እዚ ኬዝ ቲም ኣብ ትሕቲ ኣውራ ከይዲ ስራሕ ምኽባር ሕጊ እቶን እንተለጀንስን ካብ 2004 ዓ.ም ጀሚሩ ዝተጣየሸ እንትኸውን ኪኢላታት ገበን ምርመራን ዓቀብቲ ሕግን ዝሓዘ እዩ።

ስልጣን ሓላፍነትን

ብመሰረት በዓል መዚ ንምጥያሽ ዝወፀ ኣዋጅ 210/2003 ዓንቀፅ 10 ከምኡ እውን ስልጣን ክፍፍል ዘርኢ መሰረታዊ ከይዲ ስራሕ ኣውራ ከይዲ ስራሕ ምኽባር ሕጊ እቶትን ኢንተለጀንስን እቲ ኬዘ ቲም እዞም ዝስዕቡ ስልጣንን ሓላፍነትን ኣለዎ፦