ቀጥታ ዘይኮኑ ታክስታት

ቀጥታ ዘይኮኑ ታክስታት ምህርቲ /ግልጋሎት/ ዝዕድጉ ተጠቀምቲ ብተዘዋዋሪ መልክዕ ምስቲ ዝዕድግዎ አቕሓ ወይ ግልጋሎት ተወሲኹ ዝኸፍልዎ መጠን ግብሪን ታክስን እዩ፡፡ እዚ ማለት እቲ ናይ መወዳእታ ግብሪ ዕዳ ኣብ ናይ ግልጋሎት ወይ ምህርቲ ተጠቀምቲ ዝዓርፍ ኮይኑ ግብሪ ኣኪብካ ናብ ዝምልከቶ ኣካቢ ግብሪ ፈሰስ ናይ ምግባር ሓላፍነት ድማ ኣብቶም ብሕጊ ሓላፍነት ዝትውሃቦም አካላት ይዓርፍ ማለት እዩ ፡፡ በዚ መሰረት ኣብ ቀጥታ ዘይኮኑ ታክስታት ዝምደቡ እቶም ዝስዕቡ እዮም።