top
logo

ሕትመታት

ዜና ፎቶ
ቅብሊት ዝህብን ዝሓትትን ሕ/ሰብ ብምፍጣር ልዕልነት ሕጊ ነረጋግፅ!!!
ዜና ፎቶ
ምንቅናቅ ቅንያት ግብሪ 2012
ዜና ፎቶ
ምንቅናቅ ቅንያት ግብሪ 2012
ዜና ፎቶ
ምንቅናቅ ቅንያት ግብሪ 2012
ዜና ፎቶ
ምንቅናቅ ቅንያት ግብሪ 2012

ኣመራርሓ ሰራሕተኛታት በዓል መዚ ልምዓት እቶት፣ ኮሙሽን ግምሩክን ፊደራል እቶትን ጨንፈር መቐለ ብሓባር መበል 45 ዓመት ልደት ህወሓት 11 ለካቲት ፓነል ዘተ ኣኽቢሮም፣

 

ኣብቲ መድረኽ ተረኺቦም ተሞክሮ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ዘቕረቡ ኣቦመንበር ቁፅፅር ኮሙሽን ህወሓት ተጋዳላይ ተኽለብርሃን ኣርኣያ 11 ለካቲት ፋሽሽታዊ ስርዓት ደርጊ ንምድምሳስ ከቢድ መስዋእቲ ዝተኸፈሎ ነዊሕን መሪርን ብረታዊ ቃልሲ ህወሓት ተደራረብቲ ዓወታት ብምምዝጋብ ታሪካዊ ስርሒት ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ዝኽበረላ ዕለት እያ። ሕዚ እውን ጉዕዞ ህዝቢ ትግራይ ዝሐሸ ምዕባለ ንክህልዎ ኣብ ሕሉፍ እዋናት ዝነበረ ታሪኻዊ ጅግንነትን ጥንካረን መስተንክራዊ ናይ ዕላማ ፅንዓትን ብምውራስን ነዚ ዕቑር ዓቕሚ ፣ ፍልጠትን ተሞክሮን ብምቕሳምን ነቲ ሕዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ሓደጋ እውን ካብ ሓቃዊ ተሞክሮታትናን ዓቕምታትናን ክንሰግሮ ከም እንኽእል ገሊፆም።

ኣብቲ መድረኽ ተረኺበን መኽፈቲ መልአኽቲ ዘቕረባ ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ወ/ሮ ኣሰፉ ሊላይ 11 ለካቲት ኣብ ሃገርናን ክልልናን ዝነበረ ዘሰካሕክሕ ድኽነትን ድንቁርናን ዝተሸከመ ግፍዓዊ፣ ፋሽሽታውን ወታደራውን ስርዓት ካብ መሰረቱ ንምድምሳስ ከቢድ ብረታዊ ቃልሲ ዝተጀመረላ ወርቃዊት ዕለት ምኻና ገሊፀን። ውፅኢት እዚ መሪርን ነዊሕን ብረታዊ ቃልሲ ድማ ብዙሓት ቀያሕትን ፀለምትን መናእሰይ ደቂ ህዝቢ  ኣካላዊ መቑሰልትን መስዋእትን ብምኽፋል ኣብ ምፍርራስ ዝነበረት ሃገር ድሒና ብሕገ መንግስታውን ፊደራላውን ስርዓት እትምራሕ ዓዲ ብምህናፅ ኣብ ልምዓትን ዲሞክራስን ሰፋሕቲ ዓወታት ተመዝጊቦም እዮም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ሕገ-መንግስታዊ ስርዓት ሃገርና ካብ ውሽጢ ኢህወዴግ ዝወፀ ፅግዕተኛ ጉጅለ ስልጣን ሒዙ በቢመዓልቱ የፈራርሶ ስለዘሎ ህወሓትን ህዝቢ ትግራይን ሃገርን ስርዓትን ንምድሓን “መስመርና ኣፅኒዕና ንመኸተ” ብዝብል መሪሕቃል ኣብ ምምካት ስለ ዝርከብ ኩሉ ትግራዋይ ሓድነቱ ኣጠናኺሩ ክምክት ከም ዘለዎ ሓቢረን።

 ኣብቲ ፓነል ዘተ ዝተሳተፉ መናእሰይ ድማ ካብቲ ዝተመሓላለፈ መልአኽቲ ታሪካዊ ኣመፃፅአ ህዝቢ ትግራይ ብፍላይ ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ህወሓት ዝነበረ ህዝባውነት ፣ ውፍይነትን ናይ ዕላማ ፅንዓትን ተሞክሮ ከም ዝረኽቡን ኩሉ መንእሰይ ትግራይ ድማ ሓድነቱ ኣጠናኺሩ ነዚ ኣንፀላሊው ዘሎ ሓደጋ ክምክት ከም ዝግባእን ቃሎም ሂቦም።

                                                                     

                                                                   

 

                                                                               ደጋፊ ከይዲ ስራሕ ርክብ ህዝቢ

 

                                           በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ

 

  • ንደረጃ ‘ለ’ ኸፈልቲ ግብሪ ናይ ግብሪ መኽፈሊ እዋን ካብ ሓምለ 01/2008 ክሳብ ጳጉሜን 05/2008 ምዃኑ፣
  • ንደረጃ ‘ሀ’ ኸፈልቲ ግብሪ ናይ መኽፈሊ እዋን ድማ ካብ ሓምለ 01/2008 ክሳብ ጥቅምቲ 30/2009 ምዃኑ እንዳዘኻኸርና ግብሪ ብእዋኑ ብምኽፋል ሃገራዊ ግቡእና ንዋፃእ፡፡

October 2020
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

በዝሒ ጎብነይቲ

128692
ሎምዓንቲሎምዓንቲ45
ትማሊትማሊ148
ኣብዚ  ሰሙንኣብዚ ሰሙን90
ኣብዚ ወርሒኣብዚ ወርሒ1790
ጠቕላላ ክሳብ ሐዚጠቕላላ ክሳብ ሐዚ128692

We have 329 guests and no members online


bottom
top

bottom

© 2014 Tigray Revenue Development Authority .All Rights Reserved