ህዝቢትግራይብመሪሕውድቡህዝባዊወያነሓርነትትግራይእናተመርሐኣንፃርፋሽሽታዊስርዓትዝገበሮቃልሲድሕሪብዓወትምዝዛሙኣብዝሓለፉዒስራንሸውዓተንዓመታትድማኣንፃርድኽነትንድሕረትንኣብዝተገበረቓልሲብርክትዝብሉዓወታትከም ዝተመዝገበ ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ወ/ሮ ኣሰፉ ሊላይ ኣገንዚበን።

ህዝቢ ትግራይ ከም ወትሩ ሰላሙ ብምሕላውን መንነቱ ብምኽባርን፣ ነቲ ህይወቱን ኣካሉን ገቢሩ ዘምፀኦ ልምዓታውን ዲሞክራስያውን ህዝባዊ መስመር ከይኹለፍ ኣብ ጎድኒ መንግስቱን ውድቡን ኮይኑ ቃልሱ አሐይሉ ብምንቅስቓስ ሽግ 11 ለካቲት ዓቲሩ ኣብታ ሽኻል ኮይኑ ዓወታት እናዓቀበን ብድሆታት እናመከተን ዘሎ ውድብ ህወሓት ከም ልማዱ ንቕድሚት ክስጉም ሰራሕተኛታት በዓል መዚ ልምዓት እቶት ኣብ ጎኒ ውድቦም ተሰሊፎም ግቡኦም ንኽዋፅኡ መልእኽተን ኣመሓላሊፈን።

ሰራሕተኛታት በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ መበል 45 ዓመት ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ 11 ለካቲት 2012 ዓ/ም እንተኽብሩ ኣብ ሕሉፍ ታሪኽ ዝተወነኑ ጥንካረታትን ሕድሪ ስውኣትን ብምዕቃብ ከም ወትሩ ኣብ መስመርና ብምፅናዕ ክስርሐሉ ከም ዝግባእ ወ/ሮ ኣሰፉ ሊላይ ገሊፀን።

ኣብቲ በዓል ጉዕዞ 45 ዓመት ውድብ ህወሓት ዘዘንትዉ ፅሑፋት ብነባራት ተጋደልቲ ህወሓት ዝቐረበ እንትኸውን ሰራሕተኛታት በዓል መዚ ልምዓት እቶት እውን ከም ቀደሞም ፍፁም ንድሕሪት ኣይንምለስን፣ ኩሉ ተግባራትና ንሃለዋትን ድሕንነትን ህዝብና፣ ውግንና ንህዝብናን መስመርናን ብምባል ኣብ ጎኒ ውድብ ህወሓት ተሰሊፎም ቑጠባዊ ዓቕሚ ትግራይ ንምዕባይ ኣበርቲዖም ከምዝሰርሑ ቃል ኣትዮም።

 

                                                  በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ