መናኣሰይ ዞባ ክልል ስታፍ ኣብ መቐለ መበል 45 ዓመት ልደት ህወሓት 11 ለካቲት ፓነል ዘተ ኣኽቢሮም።

 

ኣብቲ መድረኽ ዕዱም ጋሻ ኮይኖም ቀሪቦም ተሞክሮ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ዘካፈሉ ተጋዳላይ ዘርኣይ ኣስገዶም ሎሚ እነኽብሮ ዘለና መበል 45 ዓመት 11 ለካቲት ልደት ህወሓት ፍሉይ ዝገብሮ ነቲ ከቢድ መስዋእትን መቑሰልትን ዝተኸፈሎ ብሕገ መንግስታወን ፊደራላውን ስርዓት እናተመረሐ ኣብ ሰላምን ዲሞክራስን ዝለዓለ ዓወት ዘምዝገበ ኢህወደግ ካብ ውሽጡ ብዝወፁ ፅግዕተኛ ጉጅለ ኣብ ዝፈረሰሉ እዋን ምኻኑ እዩ። ስለዚ ነዚ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይን ውድብ ህወሓትን ኣጋጢሙና ዘሎ ፀረ ልምዓትን ህዝብን ዝኾነ ሓደጋ ኩሉ መንእሰይ ሓድነቱ ኣጠናኺሩ፣ ናይ ዕላማ ፅንዓትን ህዝባዊ ኣተሓሳስባን ወኒኑ ክምክትን ከም ዘለዎ ተሞክሮ ኣመሓላሊፎም፡፡

ብተወሳኺ ኣብቲ መድረኽ ተረኺቦም መልአኽቲ ዘቕረቡ ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ዶክተር ኢንጅነር ሰሎሞን ኪዳነ እቲ መንእሰይ ወለዶ 11 ለካቲት እንተኽብር ንፋሽሽታውን ወታደራውን ስርዓት ደርጊ ካብ መሰረቱ ኣብ ምድምሳስ መስተንክራዊ ታሪኺ ዝሰርሑ ነባራት ጀጋኑ ተጋደልቲ ተሞክሮ ይሰንቕ ስለ ዘሎ ነዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ፀረ ህዝብን ልምዓትን ስርዓት ኣብ ምምካት ቀሊል ክኸውን ዓብዪ ዕዱል ከም ዝኾነ ገሊፆም።

ኣብቲ ፓነል ዘተ ዝተሳተፉ መናእሰይ ድማ ካብቲ ዝተመሓላለፈ ታሪካዊ መልአኽቲ ኣብ ተሞክሮ ህወሓት ዝነበረ ህዝባውነት፣ ውፍይነትን ናይ ዕላማ መስተንክራዊ ፅንዓትን ተሞክሮ ከም ዝረኽቡን ኩሉ መንእሰይ ትግራይ ድማ ሓድነቱ ኣጠናኺሩ ነዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ሓደጋ ክምክት ከም ዝኽእልን ብሕቶን መብርህን ኣቢሎም ሓሳቦም ገሊፆም።

                                                         

                                                       

                          ደገፊ ከይዲ ስራሕ ርክብ ህዝቢ 

 

                      በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ