top
logo

ሕትመታት

ዜና ፎቶ
ቅብሊት ዝህብን ዝሓትትን ሕ/ሰብ ብምፍጣር ልዕልነት ሕጊ ነረጋግፅ!!!
ዜና ፎቶ
ምንቅናቅ ቅንያት ግብሪ 2012
ዜና ፎቶ
ምንቅናቅ ቅንያት ግብሪ 2012
ዜና ፎቶ
ምንቅናቅ ቅንያት ግብሪ 2012
ዜና ፎቶ
ምንቅናቅ ቅንያት ግብሪ 2012

ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት ቀደማይ ርብዒ ዓመት 2013 በጀት ዓመት ኣመልኪተን ንሚድያታትን ርክባት ህዝብን መግለፂ ዝሃባ ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ወ/ሮ ኣሰፉ ሊላይ ኣብዚ ቀደማይ ርብዒ ዓመት 693,597,350 ብር ከም ዝተኣከበ ኣገንዚበን።

ኩለመዳያዊ ምዕባለ ትግራይ ንምጉልባት ኣብ ስርዓት ምሕደራ ግብሪ ልዕልነት ሕጊ ብምርግጋፅ ቅብሊት ዝህብን ዝሓትትን ማሕበረሰብ ንግዲ ንምፍጣር ኣመራርሓን ሰራሕተኛታትን በዓል መዚ፣ መዳርግቲ ኣካላት፣ ውዳበታት ሓፋሽ ማሕበራትን ኣብያተ ምኽርን ተዋዲዶም ብምስራሕ ኣብ 2013 በጀት ዓመት ንምእካብ ዝተትሓዘ 6.8 ቢልዮን ብር ንምዕዋት ኣበርቲዖም ክሰርሑ ይግባእ ክብላ ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ወ/ሮ ኣሰፉ ሊላይ ኣተሓሳሲበን።

                         በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ

 

  • ንደረጃ ‘ለ’ ኸፈልቲ ግብሪ ናይ ግብሪ መኽፈሊ እዋን ካብ ሓምለ 01/2008 ክሳብ ጳጉሜን 05/2008 ምዃኑ፣
  • ንደረጃ ‘ሀ’ ኸፈልቲ ግብሪ ናይ መኽፈሊ እዋን ድማ ካብ ሓምለ 01/2008 ክሳብ ጥቅምቲ 30/2009 ምዃኑ እንዳዘኻኸርና ግብሪ ብእዋኑ ብምኽፋል ሃገራዊ ግቡእና ንዋፃእ፡፡

October 2020
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

በዝሒ ጎብነይቲ

128695
ሎምዓንቲሎምዓንቲ48
ትማሊትማሊ148
ኣብዚ  ሰሙንኣብዚ ሰሙን93
ኣብዚ ወርሒኣብዚ ወርሒ1793
ጠቕላላ ክሳብ ሐዚጠቕላላ ክሳብ ሐዚ128695

We have 313 guests and no members online


bottom
top

bottom

© 2014 Tigray Revenue Development Authority .All Rights Reserved