ቫትን መፅናዕታዊ ፅሑፍ ዝቀረበ እንትኸውን በቲ ቤት ፅሕፈት ዳህሳስ ካብ ዝተኻየደሎም 240 ከፈልቲ ግብሪ እቶም 39 ቅብሊት ዝቖርፁ፣ 21 ሓለሓሊፎም ዝቖርፁ እንትኾኑ እቶም ዝተረፉ 180 ከፈልቲ ግብሪ ጠቕሊሎም ከም ዘይቖርፁ ቀሪቡ እዩ። ናይዚ ውፅኢት እውን ኣብ 2008 ዓ/ም ካብ ጠቕላላ ኣታዊ እታ ክፍለ ከተማ ካብ ንግዲ ትርፊ ዝርከብ ኣታዊ 26.9 ሚኢታዊ ዝሽፍን ዝነበረ ኣብ ኣብ 2011 ዓ/ም ካብ ንግዲ ትርፊ ዝርከብ ኣታዊ ናብ 24 ሚኢታዊ ከም ዝወረደ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ክፍለ ከተማ ቀደማይ ወያነ ኣይተ ፍስሃ ተፈሪ ሓቢሮም።

ኣብቲ መድረኽ ንተገልገልቲ ዓማዊል ቅብሊት ዘይህቡ 40 ነጋዶ ዝተቓልዑ ኮይኖም ልምዓትን ህልውናን ህዝቢ ትግራይ ዝረጋገፅ ካብ ስርዓት ምሕደራ ግብሪ ብዝርከብ ኣታዊ ብምዃኑ ከፈልቲ ግብሪ ካብ ዘይሕጋዊ ንግድን ሓዞ ስደዶን ወፂኦም ልምዓታዊ ኣተሓሳስባ ፈጢሮም ብዓርሰ ድልየት ግብሪ ምኽፋል ከም ባህልን ልምድን ክወስድዎ ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ወ/ሮ ኣሰፉ ሊላይ ኣተሓሳሲበን።

ተሳተፍቲ እቲ መድረኽ ብወገኖም በዓል መዚ ልምዓት እቶት ንበይኑ ኣተሓሳስባን ተግባራትን ኣካብነት ክራይ ግብሪ ከዳኽሞም ስለዘይኽእል ኣዋጃት፣ ደንብታትን ኣሰራርሓታትን ግብሪ ተኸቲሎም ከም ዝሰርሑ ቃል ኣትዮም።

                                        

ደጋፊ ከይዲ ስራሕ ርክብ ህዝቢ

                                   በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ

 

 

 

  • ንደረጃ ‘ለ’ ኸፈልቲ ግብሪ ናይ ግብሪ መኽፈሊ እዋን ካብ ሓምለ 01/2008 ክሳብ ጳጉሜን 05/2008 ምዃኑ፣
  • ንደረጃ ‘ሀ’ ኸፈልቲ ግብሪ ናይ መኽፈሊ እዋን ድማ ካብ ሓምለ 01/2008 ክሳብ ጥቅምቲ 30/2009 ምዃኑ እንዳዘኻኸርና ግብሪ ብእዋኑ ብምኽፋል ሃገራዊ ግቡእና ንዋፃእ፡፡

October 2020
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

በዝሒ ጎብነይቲ

128689
ሎምዓንቲሎምዓንቲ42
ትማሊትማሊ148
ኣብዚ  ሰሙንኣብዚ ሰሙን87
ኣብዚ ወርሒኣብዚ ወርሒ1787
ጠቕላላ ክሳብ ሐዚጠቕላላ ክሳብ ሐዚ128689

We have 201 guests and no members online


bottom
top

bottom

© 2014 Tigray Revenue Development Authority .All Rights Reserved