top
logo

ሕትመታት

Written on 26/10/2020, 08:58 by admin
2020-10-26ሰራሕተኛታት በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ጥቅምቲ 7/ 2013 ዓም ኣብ ወረዳ እንደርታ ከባቢታት ጣብያ ለምለምን ጣብያ ዓራቶን ዓሲሉ ዝነበረ ከቢድ ዕስለ ኣንበጣ ኣብ ምምካት ፃዊዕት ህዝብን መንግስትን ኣኽቢሮም ብጉልበትን ሞራልን...
Written on 21/09/2020, 08:36 by admin
2013-6-8ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት ቀደማይ ርብዒ ዓመት 2013 በጀት ዓመት ኣመልኪተን ንሚድያታትን ርክባት ህዝብን መግለፂ ዝሃባ ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ወ/ሮ ኣሰፉ ሊላይ ኣብዚ ቀደማይ ርብዒ ዓመት 693,597,350 ብር...
Written on 21/09/2020, 08:25 by admin
director-interviewትሸዓንተ ኣባላት ዝሓዘ ንኡስ ኮማንድ ፖስት ብብርኪ ክልል ብምጥያሽ ኣብ ተግባር ምዕራፍ ክረምታዊ መደባት እቶትን ንግድን ኣብ ሓደ ቦታ ኮይኖም ለበዳ ሕማም ኮቪድ 19 እናተኸላኸሉ ስሉጥን ፅፉፍን ግልጋሎት ተዋሂቡ እዩ። ክረምታዊ መደባት በዓል...
Written on 19/03/2020, 11:55 by admin
2020-03-19-11-55-26በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ኣብ ምኽባር ሕግታት ግብሪ ኣመልኪቱ ንክኢላታትን መተሓባበርትን ምኽባር ሕጊ ገምጋማዊ ስልጠና ከም ዝሃበ ኣፍሊጡ፣ በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ኣብ ምኽባር ሕግታት ግብርን ታክስን ኣመልኪቱ...
Written on 11/03/2020, 13:48 by admin
2012በዓል መዚ ልምዓት እቶት ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት ቀዳማይ መንፈቅ ዓመት 2012 ኣመልኪቱ ምስ መሓውር ሰራሕተኛታትን ኣመራርሓን ገምጋም ኣካይዱ፣ በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት ቀዳማይ መንፈቅ ዓመት 2012...

ሰራሕተኛታት በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ጥቅምቲ 7/ 2013 ዓም ኣብ ወረዳ እንደርታ ከባቢታት ጣብያ ለምለምን ጣብያ ዓራቶን ዓሲሉ ዝነበረ ከቢድ ዕስለ ኣንበጣ ኣብ ምምካት ፃዊዕት ህዝብን መንግስትን ኣኽቢሮም ብጉልበትን ሞራልን ህዝባዊ ግዴተኦም ኣበርኪቶም፡፡ ኩሉ ሰራሕተኛ ኣብቲ ከባቢ ብጉሓት ተረኺቡ ክሳብ 3፡00 ኣብ ዝነበሩ ሰዓታት እናጨፍጨፉ ዘረፈዱ ኮይኖ ድሕሪ ኣርባዕተ ሰዓት ኣብ ዝነበረ ፃኒሕት ድማ እቲ ኣብ ምንፋር ዝነበረ ሓያል ዕስለ ኣንበጣ ኣበ ዘራእቲ ንከይዓርፍ ኣብ ምክልኻልን ናብ ካሊእ ክበርር ኣብ ምግባርን ከም ዝተሳተፉ  እቶም ሰራሕተኛታት ገሊፆም፡፡

 

  • ንደረጃ ‘ለ’ ኸፈልቲ ግብሪ ናይ ግብሪ መኽፈሊ እዋን ካብ ሓምለ 01/2008 ክሳብ ጳጉሜን 05/2008 ምዃኑ፣
  • ንደረጃ ‘ሀ’ ኸፈልቲ ግብሪ ናይ መኽፈሊ እዋን ድማ ካብ ሓምለ 01/2008 ክሳብ ጥቅምቲ 30/2009 ምዃኑ እንዳዘኻኸርና ግብሪ ብእዋኑ ብምኽፋል ሃገራዊ ግቡእና ንዋፃእ፡፡


bottom
top

bottom

© 2014 Tigray Revenue Development Authority .All Rights Reserved