top
logo

ሕትመታት

ዜና ፎቶ
ቅብሊት ዝህብን ዝሓትትን ሕ/ሰብ ብምፍጣር ልዕልነት ሕጊ ነረጋግፅ!!!
ዜና ፎቶ
ምንቅናቅ ቅንያት ግብሪ 2012
ዜና ፎቶ
ምንቅናቅ ቅንያት ግብሪ 2012
ዜና ፎቶ
ምንቅናቅ ቅንያት ግብሪ 2012
ዜና ፎቶ
ምንቅናቅ ቅንያት ግብሪ 2012

ግብሪ እቶት ስራሕ ሕርሻን መስኖን ክፍሊት መጥቀሚ መሬትን ንምምሕያሽ በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ምስ ሓገዝትን መዳርግቲ ኣካላትን መድረኽ ምኽክር ዘተ ኣብ ከተማ ውቕሮ ኣካይዱ።

ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸባ ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ወ/ሮ ኣሰፉ ሊላይ ካብ ግብሪ መሬት ፍትሓውን ተመጣጣንን ግብሪ ንምእካብ መመሓየሺ ኣዋጅ ቁፅሪ 137/2000 ዓ/ም ግብሪ እቶት ስራሕ ሕርሻን ክፍሊት መጥቀሚ መሬትን ንምምሕያሽ ዝዓለመ መድረኽ ምዃኑ ኣገንዚበን።

 

ግብሪ እቶት ስራሕ ሕርሻን ክፍሊት መጥቀሚ መሬትን ንምእካብ ዝወፀ ኣዋጅ ልዕሊ 12 ዓመት ዘቑፀረ ብምዃኑ ሐዚ ዘሎ ህልዊ ኩነታት ጠለብ ህዝቢ ንምምላእን ትካላት መሰረተ ልምዓት ንምስፍሕፋሕን እቲ ዝፀነሐ ኣዋጅ ግብሪ እቶት ስራሕ ሕርሻን ክፍሊት መጥቀሚ መሬትን ብምምሕያሽ ግብሪ ብምእካብ ሃለዋትን ድሕንነትን ትግራይ ምርግጋፅ ወሳኒ እዩ ክብሉ ዋና ስራሕ መካየዲ ኤጀንሲ ሓለዋን ስነ ከባብን ምምሕዳር ገፀር መሬት ትግራይ ኣይተ ካልኣዩ ገ/ሂወት ኣተሓሳሲቦም።

ቁጠባዊ ዓቕሚ ትግራይ ኣብ ግምት ዘእተወ ግብሪ እቶት ስራሕ ሕርሻን መስኖን ክፍሊት መጥቀሚ መሬትን ንምእካብ ካብ ቢሮ ልምዓት ሕርሻን ገፀርን ትግራይ፣ ኤጀንሲ ሓለዋን ስነ ከባብን ምምሕዳር ገፀር መሬት፣ ኣመራርሓ ውዳበታት ሓፋሽ ማሕበራት ሓረስቶት፣ መናእሰይን ደቂ ኣንስትዮን ገፀር ወረዳታት ትግራይ ዝተውፃእፅኡ ተሳተፍቲ እንትኾኑ ብዘመናዊ ከዳስተር ዝተደገፈ ጭቡጥ መረዳእታ ስፍሓት ተሓራሳይ መሬት ብምሓዝ ቁጠባዊ ምዕባለ ዘመንጨዎ ግብሪ እቶት ስራሕ ሕርሻን መስኖን ክፍሊት መጥቀሚ መሬትን ንምእካብ ብዓቀብቲ ሕጊ በዓል መዚ ልምዓት እቶት ትግራይ ኣብ ሽዱሽተ ዞባታትን 13 ገፀር ወረዳታትን ትግራይ ዝተኻየደ ዳህሳስ መፅናዕቲ ቀሪቡ በቶም ተሳተፍቲ ተዘትይሉ እዩ።

ተሳተፍቲ እቲ መድረኽ ብወገኖም በቢ ብርኩ ዝለዓሉ ሕቶታት መሰረተ ልምዓት ንምምላእን ቁጠባዊ ምዕባለኣ ዘረጋገፀት ብልፅግትን ምዕብልትን ትግራይ ንምርኣይ ግብሪ እቶት ስራሕ ሕርሻን መስኖን ክፍሊት መጥቀሚ መሬትን ዝርከብ ኣታዊ ንምእካብ ኣበርቲዖም ከም ዝሰርሑ ቃል ኣትዮም።

     ሃይላይ ኪሮስ

                                                           ላዕለዋይ ክኢላ ርክብ ህዝቢ

                                             በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ

 

  • ንደረጃ ‘ለ’ ኸፈልቲ ግብሪ ናይ ግብሪ መኽፈሊ እዋን ካብ ሓምለ 01/2008 ክሳብ ጳጉሜን 05/2008 ምዃኑ፣
  • ንደረጃ ‘ሀ’ ኸፈልቲ ግብሪ ናይ መኽፈሊ እዋን ድማ ካብ ሓምለ 01/2008 ክሳብ ጥቅምቲ 30/2009 ምዃኑ እንዳዘኻኸርና ግብሪ ብእዋኑ ብምኽፋል ሃገራዊ ግቡእና ንዋፃእ፡፡

October 2020
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

በዝሒ ጎብነይቲ

128695
ሎምዓንቲሎምዓንቲ48
ትማሊትማሊ148
ኣብዚ  ሰሙንኣብዚ ሰሙን93
ኣብዚ ወርሒኣብዚ ወርሒ1793
ጠቕላላ ክሳብ ሐዚጠቕላላ ክሳብ ሐዚ128695

We have 285 guests and no members online


bottom
top

bottom

© 2014 Tigray Revenue Development Authority .All Rights Reserved