ቤት ፅሕፈት ልምዓት እቶት ክፍለ ከተማ ቀደማይ ወያነ ቅብሊት ዝህብን ዝሓትትን ማሕበረሰብ ንግድን ሕብረተሰብን ንምፍጣር መድረኽ ምንቅናቕ ኣካይዱ

ሐዚ ኣብዛ ሃገር ተፈጢሩ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ከም ክልል ቁጠባውን ፋይናንሳውን ዓቕሚ ትግራይ ንምጉልባት ሕጋውን ፍትሓውን ስርዓት ንግዲ ብምኽታል ቅብሊት ዝህብን ዝሓትትን ማሕበረሰብ ንግድን ሕብረተሰብን ምፍጣር ወሳኒ ምዃኑ ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ወ/ሮ ኣሰፉ ሊላይ ኣገንዚበን።

 

ኣብ ስርዓት ምምሕዳር ግብርን ታክስን ኩለመደያዊ ለውጥን ምዕባለን ክርከብ ዝኽእል ማሕበረሰብ ንግድን መላእ ሕ/ሰብን ኣሳቲፍካ ብምስራሕን ንልምዓታውያን ሰብ ሃፍቲ ምችው ኩነታት ብምፍጣር፣ ብቐረባ ግልጋሎት ብምሃብን ብምድጋፍን እቲ ልምዓታዊ ቁጠባ ዘፈልፍሎ ኣታዊ ግብሪ ብምእካብ ኣተሓሳስባን ተግባራትን ኣካብነት ክራይ ንምድኻምን ምስ ኩሉ ናይቲ ልምዓት ተጠቓሚ ዝኾነ ህዝብን ከፈልቲ ግብርን ተዋዲዱ ይስራሕ ምህላዉ እተን ዋና ዳይሬክተር ገሊፀን።

ምስ ከፈልቲ ግብሪ ደረጃ ሀንለን ኣብ ኣጠቓቕማ መሳርሒ መመዝገቢ መሸጣን ቅብሊት ኣብ ምሃብ ዝርኣዩ ክፍተታት፣ ምትእትታውን ምጥቃምን ሒሳብ መዝገብን ቫትን መፅናዕታዊ ፅሑፍ ዝቀረበ እንትኸውን በቲ ቤት ፅሕፈት ዳህሳስ ካብ ዝተኻየደሎም 240 ከፈልቲ ግብሪ እቶም 39 ቅብሊት ዝቖርፁ፣ 21 ሓለሓሊፎም ዝቖርፁ እንትኾኑ እቶም ዝተረፉ 180 ከፈልቲ ግብሪ ጠቕሊሎም ከም ዘይቖርፁ ቀሪቡ እዩ። ናይዚ ውፅኢት እውን ኣብ 2008 ዓ/ም ካብ ጠቕላላ ኣታዊ እታ ክፍለ ከተማ ካብ ንግዲ ትርፊ ዝርከብ ኣታዊ 26.9 ሚኢታዊ ዝሽፍን ዝነበረ ኣብ ኣብ 2011 ዓ/ም ካብ ንግዲ ትርፊ ዝርከብ ኣታዊ ናብ 24 ሚኢታዊ ከም ዝወረደ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ክፍለ ከተማ ቀደማይ ወያነ ኣይተ ፍስሃ ተፈሪ ሓቢሮም።

ኣብቲ መድረኽ ንተገልገልቲ ዓማዊል ቅብሊት ዘይህቡ 40 ነጋዶ ዝተቓልዑ ኮይኖም ልምዓትን ህልውናን ህዝቢ ትግራይ ዝረጋገፅ ካብ ስርዓት ምሕደራ ግብሪ ብዝርከብ ኣታዊ ብምዃኑ ከፈልቲ ግብሪ ካብ ዘይሕጋዊ ንግድን ሓዞ ስደዶን ወፂኦም ልምዓታዊ ኣተሓሳስባ ፈጢሮም ብዓርሰ ድልየት ግብሪ ምኽፋል ከም ባህልን ልምድን ክወስድዎ ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ወ/ሮ ኣሰፉ ሊላይ ኣተሓሳሲበን።

ተሳተፍቲ እቲ መድረኽ ብወገኖም በዓል መዚ ልምዓት እቶት ንበይኑ ኣተሓሳስባን ተግባራትን ኣካብነት ክራይ ግብሪ ከዳኽሞም ስለዘይኽእል ኣዋጃት፣ ደንብታትን ኣሰራርሓታትን ግብሪ ተኸቲሎም ከም ዝሰርሑ ቃል ኣትዮም።

                                        

ደጋፊ ከይዲ ስራሕ ርክብ ህዝቢ

                                   በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ